Драматургічна побудовахореографічного твору. Їх 5 частин

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2014 в 10:26, реферат

Краткое описание

Драматургія драматичного театру, кінодраматургія, драматургія музичного або хореографічного мистецтв мають спільні риси, загальні закономірності, загальні тенденції розвитку, але кожне з них разом з тим має і свої специфічні особливості! Як приклад візьмемо сцену пояснення в любові. Один з героїв говорить коханій дівчині: «Я тебе люблю!» Кожному з перерахованих видів мистецтва для розкриття цієї сцени будуть потрібні свої оригінальні засоби виразності і різний час. У драматичному театрі, для того щоб вимовити фразу: «Я тебе люблю!", Знадобиться всього кілька секунд, а в балетній виставі на це доведеться затратити цілу варіацію або дует. У той же час окрема поза в танці може бути складена балетмейстером так, що висловить цілу гаму почуттів і переживань.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Документ Microsoft Office Word.docx

— 34.27 Кб (Скачать документ)

Драматургічна побудовахореографічного твору. Їх 5 частин.

Слово «драматургія» походить від давньогрецького слова «драма», що означає дію. З часом це поняття стало вживатися більш широко, стосовно не тільки до драматичного, але і до інших видів мистецтва: зараз ми говоримо «музична драматургія», «хореографічна драматургія» і т. д.  
 
Драматургія драматичного театру, кінодраматургія, драматургія музичного або хореографічного мистецтв мають спільні риси, загальні закономірності, загальні тенденції розвитку, але кожне з них разом з тим має і свої специфічні особливості! Як приклад візьмемо сцену пояснення в любові. Один з героїв говорить коханій дівчині: «Я тебе люблю!» Кожному з перерахованих видів мистецтва для розкриття цієї сцени будуть потрібні свої оригінальні засоби виразності і різний час. У драматичному театрі, для того щоб вимовити фразу: «Я тебе люблю!", Знадобиться всього кілька секунд, а в балетній виставі на це доведеться затратити цілу варіацію або дует. У той же час окрема поза в танці може бути складена балетмейстером так, що висловить цілу гаму почуттів і переживань.  
 
У п'єсі, призначеної для драматичного театру, розкриттю дії служить і побудова сюжету, і система образів, виявлення характеру конфлікту і сам текст твору. Те ж саме можна сказати і про хореографічному мистецтві, тому тут велике значення має композиція танцю, т. е. малюнок і танцювальний текст, які вигадуються балетмейстером. Функції драматурга в хореографічному творі, з одного боку, виконуються драматургом-сценаристом, а з іншого - вони розвиваються, конкретизуються, знаходять своє «словесне» хореографічне рішення у творчості балетмейстера-вигадника.  
 
Драматург хореографічного твору, крім знання законів драматургії взагалі, повинен мати чітке уявлення про специфіку виразних засобів, можливостях хореографічного жанру. Вивчивши досвід хореографічної драматургії попередніх поколінь, він повинен повніше розкрити її можливості.  
 
У своїх міркуваннях про хореографічної драматургії нам не раз доведеться торкатися драматургії літературних творів, написаних для драматичного театру. Таке зіставлення допоможе визначити не тільки спільність, але і відмінності драматургії драматичного і балетного театрів.  
 
Ще в стародавні часи театральні діячі розуміли важливість законів драматургії для народження вистави.  
 
Давньогрецький філософ-енциклопедист Арістотель (384 - 322 рр.. До н. Е..) У своєму трактаті «Про мистецтво поезії» писав: «... трагедія є наслідування дії закінченого і цілого, що має відомий обсяг, так як адже існує ціле і без всякого обсягу. А ціле є те, що має початок, середину і кінець ».  
 
Аристотель визначив поділ драматичної дії на три основні частини:  
 
1) початок, або зав'язка;  
 
2) середина, яка містить перипетію, тобто поворот або зміна в поведінці героїв;  
 
3) кінець, або катастрофа, тобто розв'язка, яка складається або в загибелі героя, або в досягненні їм благополуччя.  
 
Такий розподіл драматичної дії з невеликими доповненнями, розробкою і деталізацією застосовне до сценічного мистецтва і в наші дні.  
 
