Қаржылық менеджменттің базалық көрсеткіштері мен ақпарат жүйесі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2015 в 17:38, реферат

Краткое описание

Елімізде нарықтық қатынастардың дамуы кәсіпорын қаржыларының маңызын арттыра түсті. Кәсіпорынның қаржылық ресурстарының жағдайы, оның қызметінің нәтижелерін анықтайтын фактор болып табылады. Кәсіпорын жағдайының сандық және сапалық параметлері онық нарықтағы орны мен экономикалық кеңістікте тиімді қызмет ету мүмкіндігін анықтайды. Осы мәселелердің барлығы экономиканы басқаруда каржыларды басқарудың маңызын арттыра түсті.

Содержание

Кіріспе......................................................................................................................3
1. Қаржылық менеджменттің мазмұны, мақсаты мен бағыттары....................5
1.1. Қаржылық менеджменттің мәні, мазмұны және құрылымы.......................5
1.2. Қаржылық менеджметтің принциптері…………………………………......8
1.3. Қаржылық менеджметтің функциялары........................................................9
2. Қаржылық менеджменттің базалық көрсеткіштері мен ақпарат жүйесі….11
2.1. Қаржылық менеджменттің базалық тұжырымдамалары………………….11
2.2. Қаржылық менеджменттің механизмі...........................................................13
Қорытынды..............................................................................................................15
Пайдаланған әдебиеттер тізімі...............................................................................16

Прикрепленные файлы: 1 файл

ERKEJAN менеджмент .docx

— 36.52 Кб (Скачать документ)

      1.  Қәсіпорынның  қаржы іс-әрекетін мемлекеттік нормативті-құқықтық реттеу-заңдар және басқа да нормативті актілерді қабылдаудың кәсіпорынның қаржы іс-әрекетін реттейтін, өзімен мемлекеттің ішкі қаржы саясатын іске асыру бағытының бірін көрсетеді.

   Нормативтік  қамсыздандыру:

 • нұсқаулар;
 • нормалар;
 • басқа нормативті құжаттандыру.

Құқықтық қамсыздандыру:

 • заңдар;
 • президенттің қаулылары;
 • үкімет қаулылары;
 • заңды тұлғаның жарлығы.

2.     Кәсіпорынның  қаржылық іс-әрекетінің жеке аспектілердің  реттеудің ішкі механизмі-осындау  реттеудің механизмі кәсіпорынның өзінің ішінде қалыптасып, осыған сәйкес оның қаржылық іс-әрекет сұрақтары бойынша белгілі бір жедел басқару шешімдеріне тәртіп белгілі.

     Қаржылық  тұтқалар:

 • пайда;
 • табыс;
 • қаржылық санкциялар;
 • баға;
 • пайыз, дисконт;
 • мақсаттық экономикалық қорлар;
 • салымдар;
 • инвестициялар;
 • валюталардың бағамы.

3.       Кәсіпорынның  қаржылық іс-әрекет реттеудің  нарықтық механизмі – бұл механиз  ең алдымен, қаржы нарық сферасында, оның жеке түрлері мен белгілі  бір сегмент аясында қалыптасады.

4.    Кәсіпорынның  қаржылық іс-әрекет басқару үшін нақты әдісі мен тәсілдер жүйесі – қаржылық іс-әрекет бақылау, жоспарлау  және анализ жасау процесінде әдістер мен тәсілдердің кеңейтілген жүйесі қолданады. Олардың көмегімен керекті нәтижеге жетеді. Негізгі әдістерге келесілер жатады:

 • жоспарлау;
 • болжау;
 • инвестициялау;
 • несиелеу;
 • салық салу;
 • есептеу жүйесі;
 • сақтандыру;
 • трансферттік операциялар;
 • жалгерлік;
 • лизинг;
 • факторинг.

 

 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ

 

Қаржылық менеджмент – экономикалық ғылымда қаржы, басқару, есеп және талдау салаларындағы теориялық практикамен сәтті біріктіріп келе жатқан перспективті бағыт. Қаржылық менеджмент іс жүзінде қолданбалы ғылымдарға жатады.

Қаржылық менеджменттің ғылыми аппараты – бұл шаруашылық субъектілердің қаржылық қызметін басқарудың жалпығылыми және нақты ғылыми әдістерінің жыиынтығы.

Қаржыны басқаруда қолданылған жаңа әдістер басқару өрісінде жаңа мамандықтың пайда болуына мүмкіндік туғызды. Ол қаржы менеджері. Кәсіпорынның қаржы қызметінің басшысы (қаржы менеджері) жоғары білімді, кең көз – қарасты, ойшыл, келесі дамыған ғылымдардың: қаржы, статистика, есеп, қаржылық талдау, салық салу, бағаның құрылуы, және т.б. қорытындыларын өз қызметінде әдісін тауып қолданатын маман.

