Шість видів конкуренції

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Ноября 2013 в 10:25, контрольная работа

Краткое описание

Конкуренція (від лат. Сoncurre - стикатися) - це боротьба міжтоваровиробниками, між постачальниками товарів (продавцями) залідерство, за першість на ринку, за «гаманець» споживача. Конкуренція припускає боротьбу товаровиробників та постачальників за найбільш вигідніумови виробництва, сфери застосування капіталу, джерела сировини, ринкизбуту. Конкуренція є «невидимою рукою», яка регулює всігромадське господарство. Конкуренція є одним з найважливіших способівпідвищення ефективності, як цілої економічної системи, так і всіх її ланок.

Прикрепленные файлы: 1 файл

marketing-seminar.docx

— 20.29 Кб (Скачать документ)

1/ Конкуренція (від лат. Сoncurre - стикатися) - це боротьба міжтоваровиробниками, між постачальниками товарів (продавцями) залідерство, за першість на ринку, за «гаманець» споживача. Конкуренція припускає боротьбу товаровиробників та постачальників за найбільш вигідніумови виробництва, сфери застосування капіталу, джерела сировини, ринкизбуту. Конкуренція є «невидимою рукою», яка регулює всігромадське господарство. Конкуренція є одним з найважливіших способівпідвищення ефективності, як цілої економічної системи, так і всіх її ланок.

Будь-який товар або послуга в більшого чи меншого ступеня конкурентоспроможна. На конкурентоспроможність впливають наступні фактори:

a) при його виробництві:

. продуктивність праці;

. рівень оподаткування;

. впровадження науково-технічних розробок;

. розміри прибутку підприємства;

. величина оплати праці.

б) при його споживанні:

. продажна ціна товару;

. якість;

. новизна; 

. післяпродажне обслуговування;

. рівень передпродажної підготовки.

 

Існує шість видів конкуренції:

1. функціональна конкуренція - базується на тому, що одну й ту саму потребу споживача можна задовольнити по-різному;

2. видова конкуренція - це конкуренція між аналогічними товарами, але різними за оформлення;

3. предметна конкуренція - це конкуренція між аналогічними товарами, але різними за якістю вироби і по привабливості марки;

4. цінова конкуренція - зниження ціни збільшує продажі, приводить до розширення ринку;

5. прихована цінова конкуренція: буває двох видів

. продаж особистого товару за ціною конкурента

. зниження ціни споживання товару

6. незаконні методи:

. антиреклама товарів конкурентів;

. виробництво товарів імітаторів (підробка).

 

2/ Цінова конкуренція

Цінова конкуренція —  це вид конкурентної боротьби за допомогою  зміни цін на товари. Мета продавця — отримати максимальні надходження  від реалізації свого товару. Грошова  виручка залежить від обсягів  виробництва і ціни за одиницю  реалізованої товарної продукції. Нижча  ніж у конкурентів ціна на продукцію  приваблює покупців, вони збільшують обсяги купівель у конкретного продавця, в результаті цього зменшуються  грошові надходження в інших  продавців. Встановити нижчі, ніж у  конкурентів, ціни можна за рахунок  скорочення витрат на виробництво і  реалізацію товару завдяки використанню досягнень науково-технічного прогресу, підвищенню продуктивності праці. Цінова конкуренція характеризується також  ціновою дискримінацією на товари та послуги, що реалізуються. Цінова дискримінація  — це практика встановлення різних цін на товари й послуги незалежно  від різниці у витратах. Найчастіше використовується при наданні послуг (послуги адвокатів, лікарів, власників  готелю тощо).

Отже, в основі цінової  конкуренції знаходиться боротьба проти конкурентів за допомогою  ціни. У такій боротьбі перемагає  той, хто домагається нижчої, ніж  ринкова ціна вартості своєї продукції.

Нецінова конкуренція

За нецінової конкуренції  продавці привертають увагу і  гроші покупців, не змінюючи ціни. Спонукання покупців придбати певний товар відбувається у такий спосіб. По-перше, продавець  намагається забезпечити вищу якість свого товару, використовуючи технічні новинки. По-друге, фірма прагне створити сприятливі умови, пов'язані з продажем товару, наприклад, відкриваючи сервісні центри ремонту виробів, надаючи  безплатні консультації щодо використання товару тощо. По-третє, продавець здійснює активну маркетингову діяльність, вивчає кон'юнктуру ринку, виявляє тенденції  в попиті споживачів, щоб відповідним  чином реагувати на них і тим  самим випередити конкурентів. Усі  маркетингові заходи розраховані на те, щоб привернути увагу покупців, надати їм відповідну інформацію про  існування та споживчі властивості  товару, спонукаючи цим споживача  до купівля.

Отже, конкуренція – категорія  суперечлива. З одного боку існує  твердження, що без конкуренції ринку  не буває, а з іншого, - цілком конкурентним є той ринок, на якому учасники не ведуть між собою конкурентної боротьби. І далі. Якщо конкурентна  боротьба існує, такий ринок не вважається цілком конкурентним.

 

3/ Конкурентоспроможність товару є головною умовою конкурентоспроможності фірми на ринку і важливою основою прибутковості її діяльності.

Конкурентоспроможність  товару - це сукупність характеристик  продукту,  супутньому його продажу  й споживання послуг, що відрізняють  його від продуктів - аналогів по ступені  задоволення потреб споживача, за рівнем витрат на його придбання й експлуатацію. Це здатність товару відповідати  очікуванням споживачів, здатність  товару бути проданим.

