1945-1980жж Жапонияның экономикалық дамуы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Февраля 2015 в 07:29, дипломная работа

Краткое описание

Зерттеу жұмысының мерзімдік шегі 1945-1980- ші ж.ж. қамтиды. Бұл тарихи кезеңді алудың себебі, біріншіден, бізде бар көптеген еңбектер, монографиялар, оқулықтар, мақалалар жинақтары т.б. Жапонияның экономикалық даму тарихының негізінен осы кезеңге арналған. Екіншіден бұл мерзімдік алғы 1990- шы ж.ж. қамтуына мүмкіндік болмайды. Себебі біздің жағдайымыз да қажетті тікелей ғана емес жанама әдебиеттердің де болмауы болып табылады.
Сонымен қатар осы уақытта Жапон экономикасында ең басты, негізгі өзгерістер болды. Жапония соғыста күйреген экономикасын тек қалпына келтіріп тұрақтандырып ғана қоймай, оны экономикалық өсу қарқыны бойынша алдыңғы орындарға шығарып, күшті капиталистік державаға да айналдырды.
Мәселенің зерттеу деңгейі. Жапон елінің экономикалық дамудың себептерін түсіндіру ұмтылысы Жапонияның өзінде де, басқа елдерде де жарыққа шыққан көптеген еңбектер мен монографияларды жазуға итермелейді.

Содержание

Кіріспе. 3
І тарау. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Жапон елі.
1.1. Елдің шаруашылығын қалпына келтіру және шет елдер саясаты. 11
1.2. 1950-1970 ж.ж. экономикалық даму процестері. 21
ІІ тарау. 1970-1980 ж.ж. Жапон экономикасы.
2.1. Жапонияның шет елдермен экономикалық қарым-
қатынасы. 32
2.2. Ұлттық экономиканы дамыту. 40
Қорытынды. 51
Сілтемелер тізімі. 56

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. 63

Прикрепленные файлы: 1 файл

Дип.-1945-1980-ж.ж.-Жапонияның-экономикалық-дамуы (1).doc

— 430.50 Кб (Скачать документ)

       фирмахң. М., «Наукаң. 

       1992 г. 80 с.

 

 1. Аванесов А.Н. «Япония: поиски решения энергетической 

       проблемың. М., «Междунарродные отношенияң, 1986 г., 

       132 с.

 

 1. Денисов Ю.Д. «Информационные ресурсы в Японской 

       экономикең. 1991 г., 191 с.

 

 1. Вальский В.В. «Капиталистические и развивающиеся 

       страны  на пороге 90-х годовң. М., «МГУң, 1990 г., 288 с.

 

 1. Лебедева И.П. «Актульные проблемы политики и экономики 

       современной  Японииңсб. стат., М., «Наукаң, 1991 г., 271 с.

 

 1. Маркарьян С.Б. «Аграрный сектор Японской экономики:  основные проблемы 80-х годовң. М., «Наукаң, 1990 г., 216 с.

 

 1. Эглау Х.О. «Борьба Гигантов. Экономическое соперничество в Японииң. М., «Наукаң, 1988 г., 308 с.

 

 1. Хиса Канамори, Дзюн Вада. «Япония – мировая экономическая державаң.М., «Наукаң 1986 г., 206 с.

 

 1. Исикава Каору «Японские методы управления  качествомң. М., «Экономикаң 1988 г., 215 с.

 

 1. Хироси Окумура. «Корпоративный капитализм в Японииң. М., «Мысльң, 1986 г., 252 с.

 

 1. Акиро Морита. «Сделано в Японииң. М., «Прогрессң, 1990 г., 419 с.

 

 1. Масанори Маритани. «Современная технология и экономическое развитие Японииң. М., «Экономикаң, 1986 г., 264 с.

 

 1. Шонбергер Р.Д. «Японские методы управления производствомң. М., «Экономикаң, 1988 г., 251 с.

 

 1. Ночевкина Л.П. «Интенсификация производства и структура экономики в капиталистических странахң. М., «Наукаң, 1982 г., 272 с.

 

 1. Одинцов В.Б. «Торговые монополии в Японииң. М., «Наукаң. 1982 г., 190 с.

 

 1. Арская Л.П. «Научно-техническая интеллегенция Японииң М., «Наукаң, 1974 г., 135 с.

 

 1. Баскакова М.В. «Япония: государство и накопление основного капиталаң. М., «Наукаң, 1978 г., 186 с.

 

 1. Зайцев  Е.К., Тамгинский И.Л. «Япония : снова путь милитаризмаң. М., «Мысльң, 1985 г., 21ч с.

 

 1. «Япония. Ежегодникң. 1972 – 1983 г.г., 1987 – 1988 г.г. М., «Наукаң.

 

 1. Макмилан Ч. «Японская промышленная системаң М., «Прогрессң, 1988 г., 398 с.

 

 1. Великарпов И.М. «Экономика и организация производства в Японииң, Л., «Машиностроениең 1977 г., 207 с.

 

 1. Ким Г.Ф., Саркисов К.О., Сенаторова Л.И. «Япония. Справочникң. М., «Республикаң, 1992 г., 169 с.

 

 1. Ефимова Л.Н. «Экономическая энциклопедияң, «Промышленность и строительство капиталистических странң. М., «Совестская энциклопедияң, 1962 г., 951 с.

 

 1. Инако Ц.Б. «Современное право Японииң. М., «Мысльң, 1981 г., 205 с.