Шағын бизнесте қаржыны басқару үшін бухгартер және экономисттің қызметтері жеткілікті, себебі қаржылық операциялар негізі ақша айналымынан тұратын қолма-қол ақшасыз есеппен щектеледі.

Үлкен бизнестің қаржылық операцияларында мүлде басқа тактика қолданылады. Үлкен капиталдың үокен ағымы және тиісті өнім қажеттілігін талап етеді. Сондықтан, үлкен бизнестің қаржысын басқару үшін қаржы бизнесі саласындағы арнайы дайындалған маман, қаржы теориясын, менеджмент негіздерін жете меңгерген – қаржы менеджлерін, бизнестің басты тұлғалары ретінде өте қажет.

Қаржы менеджментінің қазіргі теориясының даму кезеңдері.

Қазақстанда нарықтық қатыныстардың қалыптасуы көптеген біздің елде экономика салсында дәстүрлі ғылым және практика тауарлырының бөлімдерін елеулі өзгертіп ғана қоймай, біршама жаңа деп саналатын бағыттарды тез дамуының қажеттілігіне әкелді. Соңғылардың ішінде сөзсіз Батыста ең тез дамып келе жатқан бағыт болып саналатын бірқатар мамандықтарға (бухгалтер, экономист) және соңғы жылдары Қазақстанда пайда болған(аудитор, менеджер, қаржы менеджеріне) тікелей қатысы бар менеджменті кіреді.

Жалпы түрде қай ғылым болмасын консептуалдық негіздері, оның тақырыбы мен әдістерін тұжырымдау және теңестіру арқылы көрсетіледі.

Курстық жұмысымды қорытындылай келе келесідей тұжырымға келсек болады: қаржыны басқару мекемені басқарудағы ең маңызды орынды алып,  өндірістік салада немесе қызмет сату саласында болсын кәсіпкерлік жұмысты толықтай атқаруға мүмкіндік береді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР TI3ІMІ:

 

1. Балабанов И. Т. Основы  финансового менеджмента. Как управлять капиталом. - М.: Финансы и статистика, J995. - 381 с.

2. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1996. -192 с.

3. Банкротство. Стратегия  и тактика выживания. - М.: СП МЛИ, 1993. - 239 с.

4. Басовский Л.Е. Финансовый  менеджмент. - М.: Инфра-М, 2003.

- 240 с.

5. Белолшецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И.П. Мерзлякова. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 298 с.

6. Белых Л.П. Основы финансового  рынка. Учебное пособие. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. -231с.

7. Берл Т., Кришнер П. Мгновенный  бизнес-план. Пер. с англ. — М.: Цело, 1995. - 79 с.

8. Бланк И.А. Финансовый  менеджмент: Учебный курс. - Киев: Ника-центр, 1999. - 528 с.

9. Бланк И. А. Стратегия  и тактика управления финансами. — Киев: Ника - центр, 1996. - 534 с.

10. Бреши Р., Майерс С. Принципы  корпоративных финансов. - М.: ЗАО  Олимп-Бизнес, 2003.

11. Бригхем Ю., Гапенски  Л. Финансовый менеджмент: В 2-х т.

— СПб.: Экономическая школа, 2004. -497 с.

12. Бригхем Ю., Әрхардт  М. Финансовый менеджмент. - СПб.: Питер, 2007. - 960 с.

13. ВанХорнДж. К. Основы управления  финансами: Пер. с англ. /Гл. ред. серии Я.В. Соколов. -М.: Финансы и статистика, 1996. — 800 с.

14. Гитман Л.Дж., Джон М.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. -М.:Дело, 1997.

15. ГлуховЛДж., Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент. - СПб.: Специальная  литература, 1995. - 429 с.

16. Дюсембаев К. Т., Егембердиева  С.К. Аудит и анализ финансовой  отчетности. - Алматы: Каржы — Каражат, 2000. — 512 с.

17. ДүйсенбаевК.Ш., Төлегенов  Ә.Е., ЖұмагалиеваЖ.Г. Кәсіпорынның царжылъщ  жағдайын талдау. - Алматы: Экономика, 2001.

18. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирования. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 413 с.

19. Ковалев В.В. Введение  в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 768 с.

20. Ковалев В.В. Практикум  по анализу и финансовому менеджменту. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 448 с.

 

 

 


Информация о работе Қаржылық менеджменттің базалық көрсеткіштері мен ақпарат жүйесі