Формування СКК на анг мові

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Мая 2013 в 16:51, реферат

Краткое описание

Формування СКК на анг мові у пеочаткових класах на основі прислівїв і приказок

Прикрепленные файлы: 1 файл

Документ Microsoft Word.doc

— 124.50 Кб (Скачать документ)

1.2 Характеристика прислів'їв і  приказок англійської мови 

 

 Під прислів'ями розуміють  В«Афористично стислі виречення  з повчальним змістом в ритмічно  організованій формі В»[21, 300].

 

 Визначення, яке дають прислів'ї  з урахуванням усіх її структурно-смислових типів, наступне: прислів'я - короткий, стійке в мовному побуті, ритмічно організоване вислів або із загальним прямим, або з переносним, багатозначним глуздом, заснованим на аналогії. До ознак, які названі, необхідно приєднати найважливіший - функціональне призначення прислів'їв як твердження або заперечення, що підкріплюють мова говорить відсиланням до загального порядку речей і явищ [1, 246].

 

 Прислів'я з буквальним значенням  всіх компонентів (all is well that ends well - все добре, що добре кінчається; better late than never - краще пізно, ніж ніколи і ін) відносяться до стійких утворенням фразеоматіческого характеру [21, 301].

 

 Англійські прислів'я дуже  різноманітні за своїм змістом  і охоплюють всі сторони життя  англійського народу [21, 301-303]: в прислів'ях дається невтішна оцінка багатіям (One law for the rich, and another for the poor - для бідних один закон, для багатих інший); засуджується війна (war is the sport of kings - В«війна - забава королівВ»); висміюються дурні (he who was born a fool is never cured @ дурнем народився, дурнем і помреш); критикуються ледарі, ледарі (idleness is the root of all evil - неробство - мати всіх пороків); прислів'я вчать бережливості, працьовитості (a penny saved is penny gained - не витратив пенні - значить, заробив).

 

 Характерною рисою прислів'їв  є однозначність, що пояснюється  високим ступенем узагальненості  їх значення та їх немобільним  в тексті [21, 303].

 

 З граматичної точки зору  прислів'я представлені оповідальними,  спонукальними і питальними реченнями. Окличні речення серед них не зустрічаються.

 

 У оповідних пропозиціях  стверджується або заперечується  що-небудь, таким чином, прислів'я  підрозділяються на позитивні  й негативні пропозиції. Число  перших переважає. Підметом в  більшості випадків виступає іменник як без визначення (appetite comes with eating - апетит приходить під час їжі; pride goes before a fall - гординя до добра не доводить); так і з різними визначеннями ( hungry  bellies have no ears - у голодного черева немає вуха;  too  many  cooks spoil the broth @ багато няньок да дитя без ока) [21, 304].

 

 Прислів'я англійського мови  в простих негативних пропозиціях  мають тільки негативні форми  don't і рідко can't (you can't eat your cake and have it/you can't have your cake and eat it @ один пиріг два рази не з'їси) [21, 304-305].

 

 Серед прислів'їв, є складними  реченнями, в англійській мові  найбільш поширені складнопідрядні  (He laughs best who laughs last - добре сміється  той, хто останнім; it is a good horse that never stumbles - кінь про чотирьох ногах, та й той спотикається) [21, 305-307].

 

 Складносурядні пропозиції  зустрічаються досить рідко (it never rains, but it pours @ біда одна не ходить, прийшла біда - відчиняй ворота) [21, 307-308].

 

 Також іноді зустрічаються  безсполучникові складні речення (no cross, no crown @ нещастя боятися - щастя не видать; out of sight, out of mind - з очей геть, із серця геть).

 

 Багато прислів'я є спонукальними  реченнями: 1) прості речення (cut your coat according to your clothes @ по своєму ліжку  простягай ніжки; don't put all your eggs in one basket - на один цвях всього не вішають); 2) складнопідрядні речення (do in Rome as the Romans do @ в чужий монастир зі своїм уставом не ходять; make hay while the sun shines @ коси коса, поки роса; don't count your chickens before they are hatched @ курчат по осені рахують) [21, 308].

