Публічний виступ – засіб мовленнєвої комунікації, складова професійного зросту

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Марта 2013 в 20:21, научная работа

Краткое описание

Метою даної наукової роботи є дослідження публічного виступу, чинників, які сприяють його успішності та виділення головної передумови успіху публічного виступу.
Відповідно до мети поставлено такі завдання:
· визначити основні поняття публічного виступу;
· провести класифікацію публічних виступів;
· визначити значення контакту з аудиторією для успішного проведення виступу;

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………….. 3

РОЗДІЛ І Загальні положення про публічний виступ та його види…… 5
1.1 Поняття публічного виступу…………………………………. 5
1.2 Класифікація публічних виступів……………………………. 7
РОЗДІЛ ІІ Елементи виступу, які сприяють його успішності………….. 11
2.1 Встановлення контакту з аудиторією та поведінка
оратора…………………………………………………………. 11
2.2 Мовлення як засіб досягнення успіху при виступі…………. 13
2.3 Невербальні засоби спілкування при виступі……………….. 15
РОЗДІЛ ІІІ Підготовка до виступу, як головна передумова успіху
публічного виступу…………………………………………..... 17
3.1 Види підготовки до виступу………………………………… 17
3.2 Основні етапи підготовки тексту промови
до виступу……………………………………………………… 20
РОЗДІЛ ІV Практичні поради оратору,
для успіху публічного виступу………………………………….26
Висновки…………………………………………………………………………29
Список використаних джерел………………………………………………… 30

Прикрепленные файлы: 1 файл

Публічний виступ.docx

— 65.18 Кб (Скачать документ)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

 

 

 

 

 

Науково-дослідницька робота

Публічний виступ – засіб мовленнєвої комунікації, складова професійного зросту

 

 

 

 

Виконала:Хомич А.В.

студентка ІІІ курсу

гр.ФК-10 3/9

Науковий керівник: Кочина Є.І.

 

 

 

 

М.Кривий Ріг

2012р.

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………..    3

 

РОЗДІЛ І     Загальні положення про публічний виступ та його види……  5

       1.1 Поняття публічного виступу…………………………………. 5

                 1.2 Класифікація публічних виступів……………………………. 7

РОЗДІЛ ІІ      Елементи виступу, які сприяють його успішності………….. 11

                 2.1 Встановлення контакту з аудиторією та поведінка

                        оратора…………………………………………………………. 11

                 2.2   Мовлення як засіб досягнення успіху при виступі…………. 13

                 2.3   Невербальні засоби спілкування при виступі……………….. 15

РОЗДІЛ ІІІ     Підготовка до виступу, як головна передумова успіху

                         публічного виступу…………………………………………..... 17

                  3.1 Види підготовки до виступу…………………………………    17

                  3.2 Основні етапи підготовки тексту промови

                         до виступу……………………………………………………… 20

РОЗДІЛ ІV   Практичні поради оратору,

                     для успіху публічного виступу………………………………….26

Висновки…………………………………………………………………………29

Список використаних джерел…………………………………………………  30

 

 

 

ВСТУП

В давні часи красномовство  було в основному виявом природного обдарування людини, згодом, коли виникла необхідність безпосереднього впливу на розум і волю співгромадян засобами живого слова, воно стало справжнім мистецтвом.

Історія Стародавньої Греції знає імена видатних промовців, що могли  своїми виступами впливати на настрої  людей чи суспільні процеси, —  Перікла (Уст. до н.е.), Сократа (469-399 pp. до н.е.), Платона (427-347 pp. до н.е.), Демосфена (384-322 pp. до н.е.), Арістотеля (384-322 pp. до н.е.) та ін. У працях античних мислителів підкреслювалось, що роль оратора — у розкритті істини, у переконанні слухачів, що ораторське слово має величезне значення у розвитку матеріальної і духовної культури суспільства, у формуванні моральних якостей людини.

Особливого поширення набули судові промови. З'явилися навіть фахівці з написання текстів промов для необізнаних із красномовством клієнтів — логографи[5, с.32].

Загальну теорію красномовства  створив Арістотель, який відстоював думку, що риторика має всеосяжний характер, може використовуватися у будь-якій сфері життя.

Актуальність  теми. Красномовність потрібна у різних життєвих ситуаціях і може суттєво вплинути на різні сфери суспільної діяльності. Тому за змістом і проблематикою розрізняють красномовство соціально-політичне, парламентське, соціально-побутове, дипломатичне, агітаційно-пропагандистське, судове, церковно-богословське, рекламне, академічне.

Різною може бути і форма публічних виступів, але здебільшого це усний монолог. Саме у монологічній формі виголошуються доповіді, промови, лекції, здійснюються огляди подій. Проте є публічні виступи у формі діалогу (обговорення, інтерв'ю, суперечка) або полілогу (дебати, диспут, полеміка).

