Элеваторға түсетін астықтың қасиеттері

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Апреля 2014 в 12:26, курсовая работа

Краткое описание

Астық қабылдау кәсіпорындарында дәнді, бұршақты, майлы және басқа дақылдардың жүзеге тарта түрлері келіп түседі. Оларды шығынсыз сақтауды ұйымдастыру үшін әрбір дақылдың өзіне тән ерекшеліктері мен қасиеттерін біліп, түрлі белгілермен топтастыру керек. Мұндай жол астықтың сақтауға төзімділігін арттыру үшін қолданылатын технологиялық түсімдердің жалпы принциптерін дұрыс орындап, жүзеге асыруға мүмкіндік ереді. Әрине, сақтау технологиясын дұрыс қолдануда, жетілдіруде астықтың жалпы қасиеттерімен қатар әртүрлі партиялардың дән түріне ботаникалық өсіру, тасымалдау ерекшеліктері де елеулі роль атқарады.

Содержание

Кіріспе
1 Элеваторға түсетін астықтың қасиеттері
2 Элеваторда жасалатын барлық операцияның есептік көлемін анықтау
2.1 Астықты қабылдау
2.2 Астықты тазалау
2.3 Астықты кептіру
2.4 Астықты арту
2.5 Астықтың ішкі қоғалысы
3 Құрал –жабдықтарды есептеу және қабылдау
3.1 Нория санын есептеу және қабылдау
3.2 Астық тазалайтын машиналарды есептеу және тазалау
3.2.1 Сепараторды есептеу және қабылдау
3.2.2 Астық кептіргішті есептеу және қабылдау
4 Элеватор сиымдылығын есептеу
4.1 Силостық корпустардың өлшемін анықтау
5 Еңбек қорғау және тіршілік қауіпсіздігі
Қорытынды
Қолданылған оқулықтар тізімі

Прикрепленные файлы: 1 файл

дайын курсовой.doc

— 265.50 Кб (Скачать документ)

Астықты арту

Астықты су транспортына арту

Айлық және тәуліктік есептік  көлемдері су транспортына  артқанда новигациялық периодтың ұзақтығына және астықтың  біркелкі емес коэффициентіне  байланысты есептеледі.

- новигациялық периодын есептеу (5-6 ай, элеватордың орналасқан ауданына  байланысты ).

Кай , Ктәу – су жолы транспортына астықты артуға байланысты, айлық және тәуліктік бірқалыпты емес коэффициенті 2 және 1,5  [НТП, п.10.3].

30 – айлық есептік саны.

 

                

т 

 

т

т

Астықтың ішкі қозғалысы

Астықтың ішкі қозғалысы элеваторда мынадай мақсаттарда жасалады: желдетуде, сорттауда, салқындатуда,  астық партияларын өз мақсатында  дайындауда, инвентаризациялауда және т.б. жағдайларда.

Астықтың ішкі қоғалысы орташа шаққанда элеваторда жүргізілетін барлық операциялардың көлемінің  20 % құрайды.

Ішкі қозғалыстың  көлемін  мына формуламен анықтайды:

 

Вішкі қозғалыс=0.2 ( Вқаб+Втаз+Вкеп+Варту) , т;

 

Вішкі қозғалыс=0.2 (3920+3136+2352+500) =1981,6

Мұндағы :

     Вқаб  - астықты қабылдау

                   Втаз   - астықты тазалау

        Вкеп  - астықты кептіру

     Варту – астықты арту

 

Құрал –жабдықтарды есептеу және қабылдау

 Нория санын есептеу және  қабылдау

 

Ішкі және сыртқы операцияларды орындау нориялардың санын анықтау қажет. Норияның саның есептеу

 Сыртқы операцияға  жататындар:

а)  авто транспорттан қабылдау;

б) темір жол транспортынан қабылдау.

Ішкі операцияға жататындар:

а) Астықты тазалау;

б) Астықты кептіру;

в) Астықтың ішкі қоғалысы;

г) астықты су транспортына арту.

Сыртқы операцияларды орындайтын норияларының саны транспорттық ағындардың санымен анықталады.