 

 Питальні пропозиції серед  англійських прислів'їв зустрічаються  вкрай рідко (Can the leopard change his spots? - чи може леопард змінити плями  свої?). Питальні за формою, по  значенням вони є розповідним пропозиціями, тобто риторичними питаннями.

 

 Основними лексичними образотворчими  засобами вважають повтори і  зіставлення [21, 311-313].

 

 Різні види повторів виконують  функцію посилення (first come, first served - В«першого першим і обслуговуютьВ»; he laughs best who laughs last - добре сміється той, хто останнім; so many men so many minds - скільки голів, стільки розумів; don't trouble trouble until trouble troubles you @ не буди лиха, поки воно тихо).

 

 Зіставлення поділяють на  дві групи: а) зіставлення лексем, що є антонімами і поза даною прислів'я (he that is full of himself is very empty - В«той порожній, хто сповнений сам собоюВ»), б) зіставлення поєднань лексем, які не є антонімами поза даних прислів'їв (а bird in the hand is worth two in the bush @ не Сули журавля в небі, а дай синицю в руки).

 

 евфоніческім кошти (Римовані  співзвуччя, алітерація та асонанс)  є найважливішими виразними засобами, що сприяють стійкості і запоминаемости  прислів'їв і тісно взаємодіючими  з їх значенням [21, 313-316].

 

 Римовані співзвуччя широко  поширені в англійських прислів'ях (little pot is soon hot - тільки сірника запалив  - скипів казанок; birds of a feather flock together @ рибалка рибалку бачить здалеку).

 

 Алітерація в англійських  прислів'ях представлена ​​наступними типами: (barking dogs seldom bite - не бійся собаки, яка гавкає; a creaking door hangs long in its hinges @ скрипуче дерево довго стоїть).

 

 асонанс, тобто повторення  голосних, в англійських прислів'ях  зустрічається рідко (small rain lays great dust @ малий золотник, та дорогий). Іноді алітерація поєднується з асонансів (time and tide wait for no man - час не чекає).

 

 Поняття В«приказкиВ» в сучасної  фольклористиці є невизначеним  і включає в себе різні структурно-семантичні типи стійких образних сполучень слів. Єдине, що об'єднує ці різні поєднання слів, - це те, що вони не є прислів'ями, хоча близькість тих і інших в окремих випадках заперечувати не доводитися. Так само як і прислів'я, приказки можуть бути пропозиціями. Але у цих розрядів фразеологізмів є істотні відмінності у функціональному плані, так як приказкам не властива директивна, повчально оцінна функція. Прислів'я є вираженням народної мудрості, і для них характерна більш високий ступінь абстракції, ніж для приказок. Приказка - це В«Комунікативна фразеологічна одиниця непословічного характеруВ». Більшість приказок носить розмовний характер. В англійській мові приказок у багато разів менше, ніж прислі...

 

У своїй більшості приказки є  оціночними оборотами, що виражають як позитивну (may your shadow never grow less @ бажаю вам бути здоровими довгі роки!; more power to your elbow! - бажаю удачі/успіху), так і негативну оцінку (woe betide you - будьте ви прокляті!) . Безоціночне приказки одиничні: What's up? - Що відбувається/трапилось?; Where do you hail from? - Звідки ви родом?. Для приказок, так само як і для прислів'їв, характерна однозначність.

 

 Приказки бувають оповідальними,  спонукальними, окличними та питальними  пропозиціями. Приказки можуть бути  простими стверджувальними пропозиціями (the coast is clear - шлях вільний). У ряді приказок займенник one's/smb. 'S є першим компонентом: one's/smb.' S days are numbered - його (її й т.д.) дні полічені; one's/smb. 'S number is up - справа погано, В« кришка В»; деякі з цих приказок є компаративний зворотами: one's/smb. 's bark is worse than his bite - від нього (від неї і т.д.) більше шуму, ніж шкоди; one's/smb.' s word is as good as his bond @ на його (її і т.д.) слово можна покластися. Єдиним прикладом приказки, є складнопідрядні речення, є оборот all is fish that comes to his net - він нічим не гребує, він з усього витягує користь.

