Шляхи забеспечення конкурентоспроможності в умовах кризи

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Октября 2013 в 22:14, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність проблеми: з розвитком ринкового механізму проблема управління конкурентоспроможності підприємств готельного господарства різко загострилася, і її вирішення вимагає від усіх суб'єктів ринку активного пошуку шляхів і методів підвищення управління конкурентоспроможністю на ринку готельних послуг. У зв'язку з цим підвищення конкурентоспроможності необхідно для закріплення позицій на ринку з метою отримання максимального прибутку. Оскільки конкурентоспроможність - це ключ до ринкового успіху товару та його виробника, а вирішення проблеми конкурентоспроможності - найскладніше завдання, в діяльності будь-якого підприємства готельного господарства, що вимагає узгодженої, цілеспрямованої роботи всіх підрозділів, особливим напрямком діяльності підприємств готельного господарства є розробка стратегічних підходів до вирішення цієї проблеми, особливо в умовах сьогоденної кризи.

Содержание

ВСТУП…………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ КРИЗИ……………………………………………...5
1.1 Поняття та особливості конкурентоспроможності підприємств готельного господарства…………………………………………………………………………….5
1.2 Конкурентоспроможність готельного підприємства та засоби її формування.13
1.3 Методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств готельного господарства……………………………………………………………...23
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ……………………………………………………………………..30
2.1 Коротка характеристика галузі готельного господарства на ринку України…30
2.2 Оцінка конкурентоспроможності підприємств готельного господарства в Україні…………………………………………………………………………………32
РОЗДІЛ ІІІ. ПРОЕКТ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КРИЗИ……………………………………………………….36
3.1 Комплекс заходів з підвищення управління конкурентоспроможності на підприємствах готельного бізнесу…………………………………………………...36
3.2 Оцінка заходів щодо підвищення управління конкурентоспроможності на підприємствах готельного бізнесу…………………………………………………...37
3.3 Аналіз конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу на прикладі готелю «Брянськ»……………………………………………………………………..39
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………...42
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………

Прикрепленные файлы: 1 файл

kursovaya.doc

— 265.00 Кб (Скачать документ)

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ

 

 

 

 

ТИТУЛКУ СДЕЛАЕШЬ ПО СВОЕМУ ОБРАЗЦУ

 

 

 

ШЛЯХИ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КРИЗИ

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Курсова робота

                                                                                    з дисципліни

студентки  V-го курсу

Групи ГРС

Науковий керівник

______________________

 

 

 

 

 

Чернігів - 2013

ЗМІСТ  

ВСТУП…………………………………………………………………………………..3 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ КРИЗИ……………………………………………...5

1.1 Поняття та особливості конкурентоспроможності підприємств готельного господарства…………………………………………………………………………….5  
1.2 Конкурентоспроможність готельного підприємства та засоби її формування.13  
1.3 Методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств готельного господарства……………………………………………………………...23

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ……………………………………………………………………..30

2.1 Коротка характеристика галузі  готельного господарства на ринку  України…30 
2.2 Оцінка конкурентоспроможності підприємств готельного господарства в Україні…………………………………………………………………………………32

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОЕКТ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КРИЗИ……………………………………………………….36

3.1 Комплекс заходів з підвищення управління конкурентоспроможності на підприємствах готельного бізнесу…………………………………………………...36

3.2 Оцінка заходів щодо підвищення управління конкурентоспроможності на підприємствах готельного бізнесу…………………………………………………...37

3.3 Аналіз конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу на прикладі готелю «Брянськ»……………………………………………………………………..39

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………...42 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ………………………………………..44

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………..47 
 

ВСТУП

Конкурентоспроможність  підприємства сьогодні - це відносна характеристика, яка виражає відмінності розвитку даної фірми від розвитку конкурентних фірм за ступенем задоволення своїми товарами потреби людей і по ефективності виробничої діяльності / 4, с.126 /

Набір чинників, що визначають конкурентоспроможність підприємств  готельного господарства, виявляється  настільки значним і своєрідним, що неможливо запропонувати єдину  методику збору даних з цих  факторів, їх обробки та ідентифікації для повної діагностики рівня інтенсивності конкурентної боротьби на даному ринку.

Сьогодні для готелів  найбільш значущий фактор додаткових послуг, як фактор підвищення конкурентоспроможності додаткових послуг, тобто створення  нових готельних послуг, наявність якого демонструє конкурентоспроможність готелю. Практика показує, що підвищення конкурентоспроможності - це процес творчий, пов'язаний з аналізом величезної кількості чинників, що вимагає на свою реалізацію певних коштів, так під підвищенням конкурентоспроможністю розуміється створення нових додаткових готельних послуг або конкурентоспроможний продукт / 1, с.24 /.