Конкурентоспроможна продукція повинна підходити наступним вимогам:

- якість продукції повинна  бути не нижче аналогів наявних на ринку;

- виробництво продукції  повинно бути рентабельним;

- вона повинна бути  експортно-принадною.

Конкурентоспроможність  пов'язана із двома основними  показниками - рівнем ціни і рівнем якості продукції. Причому другий показник поступово виходить на перше місце. Продуктивність праці, економія всіх видів  ресурсів поступається місцем якості продукції.

 

Конкурентоспроможність  продукції (послуги) залежить від ряду чинників, що впливають на пріоритетність вибору і визначають обсяг їх реалізації на певному ринку:

-        техніко-економічних  чинників, які залежать від продуктивності  і інтенсивності праці, витрат  виробництва, наукоємності продукції  - якість, продажна ціна і витрати  на експлуатацію (використання) або  споживання продукції (послуги;

-        комерційних  чинників, які визначають умови  реалізації товарів на конкретному  ринку - кон'юнктура ринку (гострота  конкуренції, співвідношення між  попитом і пропозицією даного  товару, національні та регіональні  особливості ринку, що впливають  на формування платоспроможного  попиту на дану продукцію або  послугу.); сервіс, що надається (наявність  ділерсько-дистреб’юторських пунктів виробника і станцій обслуговування в регіоні покупця, якість технічного обслуговування, ремонту і інших послуг, що надаються); реклама (наявність і дієвість реклами і інших засобів дії на споживача з метою формування попиту); імідж фірми (популярність торгової марки, репутація фірми, компанії, країни);

-        нормативно-правових  чинників, які відображають вимоги  технічної, екологічної і морально-етичної  безпеки використання товару  на даному ринку, патентно-правові  вимоги (патентна чистота і патентний  захист); у разі невідповідності  товару діючим нормам і вимогам  стандартів і законодавства він  не може бути проданий на  даному ринку. 

 

4/ Моніторинг конкурентів включає різнобічні за характером роботи, серед яких пошукові, аналітичні, дослідницькі, прогнозні та інші, пов'язані з накопиченням певної достовірної інформації про ринок конкуруючих товарів, плани та наміри їх виробників і продавців. Основні роботи, які необхідно виконати в процесі моніторингу конкурентів: визначення діючих та імовірних конкурентів; систематизація інформації про діючих та імовірних конкурентів товарів за основними напрямами діяльності фірми; аналіз усієї інформації про конкурентів (поточний стан на ринку, плани на перспективу); дослідження усіх конкуруючих товарів і послуг; виявлення сильних і слабких сторін товарів, можливості на перспективу; прогноз сценаріїв поведінки фірм-конкурентів, їх стратегій, тактик.

Моніторинг конкурентів  як функція має здійснюватись  і на підприємстві малого бізнесу, з  залученням для виконання певних робіт, спеціалізованих маркетингових  агентств.

Для підвищення ефективності моніторингу конкурентів, необхідним є попереднє отримання відповідей на питання щодо: товарів-аналогів, які конкурують з товарами фірми  і назв фірм; послуг, які можуть конкурувати  з товаром фірми, назв фірм, що надають  ці послуги; товарів-замінників, які "загрожують" товарам фірми і назв фірм; суміжних або зовсім інших товари, здатних  задовольнити аналогічну, з товаром  фірми, потребу; наявності загроз існуванню  потреби, яку задовольняють товари.

Прогноз кон’юнктури товарного  ринку — це об’єктивне ймовірнісне  судження про динаміку його найважливіших  характеристик та їх альтернативні  варіанти за умови справдження певних припущень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/ Кон'юнктура ринку – це конкретна економічна ситуація, що склалася на ринку на даний момент чи обмежений проміжок часу і характеризується рівнем попиту, пропозиції, динамікою цін.

Завдання при вивченні кон'юнктури ринку:

1. У певний проміжок  часу відібрати з джерел інформації  конкретні і самі останні відомості  по всьому ринку, а саме: виявити  всіх конкурентів, вивчити асортимент  продукції, що випускається, вивчити  політику ціноутворення, визначити  коло осіб, для яких ваша фірма  буде випускати продукцію та  інші показники. 

2. Систематизувати ці показники. 

3. Встановити силу і  масштаби впливу відповідних  кон'юнктури-утворюючих факторів, їх  взаємозв'язок і взаємозумовленість, і спрямованість дії. 

4. Виявити активність взаємодії  цих факторів у найближчій  перспективі для розробки прогнозу.

Можна виділити три етапи  кон'юнктурних досліджень:

- поточне спостереження  - збір, оброблення необхідної інформації;

- аналіз кон'юнктури;

- прогнозування кон'юнктури  для прийняття відповідних управлінських  рішень.

Показники кон'юнктури можна  поділити на три групи:

- показники матеріального  виробництва, які характеризують пропозицію товарів;

- показники попиту на  товари;

- ціни.

Кон'юнктурні дослідження  пов'язані з вивченням попиту, пропозиції і ціни по окремих сегментах  ринку, у співвідношеннях з ємністю  і обсягом цікавлять фірму  сегментів, еластичності попиту та еластичності пропозиції, умов конкуренції, і т.д., причому, як правило, ще та в трьох  тимчасових інтервалах - стратегічному, тактичному та оперативному.

Прогноз кон’юнктури товарного  ринку — це об’єктивне ймовірнісне  судження про динаміку його найважливіших  характеристик та їх альтернативні  варіанти за умови справдження певних припущень.


Информация о работе Шість видів конкуренції