 

 Деякі обороти є В«оборотами  з відкритою структуроюВ» (М.М.  Амосова), тобто Доповнюють підпорядкованої  предикативне одиницею: all the world knows that ... - весь світ знає, що ...; it/that goes without saying that ... - само собою зрозуміло.

 

 Приказки зі структурою простого  негативного пропозиції зустрічаються  значно рідше, ніж приказки  зі структурою простого ствердної  пропозиції (our withers are unwrung - хула, звинувачення нас не хвилює (В«ГамлетВ»).

 

 Число спонукальних пропозицій  серед приказок невелика (may your shadow never grow less - бажаю вам бути здоровими  довгі роки!). Прикладом приказки  зі структурою окличного пропозиції  є фразеологічна одиниця woe betide you - будьте ви прокляті!, що виражає різко негативне ставлення до комусь.

 

 Структура значення питальних  речень до теперішнього часу  є спірною. Але близькість запитань  і тверджень чи заперечень  видно хоча б з того, що багато питань Питальні приказки є

 

 

 чолі 

 

 життя. 

 

 Глава 2. ПРОЕКТУВАННЯ 

 

 

 Перш ніж приступити до 

 

 Е.Н. 

 

 Виходячи з вищесказаного,  Крім того, вони 

 

1)

 

2)

 

3)

 

4) культурі.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

- Якщо не 

 

 Для того, щоб отримати 2. 3. 4.

Тран досліджуваної мови.

 

 

 Зміст кожної прислів'я та  приказки спочатку відображало  конкретні спостереження людини  за природою та суспільством, але з плином часу сенс прислів'їв  і приказок придбав узагальнений  характер. Саме ці спостереження  найчастіше і потребують коментарі, так як відображають історію конкретного народу.

 

 Наприклад, на уроці по  темі В«Foreign countriesВ» (серія уроків  по темі "Culture Shock") прислів'я  використовувалася для фонетичної  зарядки паралельно з лингвострановедческом коментарем.

 

 Після привітання класу, називалася  тема уроку і давалася відповідна  приказка: Good morning children! It is nice to see you. The topic of our lesson today is foreign countries. Look at the blackboard. You see several proverbs. Which one is often used when you first visit a foreign country: "East or West, home is best "," Do in Rome as Romans do "," There is no place like home ".

 

 В основному, учні обирають  перший варіант, оскільки там  присутні географічні категорії  В«Захід-східВ». Однак після перекладу прислів'я та підбору російського еквівалента, стає зрозуміло, що така асоціація може виникнути, скоріше, до кінця поїздки, а на початку краще засвоїти, що В«в чужий монастир зі своїм статутом не ходять В». Можна дати такі: « Англії досить багато прислів'їв, де згадується Рим чи римляни. Це пов'язано з тим, що давним-давно Англія перебувала під пануванням Римської імперії (була завойована римлянами), і після довгий час мала міцні економічні зв'язки з цією державою В».

 

 Такий коментар пояснює походження прислів'я і дозволяє зрозуміти її історичну та культурну підгрунтя.

 

 Потім учні можуть повторити  прислів'я, представлені у вступі, слідом за вчителем. На прохання  вчителя вони розкривають сенс  решти прислів'їв по-англійськи (перехід  до мовної зарядці). Вони можуть описати випадки зі свого життя або життя друзів, привести приклади з літератури.

 

 В основній частині  уроку  прислів'я використовуються максимально  широко. Введення прислів'їв виробляється  ситуативно, тобто учням прислів'я  чи приказка дається не ізольовано, а вводиться як проблема. Тому учні можуть висловити свою думку і ставлення до даних прислів'ям і ситуацій. Беручи до уваги те, що приказка несе в собі певний підтекст, то і робота над нею вимагає не простого відтворення, а уміння висловлювати свою ставлення до неї.