Підвищення конкурентоспроможності готелю припускає введення нових  елементів, закриття старих, модернізацію існуючих. Інакше кажучи, оновлення. Але оновлюючи готель (тобто розвиваючи його), важливо пам'ятати, що кожен готель самобутній, і потрібно зберегти найбільш привабливі елементи цієї самобутності. Сьогодні офіційний стандарт визначає готель як колективний засіб розміщення. При цьому готель зобов'язаний надавати ряд додаткових послуг, набір яких залежить від її категорії. Якщо менеджер готелю не буде реагувати на факти дійсності, а буде заробляти в основному за рахунок розміщення, то готельному бізнесу може загрожувати криза.

Актуальність проблеми: з розвитком ринкового механізму проблема управління конкурентоспроможності підприємств готельного господарства різко загострилася, і її вирішення вимагає від усіх суб'єктів ринку активного пошуку шляхів і методів підвищення управління конкурентоспроможністю на ринку готельних послуг. У зв'язку з цим підвищення конкурентоспроможності необхідно для закріплення позицій на ринку з метою отримання максимального прибутку. Оскільки конкурентоспроможність - це ключ до ринкового успіху товару та його виробника, а вирішення проблеми конкурентоспроможності - найскладніше завдання, в діяльності будь-якого підприємства готельного господарства, що вимагає узгодженої, цілеспрямованої роботи всіх підрозділів, особливим напрямком діяльності підприємств готельного господарства є розробка стратегічних підходів до вирішення цієї проблеми,  особливо в умовах сьогоденної кризи.

 Об'єкт дослідження: підприємства готельного бізнесу в Україні.

Предмет дослідження: управління конкурентоспроможністю і засоби її підвищення в умовах кризи.

Мета дослідження провести аналіз літератури з проблеми підвищення управління конкурентоспроможності та розробити напрямок щодо підвищення управління конкурентоспроможності готельного підприємства в умовах кризи.  
Поставлена ​​мета визначила необхідність вирішення наступних завдань:  
розглянути теоретичні аспекти забезпечення управління конкурентоспроможності підприємств готельного господарства з метою:

-     виявити особливості конкурентоспроможності готельних заходів;

-     визначити засоби формування конкурентоспроможності готелів;

-     розглянути методики оцінки конкурентоспроможності підприємств;

- дати оцінку конкурентоспроможності підприємств готельного господарства в Україні;

-     розробити комплекс заходів щодо підвищення конкурентоспроможності готелю.

Практична значимість роботи визначається можливістю використання її результатів з метою підвищення управління конкурентоспроможності підприємств готельного господарства в умовах кризи.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

1.1 Поняття та особливості  конкурентоспроможності підприємств  готельного господарства

Виникнення і розвиток готельного господарства тісно переплетене  з історією розвитку суспільства. Перші гостьові підприємства - прообрази сучасних готелів, як і сама професія з обслуговування подорожуючих людей, виникли в далекому минулому - більш ніж за 2 тис. років до н.е. - В давньосхідній цивілізації / 2, с.26 /.

У більш пізню епоху  римляни будували спеціальні будівлі, відведені для подорожуючих за державними потребами. Ці будівлі, розташовані вздовж головних доріг, можна вважати прообразами заїжджих дворів.  
Величезну роль в появі підприємств гостинності зіграв розвиток торговельних зв'язків на Близькому Сході, в Азії і Закавказзі. По території цих регіонів проходили найбільші торгові шляхи,, за яким рухалися каравани з товаром.  
Для організації ночівлі мандрівників уздовж торгових шляхів створювалися спеціальні пункти розміщення - караван-сараї (приміщення для перебування та відпочинку подорожніх), що включають, як правило, приміщення для людей і загороди для верблюдів і коней. Все це було оточене високою стіною, що захищала від вітру, дощу, бурі, а також від злодіїв і бандитів / 2, с.27 /.  
У середні століття на розвиток підприємств гостинності істотно вплинули релігійні традиції. У цей період безліч людей здійснювали паломництво до святих місць, а притулок подорожні шукали перш за все в монастирях і абатствах. Церква зобов'язувала монастирі надавати притулок паломникам - годувати і організовувати для них нічліг. Надані монастирями безкоштовні послуги подорожуючим стримували розвиток приватних підприємств розміщення. Втім, постоялі двори вже були і кількість їх зростало, але поки вони пропонували тільки дах - без столу.

Слово "готель" з'явилося  в XVIII ст. У Франції спочатку готелем  іменували багатоквартирне будівлю, в якому квартири здавалися на місяць, на тиждень і навіть на один день. Незабаром цей термін широко поширився і в Америці. Більшість  таверн швидко перейменували в готелі, що, на думку власників, надавало їм європейський (французька) шик. Прийнято вважати, що Сполучені Штати Америки є батьківщиною більшості нововведень у сфері технічного оснащення готелів. Потреба в готелях у цій країні завжди була дуже велика в силу безперервного потоку емігрантів, які мали потребу у тимчасове розміщення, а безперервний попит сприяв бурхливому розвитку готельного бізнесу / 2, с.28 /.  
Значний внесок у розвиток готельної справи вніс швейцарець Цезар Рітц, його ім'я до цих пір носить одна з найзнаменитіших і дорогих європейських готельних мереж, хоча сам Рітц був усе життя лише найманим керуючим і не володів жодним готелем. Швейцарець Рітц і американець Статлер були фанатиками готельного бізнесу. Вони звертали увагу на самі, здавалося б, незначні деталі.

