«Kazzinc» АҚ Өскемен МК базасында «Special high grade» маркалы катодтық мырыш өндіру цехын жобалау

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Июня 2013 в 17:30, дипломная работа

Краткое описание

Қазіргі кездегі мырышты гидрометаллургиялық жолмен өндіру жоғары тазалықтағы металл алуға мүмкіндік бере отырып, комплексті кенді шикізатты қайта өңдеде және қоршаған ортаны қорғау талаптарын қанағаттандырады.
Гидрометаллургиялық сұлба бойынша мырышты алудың негізгі бөлімдерінің бірі сульфаттық мырыш ерітінділерінің электролизі болып табылады.
Электролиз үрдісі кезінде алдындағы жүрілген үрдістердің сапасы үлкен әсер етеді. Оларға жататындар: күйдіру, ерітінділеу және ерітіндіні қоспалардан тазарту.

Содержание

Кіріспе 10
1 Аналитикалық шолу 11
1.1 Өнеркәсіп жұмысының анализі 11
1.2 Патентік зеріттемелер 12
1.3 Мырыш электролизін дамытудың негізгі жолдары 14
1.4 Өнертабыстың техникалық шешімдері 18
2Технологиялық шешімдер 20 2.1Шикізат және оның сипаттамасы 20
2.2 Мырышы бар шикізатты өндіру әдістері 21
2.3 Ерітіндідегі мырышты электртоғымен шөктіру 22
2.3.1 Мырышты электртоғымен шөктіру үрдісінің теориялық негіздері 22
2.3.2 Электролиз үрдісінің технико-экономикалық көрсеткіштері 26
2.3.3 Электролиз үрдісін анықтайтын факторлар 29
2.3.4 Мырышты электролиттік жолмен алу тәжірибесі 37
2.4 Шет елдерде мырыш өндірудегі күйі 39
2.5 Жоғары тазалықтағы мырышты алудың шарттары 42
3 Технологиялық үрдістің есептеулері 44
3.1 Өнімділікті есептеу 44
3.2 Былаулардың саны мен өлшемдерін анықтау 44
3.3 Ток күшін анықтау 46
3.4 Электролиз үрдісінің материалдық балансы 46
3.4.1 Газ көлемін есептеу 46
3.4.2 Былауға судың сағаттық шығынын есептеу 47
3.4.3 Электролит циркуляциясының жылдамдығын есептеу 49
3.4.4 Өнделген электролиттің қышқылдығын есептеу 50
3.4.5 Ерітінді құрамын есептеу 50
3.4.6 Шламның құрамы мен шығымын есептеу 52
3.4.7 Буландыруға және себуге кеткен электролиттің шығынын есептеу55
3.5 Былаудағы кернеу балансы 62
3.6 Кезектес тізбек саны мен цехта ванналардың орналасуы 65
3.7 1 тонна катодтық мырышқа электроэнергияның меншікті шығынын
есептеу 66
3.8 Электролиздік былауының жылулық балансы 67
3.9 Катодтық мырышты қайта балқыту үрдісінің есептеулері 70
4 Негізгі жабдықты таңдау 71
4.1 Электролиз былауларын тандау 71
4.2 Электрокөзін таңдау және былауды қоректендіру сұлбасы 71
4.3 Электролитті суытуға жабдықты таңдау 72
4.4 Үрдісті қадағалау 73
4.5 Электролиз үрдісіне қызмет көрсетулер 73
4.6 Қоспаларды дайындау және мөлшерлеу 74
5 Архитектура – құрылыстық шешімдер 76
5.1 Электролиз бөлімінің ғимараты мен кешендерінің шешімдері 76
5.2 Ғимарат пен кешендерінің антикоррозиялық қорғалуы 78
6 Жобаның қауіпсіздігі мен экологиялылығы 79
6.1 Электролиз кезіндегі қауіпсіздіктің жалпы сауалнамалары 79
6.2 Желдету 81
6.3 Жарықтандыру 82
6.4 Электроқауіпсіздік 83
6.5 Жерге қосу қорғанысы және оның есептеулері 84
6.6 Өрт қауіпсіздігі 86
6.7 Қоршаған ортаны қорғау 88
6.8 Тазарту кешендерінің өлшемдерін есептеу 88
7 Дипломдық жобаның технико-экономикалық негіздемелері 91
7.1 Түйіндеме 91
7.2 Техникалық шешімдері 92
7.3 Өндіріске кеткен шығындар 92
7.4 Жобаның кіріс мен шығысын есептеуге қажетті берілгендер 96
7.5 SPECIAL HIGH GRADE (99.995% Zn) маркалы мырыш алып, өнімді
сатудың өзіндік құны 102
7.6 Жобаның әсерлілігінің көрсеткіші 104
Қорытынды 107