 

 Якщо говорити про введення  прислів'я як самостійної лексичної  одиниці, то можна використовувати  прийом, заснований на використанні  наочності (Додаток 1). Тут пропонується  цікавий варіант повідомлення  значення прислів'я за допомогою ілюстрацій, як передавальних пряме тлумачення прислів'я, так і зіставлення її з картинкою, на якій представлений алегоричний сенс, і з картинкою, що зображує російську еквівалент. Наприклад, для знайомства з новими лексичними одиницями за темою "Culture Shock" модно використовувати прислів'я " Habit  cures habit.  Custom  is the plague of wise men and the idol of fools. Once is no  custom .  Knowledge  is power ", приказку"  Rule  of thumb ". Таким чином можна не тільки познайомити зі словами (виділено жирним шрифтом), але і звернути увагу учнів на лінгвокраїнознавчі особливості, наприклад, на згадка чуми в багатьох англійських прислів'ях (так як країна пережила страшну епідемію в 17-му столітті), а також запропонувати знайти схожі прислів'я або вираження в російській та/або пояснити значення прислів'я англійською.

 

 Крім того, прислів'я та приказки  є чудовим засобом вдосконалення  лексичних навичок, зокрема, навичок  перефразування. У рамках тієї  ж теми можна запропонувати  наступне завдання: В«Замініть виділені курсивом частини пропозицій на підходящу прислів'я або приказку В»(Додаток 2). При цьому бажано, щоб використовувалися не ізольовані пропозиції, а мікросітуаціі або мікродіалогі, а на заміну можна пропонувати вибирати прислів'я та приказки зі списку або згадувати відомі. Наприклад:  It never rains but it pours.  (Біда не приходить одна). Ситуація: Very soon after his father's  death Mike's mother died and he became an orphan. "Poor child. One misery after another, "said the neighbours.

 

 Подібним чином можна знайомити з граматичними конструкціями або вдосконалювати їх. Особливо продуктивно використовувати прислів'я і приказки при роботі зі ступенями порівняння, пасивним заставою, знайомстві з герундієм і т.д., оскільки прислів'їв з цими граматичними явищами досить багато.

 

 Крім того, продуктивними можна  вважати завдання, пов'язані з  переведенням з російської на  англійську мову. Також можна  запропонувати використовувати  прислів'я і приказки як основу  для складання навчальної мовної  ситуації. Наприклад, скласти діалог за такої ситуації: "You and your two friends decided to spend weekend together. But one of you wants to do one thing, another doesn't want it, you quarrel and can't take a decision - so many men, so many mind. Nevertheless try to find a way out ".

 

 Такі  завдання дають можливість формувати  вміння використовувати прислів'я  у мові, дозволяють зробити мова  більш виразною, роблять ситуацію  більш зрозумілою.

 

 Також  учні вчаться не тільки застосовувати  прислів'я у діалогах, але й  співвідносити їх з текстами. В Зокрема, можна запропонувати прочитати прислів'я, винесену в заголовок, обговорити її зміст, а потім припустити, про що може говоритися в тек...

 

 

 

 

сті (Додаток 2).

 

 

 Інше  завдання передбачає зворотний  підхід. Учні повинні прочитати або прослухати текст і узагальнити його ідею, вибравши одну з прислів'їв після нього, а після припустити, який російський еквівалент цього прислів'я, орієнтуючись на зміст тексту (Додаток 2).

 

 Нарешті,  прислів'я можна використовувати  при навчанні писемного мовлення: You have divided into four groups and the task for you is the following: for each group I'll give different proverbs and you'll have to write a short story.

 

 Одним  із продуктивних варіантів роботи  з прислів'ями на основному  етапі уроку, об'єднуючим різні навички, види мовленнєвої діяльності, знання і формуючим компетенції, у тому числі соціальну і соціокультурну, є проект. Він може використовуватися як завершальна діяльність в серії уроків, підводячи підсумок всьому освоєному матеріалу. Наприклад, ми пропонували різні теми проектів по кожній серії. Частина з них вже представлена ​​в цьому параграфі. Інший варіант тем проектів по серії уроків "Culture Shock": В«Росія і Америка - ми різніВ», В«Росія і Великобританія (США) - чи є щось спільне? В»,В« Ласкаво просимо в Росію В»,В« До чому я не звикну на Заході В»і т.д. Крім того, зазначалося, що у всіх випадках, школярам повинні звертатися до використання прислів'їв.

Информация о работе Формування СКК на анг мові