З найбільш відомих нововведень  Рітца можна відзначити появу  оркестру в ресторані готелю. За часів Рітца оркестр грав музику Штрауса. Завдяки музиці відвідувачі  довше залишалися за столами, що, природно, підвищувало доходи від продажу напоїв. Рітц довго експериментував з висвітленням у ресторані готелю, домагаючись того, щоб коштовності на дам "заграли" / 2, с.28 /.

Статлер запропонував встановлювати  в готельному номері велике дзеркало, лампочки над ліжками, вимикач поряд з дверима, при ньому в номерах з'явилися телефони, канцелярська папір; він же ввів уніформу для готельного персоналу. Він був автором ідеї попарного розміщення номерів при будівництві готелів. Номери стали розташовувати симетрично щодо вертикальних сантехнічних труб, спільних для двох номерів, що дало значну економію коштів. Крім того, саме Статлер придумав гасло "Клієнт завжди правий", який і в даний час служить основою "наукового" підходу до обслуговування.

Відвідання представниками вищого суспільства висококласних готелів стало модним; так, у Лондоні замість вужі на в чисто чоловічих клубах джентльмени стали вечеряти з дамами в ресторанах готелів.  
У кінці XIX - початку XX ст. у великих містах Європи та Америки з'явилися розкішні (п'ятизіркові в сучасній термінології) готелі, розраховані на задоволення попиту з боку нових мільйонерів і старої знаті, для яких подорожі стали модним дозвіллям. Кілька таких готелів було побудовано і в Росії, наприклад "Метрополь" і "Національ" у Москві, "Європа" в Петербурзі / 2, с.29 /.

Готельне господарство - це одна з основних ланок системи  туристсько-екскурсійного обслуговування. Серед комплексу послуг, що надаються  туристу під час подорожі, готельне обслуговування посідає центральне місце. Розміщення, надання тимчасового житла з певним набором інших послуг входять як основна частина в будь-яку туристичну програму, в кожен тур / 19, с.15 /

Як сектору сфери  туристських послуг готельного господарства притаманні всі характеристики. Сфера  послуг утворюється в процесі взаємодії матеріальної та нематеріальної сфер виробництва і грунтується на послуги - особливої ​​споживчої вартості праці, що вживається не в якості речі, а в якості діяльності. У матеріальній сфері виробництва послуг здійснюється на транспорті і в зв'язку, торгівлі та громадському харчуванні, заготівлях сільськогосподарської продукції та матеріально-технічному постачанні. У сфері нематеріального виробництва всі підрозділи беруть участь у виробництві послуг / 15, з 17 /.

Підприємством готельного господарства є готель - комерційне підприємство, що виробляє та пропонує на ринку свій "товар", продукт у вигляді комплексу послуг, серед яких основними є послуга розміщення і послуга харчування / 26, с.115 /.

При розгляді готельних  послуг виділяють три рівні послуг:

  • окремі послуги та групи послуг;
  • продукт "готель" як комплекс послуг;
  • продукт "готель" як комплекс послуг + додаткові послуги.

         Послуга - це результат безпосередньої взаємодії виконавця і споживача, а також власної діяльності виконавця щодо задоволення потреби споживача. Поняття "послуга" має універсальне значення, вона нематеріальна і не сохраняемость, послугу не можна виміряти, її можна тільки оцінити / 26, с.116 /.

Зміст послуги розміщення полягає в наступному:

  • по-перше, в користування надаються спеціальні приміщення (готельні номери);
  • по-друге, надаються послуги, що виконуються безпосередньо персоналом готелю - портьє по прийому і оформленню гостей, прибиральницями по прибиранню готельних номерів і т.д.

         Готельні номери - основний елемент послуги розміщення - багатофункціональні приміщення, призначені для відпочинку, сну, роботи проживаючих гостей. Оскільки готельні номери використовуються гостями переважно у вечірній і нічний час, найважливішою їхньою функцією є забезпечення можливості сну. Значимість інших функцій перш за все залежить від призначення готелю і потреб гостей. Наприклад, в готелях ділового призначення дуже важлива така функція номерів, як забезпечення гостю можливості попрацювати, тобто тут необхідні письмовий стіл, телефон, факс, комп'ютер і т.д. / 40, с.186 /.

Информация о работе Шляхи забеспечення конкурентоспроможності в умовах кризи