Автомобиль көлігінен транспорттық ағындардың саны мына формуламен анықталады:

  дана

Мұндағы: - автомобиль көлігінен астықтың сағатына максималды түсуі; нория көлемінде элеватордың  тәуліктік максималды жұмысы

Q – Норияның паспорттық өнімділігі

Кn - әр түрлі операция бойынша норияны қолдану коэффициенті

 

Әр бір операцияға нория  сағатының саны мына формула бойынша анықталады:

 

Мұндағы:

    - ішкі операцияның тәуліктік мөлшері

       Q –  норияның паспорттық өнімділігі

        Кn - әр түрлі операция бойынша норияны қолдану коэффициенті

Ішкі операцияны орындау нориялардың есептік  саның мына формула  бойынша анықтаймыз:

Пішкі есеп

 

Нория сағат саны төмендегі кесте бойынша  норияның әртүрлі өнімділігі бойынша есептеледі

 

Операция атауы

Операция көлемі т/тәу

НОРИЯ САНЫ

100 т/сағ

175 т/сеп

350 т

1.Авто транспорттан қабылдау

 

3920

 

 

 

2. Темір жол транспортына арту

 

1000

 

 

 

3.Су жол транспортына арту

 

500

 

 

 

4. Сепараторды тазалау

 

314

 

 

 

5. Астықты кептіру

 

2352

6.Ішкі қозғалыс

 

1982

П

 

4,74

2,78

1,52


 

Астық тазалайтын машиналарды есептеу және тазалау

 Сепараторды есептеу және  қабылдау

Элеватордың  тәуліктік максималды жұмысын астық тазалау кезінде сепаратор үшін сағаттық өнімін есептеу керек.

 

 т /сағ

 

т/сағ

Мұндағы:

      φ1, φ2, φ3, ..., φn - әр түрлі ылғалдықтағы астықтың партия мөлшері;

      К1, К2, К3, ..., Кn – сепараторлардың паспорттық өнімділігінің  төмендеуін көрсететін коэффициент.

 

Сепаратор санын анықтау үшін мына формула қолданылады:

 

дана

 

Мұндағы: Qсеп – сепаратордың паспорттық өнімділігі.

 

 

Астық кептіргішті есептеу және қабылдау

Масақты дәндерді, күрішті кептіру үшін ереже бойынша рециркуляциялы астық кептіргіш аппараты қолдану ұсынылады.  Жүгері және ас бұршақты кептіру үшін  шахталы типті астық кептіру аппараты қолданылады.

Астық кептіргіштің қуатын мына формула бойынша анықтайды:

 

;

 

Мұндағы:

- барлық кептіргіштің өндіпірстік  сағаттағы суммарныйы;

- максималды тәулікте әртүрлі транспорттан түсетін саны;

Φылғ, φсулы -  сулы және ылғал астықтың жалпы түсетін астықтан мөлшері;

- ылғал және сулы дәнді  физикалық тоннадан плановый  тоннаға аудару коэффициенті.       

Кептіргіштің санын есептеу:

 

Мұндағы: Qкепт – астық кептіргіштің паспорттық өнімділігі.

 

 

Элеватор сиымдылығын есептеу

Дайындама элеваторының сыйымдылығын мына формуламен анықтайды:

 

Еқаб=(Ақаб+0,15Ақаб-0,1Ақаб)Кжыл;

 

Мұндағы: Ақаб – тапсырмаға сәйкес дайындама көлемі; 60 000 т.

        0,15 Ақаб – жобалауда анықталатын дайындама басында өтетін жоспарланған қалдық, жылдық түсімімен 15 % қабылдап шығарылған;

        0,1 Ақаб – дайындама периоды ағымындағы жоспарланған арту көлемімен 10 % дәл қабылдау керек;

       Кжыл - әр түрлі астық мәдениетінің араласу коэффициенті, Кжыл – 1,1

 

Еқаб=(70000+0,15*70000-0,1*70000)1,1=80850 т;

80850:172= 470:5=94:14=6

 Силостық корпустардың өлшемін  анықтау

Домалақ және жұлдызша силостардың  сйымдылығын мына формуламен анықтайды:

 

               

Мұндағы: π – тұрақты сан  - 3,14;

        D –  силостың диаметрі (типтік жоба  үшін – 6м);

        Н  – силостың биіктігі ( силос асты  плитасынан және силос үсті  плитасына дейін – 30м);

        γ -  астықтың көлемдік массасы т/м3; 0,75;

        φ  – жұлдызшаны не силосты толтыру  коэффициенті (0,8-0,9).