Кожен із різновидів публічних виступів має певну мету і завдання. Так, промови бувають політичні, мітингові, інформаційні, агітаційні, судово-звинувачувальні, захисні і самозахисні, ювілейні, привітальні, прощальні, ритуальні. Кожен із цих різновидів має конкретне призначення.

Метою даної наукової роботи є дослідження публічного виступу, чинників, які сприяють його успішності та виділення головної передумови успіху публічного виступу.

Відповідно до мети поставлено такі завдання:

·  визначити основні  поняття публічного виступу;

·  провести класифікацію публічних виступів; 

·  визначити значення контакту з аудиторією для успішного  проведення виступу;

·  дослідити особливості жестикуляції та мовлення при виступі;

·  виділити головну передумову успішного проведення публічного виступу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП ТА ЙОГО ВИДИ

 

    1. Поняття публічного виступу.

Публічний виступ - це усне монологічне висловлення з метою досягнення впливу на аудиторію. У сфері ділового спілкування найбільш часто використовуються такі жанри, як доповідь, інформаційна, привітальна і торгова промова.

В основі класичної схеми ораторського мистецтва лежить 5 етапів:

1.  Добір необхідного матеріалу, змісту публічного виступу (inventio - «винахід»),

2.  Складання плану,  розподіл зібраного матеріалу  в необхідній логічній послідовності (dispositio - «розташування»),

3.  Словесне вираження», літературна обробка мови (elocutio),

4.  Завчання, запам'ятовування  тексту (memoria - «пам'ять»),

5.  Проголошення (pronuntiatio).

Антична риторика винятково  велике значення надавала підготовці публічного виступу (це чотири з п'яти етапів приведеної схеми). Греки говорили, що промови Демосфена промащені олією нічної лампади, при світлі якої він їх складав[13, с.23].

Підготовка до будь-якого ораторського монологу починається з визначення його теми і мети. Тему визначає або сам автор, або ті, хто запрошує його виголосити промову. Назва виступу повинна бути зрозумілою, чіткою, по можливості короткою. Вона повинна відбивати зміст промови і привертати увагу слухачів (Наприклад: «Чи потрібні нам атомні електростанції?», «Стан охорони праці і техніки безпеки», «Про підготовку до проведення сертифікації виробів». При розробці порядку денного для нарад необхідно особливу увагу звертати на формулювання тим доповідей і повідомлень. Теми повинні орієнтувати людей на участь в обговоренні конкретних проблем. Тому доцільно «розшифровувати» пункт порядку денного «Різне»- людина буде мати можливість заздалегідь підготувати і продумати свій виступ. Деякі промови не мають назв: привітальна, мітингова й інші.

Процес підготовки до промови завжди починається з вибору теми та виду виступу і визначення цільової установки.

Тема - це те, про що ведеться мова. На практиці нам рідко доводиться обирати тему виступу: як правило, тема не стільки обирається, скільки задається потребами життя. Це може бути виступ на зборах, учбова лекція, рекламна промова. Тема усного виступу не повинна бути широкою за обсягом.

Оратор не досягне успіху в підготовці виступу, якщо обмежиться лише вибором теми і не подумає про призначення промови. Напевно кожному доводилось спостерігати, як промовці деколи встають і починають говорити, не маючи чіткого уявлення про те, заради чого вони говорять і що, власне, хочуть сказати; в результаті збиваються, перевищують регламент і лише викликають невдоволення аудиторії. Чим менше часу відводиться на виступ, тим менше в ньому повинно бути проблем[15, с.18].

Визначаючи тематику, найперше потрібно продумати ті галузі знань, в яких оратор має особливий досвід чи теоретичну підготовку. Необхідно обирати таке коло питань, підготовка з яких може дати більше знань, ніж мають  слухачі.

Настрій слухачів залежить від місця і часу. В аудиторії один, в особистому житті - інший. В побуті слухачі природно сприймуть те, що в аудиторії їм видасться нудним чи смішним. Настрій змінюється і від моменту. На зібранні спортсменів чи політичному мітингу потрібні теми, що відповідають інтересам та настроям присутніх, а люди, що зібралися на бенкет, навіть фізично нездатні сприйняти солідний виступ на серйозну тему.

Тема повинна бути достатньо  цікава, достатньо важлива, достатньо  зрозуміла для слухачів. Для цього  перед вибором теми важливо визначити  рівень знань слухачів, їх виховання, рід занять, вік, особисті інтереси. В деяких випадках подібні фактори не мають суттєвого значення. Будь-який предмет, якщо його пояснити просто і конкретно, буде зрозумілий кожній аудиторії. Незрозумілою часто буває не тема, а її викладення, подання; найпростіша річ буде незбагненною, якщо викласти її безладно, безтолково.

Цікавість теми залежить головним чином від: а) основних інтересів аудиторії, б) групових інтересів, в) злободенних інтересів, г) конкретних інтересів, д) новизни теми, е) закладеного конфлікту[14, с.12].