 

 1. Денисов Ю.Д. «Основные направления научно-технического прогресса в современной Японииң. М., «Наукаң, 1977 г.,   300 с.
 2. Петров Д.В. «Япония: экономика, политика, историяң. М., «Наукаң, 1991 г., 355 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

            

                             

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Пікірхат

Н.Есетовтың “1945-1980 ж.ж.

 Жапонияның экономикалық дамуы” атты

 дипломдық жұмысы туралы.

Қазіргі кезде Азия мен Африка елдерінен ең мықты, күшті, беделді ел – бұл Жапон елі. Ол өз экономикалық дамуында басқа елдерге үлгі ретінде әбден лайық, оның ішінде бізге де жапон тәжірибесін білу қажет-ақ.

Студент Есетовтың осы мәселеге байланысты жазылған дипломдық жұмысы өте маңызды орын алады. Бұл дипломдық жұмыс кіріспеден, І-ші тараудан – “Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Жапон елі” мен ІІ-ші тараудан – “1970-1980 ж.ж. Жапон экономикасы” деген тараудан, қорытынды, сілтемелер тізімі мен пайдаланылған әдебиеттер тізіміде құрастырылған.

Осы дипломдық жұмыстың ғылыми құндылығы – бұл жапон экономикалық тәжірибесін зерттеп, оның біздің, қазақстандық экономикасын дамуында қалай, нені пайдалануға болады деген ойы.  Неден үйрену, нені қабылдау, енгізу қажет өзіміздің экономикамызға.

Бұл дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі болып Жапонияның 1945-1980 ж.ж. аралығындағы экономикалық дамуы болып табылады. Бұл өте дұрыс таңдауы.

1945-1980 ж.ж.Жапон елі мен оның экономикасы үлкен мен жоғары экономикалық көрсеткіштерге ие болды; толық жағдайда жаңа прогрессивті индустрияландырған, техникаландырған экономикалық жүйесін құрды.

Есетов өз зерттеу жұмысында үлкен, жан-жақты еңбек етті: ол біздің жергілікті жағдайымызда, Ақтөбеде жапон эконмикасына қатысты бүкіл дерек-мағлұматтар, кітаптарды толық зерттеп пайдаланды.

Соның арқасында осы дипломдық жұмысында қойылған мақсат-мәліметтер, материалдар келтіріп отыр және олар арқылы нақты, түсінікті жағдайда жапон экономикасының 1945-1970 ж.ж, 1970-1980 ж.ж. даму процессін қандай оңды өзгерістер, қалай, қай жағдайда болғанын көреміз.

Сонымен, Н. Есетовтың дипломдық жұмысы барлық талаптарға сай. Берілген мағлұмат-мәліметтерін Азия және Африка мемлекеттерінің қазіргі уақытындағы тарихын, қазіргі Жапон тарихы мен экономикалық тарихын оқығанда толық пайдалануға болды: өте бай, жан-жақты жапон экономикасына қатысты материал берілген.

Н.Есетовтың дипломдық жұмысы, дипломдық жұмыстарына қойылған талаптарға сай, жан-жақты тұрғыдан алғанда, талдау жасалған еңбек деп айтуға болады және оны “өте жақсы” бағасымен бағалау орынды.

 

Пікірхат жазған:

т.ғ.к., Қ.Жубанов атындағы

Ақтөбе мемлекеттік университетінің

доценті, Қазақстан тарихы

кафедрасының меңгерушісі____________Исмағұлов Ұ.Ш.

 

5.06.2001 ж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

 

 

 1. Вербицкий С.Н., Попов В.А. «История Японии» 1945 – 1975 г.г. М., «Мысль», 1978 г.504 с.

 

 1. Лукьянова М.И., Власов В.А. «Экономика современной Японии» сб.стат. М.,   «Наука», 1974 г. 320 с.

 

 1. Певзнер Я.А., Петров Д.В. «Япония. Серия: экономика и политика стран 

      современного капитализма» М., «Мысль», 1975 г. 454 с.

 

 1. Кутаков Л.Н. «Очерки новейшей истории  Японии 1918 – 1963 г.гг.» М.,        

      «Просвещение», 296 с.

 

 1. Ильина К.А. «Японский капитал на азиатских рынках» М.,  «Наука», 1966 г. 146 с.

 

 1. Мильнер Б.З., Рогопина С.А., Олейник И.С. «Японский  парадокс» М., «Наука»,    1985 г. 264 с.

 

 1. Добровинский Б.Н. «Япония: проблемы эффективности  экономики» М., «Наука»,     1975г. 335 с.

 

            

                             

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚазаҚстан РеспубликасыныҢ  білім жӘне Ғылым министрлігі

     

орта-азиялық университеті

 

 

 

 

 

 

 

 

Курстық жұмыс

 

 

Тақырыбы: ХХ ғасырдың ІІ жартысындағы Жапония экономикасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орындаған: Абдраимов А.

                                                    Тексерген:   Абильдаева К.

       

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2006 ж

 

        жоспар

 

 

 

 

Кіріспе.                                                                                                                3

 

І тарау. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Жапон елі.                                 

 

  1. Елдің шаруашылығын қалпына келтіру және шет елдер саясаты.    4
  2. 1950-1970 ж.ж. экономикалық даму процестері.                                10

 

ІІ тарау. 1970-1980 ж.ж. Жапон экономикасы.

 

Жапонияның шет елдермен экономикалық  қарым-қатынасы.                   17

 

 

Қорытынды.                                                                                                      22    

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.                                                                 24

 

 

 

 

 

 

 

 

- -                                                                         

                                                                                                                                 


Информация о работе 1945-1980жж Жапонияның экономикалық дамуы