 

;

 

Жұмысшы ғимаратының өлшемімен орналасуына  байланысты қатардағы силостың санын анықтаймыз:

 

т.

 

 

 Еңбек қорғау және тіршілік  қауіпсіздігі

 

Еңбекті қорғау – бұл еңбек процесінде адамның қауіпсіздігін, денсаулығының сақтығын, еңбек қабілеттілігін қамтамасыз ететін жағдайлар жасау бойынша  заңнамалық, әлеуметтік – экономикалық, ұйымдық, техникалық, санитарлы-гигиеналық іс-шаралар жүйесі болып табылады.

әрбір жұмыс орнында қауіпсіз еңбек жағдайын жасау барлық  басшылық және инженерлі-техникалық жұмысшылардың және еңбекті қорғау бойынша профилактикалық басты міндеті болып табылады. әкімшілік еңбекті қорғау бойынша  еңбек заңнамасы мемлекеттік стандарттар, ережелерден  талаптарды сақтауға,  өндірістік санитария бойынша іс-шараларды жүзеге асыруға, аяқ басты жағдайларды ескерту бойынша қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

Еңбекті қорғау өзіне еңбек заңнамасы, техника қауіпсіздігі, өндірістіксанитария, еңбек тазалығы, еңбек технологиясы, техникалық эстетика, өрт қауіпсіздігі сұрақтарын кірістіреді, сондай-ақ еңбек қорғау бойынша  талаптарды, нормалар мен ережелерді орындауда бақылауды жүзеге асырады.

Меншік түріне қарамастан шаруашылық қызметімен кәсіпорынның барлық түрінде еңбек ететін қызметкерлердің еңбегін қорғау, денсаулыққа зақым келтірудің алдын алу,қауіп және зиянды өндірістік факторларды барынша кеміту мақсатында жүргізілетін ұлттық саясаттың негізгі принциптерін Қазақстан Республикасының 1993 жылы 22 қабылданған «Еңбекті қорғау туралы» заңы жүзеге асырады. Сондай-ақ бұл заң Қазақстан республикасы азаматтарының денсаулығын сақтау құқығын  жүзеге асыруды да қамтамасыз етуді көздейді.

 

 

 

 

Қорытынды

 

Куртық жобаны орындау барысында  мынадай тараулармен таныстық:

Элеваторға түсетін астықтың қасиеттері, элеваторда жасалатын барлық операцияның есептік көлемін анықтау, құрал –жабдықтарды есептеу және қабылдау, элеватор сиымдылығын есептеу, еңбек қорғау және тіршілік қауіпсіздігі туралы.

Бірінші тарауға келетін болсақ, сақтау технологиясын дұрыс қолдануда, жетілдіруде астықтың жалпы қасиеттерімен қатар әртүрлі партиялардың дән түріне  ботаникалық өсіру, тасымалдау ерекшеліктері де елеулі роль атқарады.

Екінші тарауға келетін болсақ, элеваторда жасалатын барлық операцияның есептік көлемін анықтап, астықты қабылдау, астықты тазалау, астықты кептіру, астықты арту,астықтың ішкі қоғалысы есептеліп шығарылды.

Үшінші тарауда құрал –жабдықтар есептелді. Оның ішінде нория санын есептеп және қабылдау, астық тазалайтын машиналарды есептеп және тазалау, сепараторды есептеп және қабылдау, астық кептіргішті есептеп және қабылдау шығарылды.

Төртінші тарауда элеватор сиымдылығы есептеліп, силостық корпустардың өлшемі анықталды.

Бесінші  тарауда элеватор жұмыс орнында еңбек қорғау және тіршілік қауіпсіздігі туралы шаралар орындалды.

 

 

 

 

 

Қолданылған оқулықтар тізімі

 

  1. Ізтаев Ә., Отыншиев Б.  «Астықтану және диқаншылық негіздері» Алматы 1992 ж.
  2. Пунков С.П., Изтаев А.И. «Справочное пособие по курсовому проектированию элеваторов», Алматы 1989 г.
  3. Платонов П.Н, Пунков С.П., Фасман В.Е.

   «Элеваторы и склады », Москва, Агропромиздат 1987 г.

  1. Пунков С.П. Ізтаев Ә.И, «Справочное пособие по курсовому проектированию элеваторов», Алматы 1989 г.

 

 

 


 


 Информация о работе Элеваторға түсетін астықтың қасиеттері