 

1.2 Класифікація публічних виступів

Публічний виступ – це один з видів усного ділового спілкування.

Залежно від змісту, призначення, форми чи способу виголошення, а  також обставин публічний виступ поділяється на такі жанри, як доповідь, промова, бесіда, лекція, репортаж[15, с.7].

Доповідь ділова містить  виклад певних питань із висновками і  пропозиціями. Інформація, що міститься  в доповіді, розрахована на підготовлену аудиторію, готову до сприйняття, обговорення та розв’язання проблем. Максимальний результат буде досягнуто, якщо учасники зібрання будуть завчасно ознайомлять  з текстом доповіді. Тоді можна очікувати активного обговорення, аргументованої критики, посутніх доповнень і плідно вираженого рішення.

Доповідь звітна містить  об’єктивно висвітлені факти та реалії за певний період життя й діяльності керівника, депутата, організації чи її підрозділу тощо. У процесі підготовки до звітної доповіді доповідач мусить чітко окреслити мету, характер і завдання, до кожного положення дібрати аргументовані факти, вивірені цифри, переконливі приклади, влучні і доречні цитати. Варто також укласти загальний план й усі положення та частини пов’язати в одну струнку систему викладу.

Після обговорення, доповнень і коректив доповідь схвалюють зібранням і приймають остаточне рішення, як програму майбутніх дій на подальший період[13, с.16].

Промова - це усний виступ із метою висвітлення певної інформації та впливу на розум, почуття й волу слухачів, логічною стрункістю тексту, емоційною насиченістю та вольовими  імпульсами мовця. Давньоримська ораторська схема: що, для чого, у який спосіб - може і нині бути визначальною для  промовця. Отже, ураховуючи вид промови, оратор повинен змінювати й характер виступу, і засоби, якими оперуватиме  під час її виголошування.

Із промовою виступають на мітингах, масових зібраннях на честь певної події, ювілею тощо.

Мітингова промова зазвичай виголошується на злободенну тему й  стосується суспільно значущої проблеми, яка хвилює широкий загал. Цей короткий, емоційний виступ розрахований на безпосереднє сприймання слухачів. Завдання оператора - виявити нові, нестандартні аспекти теми, спонукавши присутніх по-новому сприйняти уже відомі факти і реалії.

Успішність мітингової промови  залежить від індивідуального стилю  оратора, його вміння доречно використовувати  весь арсенал вербальних і невербальних засобів спілкування та майстерності імпровізувати залежно від реакції  аудиторії. Палка, заклична, актуальна, майстерно виголошена мітингова  промова, як свідчить історія, - дієвий чинник впливу на свідомість слухачів.

Агітаційній промові притаманні практично всі складові промови  мітингової. Торкаючись актуальних суспільно-політичних проблем, активно впливаючи на свідомість, промовець спонукає слухача до певної діяльності, до нагальної необхідності зайняти певну громадянську позицію, змінити погляди чи сформувати нові. В агітаційній промові, як правило, роз’яснюють чи з’ясовують певні питання, пропагують певні думки, переконання, ідеї, теорії тощо, активно агітуючи за їхню реалізацію чи втілення в життя.

Ділова промова характеризується лаконізмом, критичністю, спрямування, полемічністю та аргументованістю викладених в ній фактів. На відміну від мітингової та агітаційної ділова промова орієнтована на логічно виражене, а не емоційно схвильоване сприйняття слухача. Частіше цей виступ не має самостійного значення, він зрозумілий і сприймається лише в контексті проблеми, що обговорюється на конкретному зібранні.

Ювілейна промова присвячується  певній даті, пов’язаній з ушануванням окремої людини, групи осіб, урочистостям на честь подій з життя та діяльності організації, установи, закладу тощо. Якщо це підсумок діяльності - до ювілейної промові можна включати в хронологічному порядку найважливіші етапи діяльності та досягнення ювіляра, побажання подальшого плідного розвою та всіляких гараздів. Доречна пафосність не повинна переходити в заштамповану, нудну одноманітність. Слушними в ювілейній промові будуть експромти й імпровізації, тактовні жарти та дотепне акцентування уваги слухачів на своєрідних рисах ювіляра, спогади про цікаві й маловідомі факти з його життя та діяльності. Форма та зміст ювілейної промови, попри невимушеність і дотепність її викладу, повинна бути  морально та етично виважені промовцем, щоб не образити ні ювіляра, ні його близьких, ні слухачів.

Лекція є однією з форм пропаганди, передачі, роз’яснення  суто наукових, науково-навчальних, науково-популярних та ін. знань шляхом усного викладу  навчального матеріалу, наукової теми, що має систематичний характер.

Информация о работе Публічний виступ – засіб мовленнєвої комунікації, складова професійного зросту