Аналізуючи сьогодні кращі хореографічні твори і їх драматургію, ми можемо побачити, що виявлені Аристотелем частини мають ті ж функції і в балетній виставі, танцювальному номері.  
 
Так само як Арістотель, Новер ділив хореографічне твір на складові частини: «Всякий балетний сюжет повинен мати експозицію, зав'язку і розв'язку.  
 
Карло Блазіс у своїй книзі «Мистецтво танцю», говорячи про драматургію хореографічного твору, також ділить його на три частини: експозицію, зав'язку, розв'язку, підкреслюючи, що між ними необхідна бездоганна гармонія. В експозиції пояснюється зміст і характер дії, і її можна назвати введенням. Експозиція повинна бути ясною і стислою, а дійових осіб, учасників подальшої дії, слід представити з вигідного боку, але не без недоліків, якщо останні мають значення для розвитку сюжету.  
 
Сьогодні при творі або аналізі хореографічного твору ми розрізняємо п'ять основних частин.  
 
1. Експозиція знайомить глядачів з дійовими особами, допомагає їм скласти уявлення про характер героїв. У ній намічається характер розвитку дії; за допомогою особливостей костюма і декораційного оформлення, стилю і манери виконання виявляються прикмети часу, відтворюється образ епохи, визначається місце дії. Дія тут може розвиватися неквапливо, поступово, а може динамічно, активно. Тривалість експозиції залежить від того завдання, яке вирішує тут хореограф, від його інтерпретації твору в цілому, від музичного матеріалу, що будується, в свою чергу, на основі сценарію твори, його композиційного плану.  
2. Зав’язка. Сама назва цієї частини говорить про те, що тут зав'язується - починається дія: тут герої знайомляться один з одним, між ними або між ними та якоїсь третьої силою виникають конфлікти. Драматургом, сценаристом, композитором, хореографом зроблені у розвитку сюжету перші кроки, які згодом приведуть до кульмінації.  
3. Сходинки перед кульмінацією - це та частина твору, де розгортається дія. Конфлікт, риси якого визначилися в зав'язці, знаходить напруженість. Сходинки перед кульмінацією дії можуть бути збудовані з декількох епізодів. Кількість їх і тривалість, як правило, визначаються динамікою розгортання сюжету. Від щабля до щабля вона повинна наростати, підбиваючи дію до кульмінації.  
 
Деякі твори вимагають стрімко розвивається драматургії, інші, навпаки, плавного, уповільненого перебігу подій. Іноді, для того щоб підкреслити силу кульмінації, треба для контрасту вдатися до зниження напруженості дії. У цій же частині розкриваються різні сторони особистості героїв, виявляються основні напрямки розвитку їхніх характерів, визначаються лінії їх поведінки. Дійові особи виступають у взаємодії, в чомусь доповнюючи, а в чомусь суперечачи один одному, Ця мережа відносин, переживань, конфліктів сплітається в єдиний драматургічний вузол, все більш привертаючи увагу глядачів до подій, відносинам героїв, до їх переживань. У цій частині хореографічного твору в процесі розвитку дії для деяких другорядних персонажів може наступити кульмінація їх сценічного життя і навіть розв'язка, але все це повинно сприяти розвитку драматургії вистави, розвитку сюжету, розкриття характерів головних дійових осіб.  
4. Кульмінація - найвища точка розвитку драматургії хореографічного твору. Тут досягає найвищого емоційного напруження динаміка розвитку сюжету, взаємовідносини героїв.  
У безсюжетні хореографічному номері кульмінація повинна виявлятися відповідним пластичним рішенням, найбільш цікавим малюнком танцю, найбільш яскравим хореографічним текстом, тобто композицією танцю.  
Кульмінації зазвичай відповідає також найбільша емоційна наповненість виконання.  
5. Розв'язка завершує дію. Розв'язка може бути або миттєвої, різко обривається дію і стає фіналом твору, або, навпаки, поступовою. Та чи інша форма розв'язки залежить від завдання, яке ставлять перед твором його автори. Розв'язка - ідейно-моральний підсумок твори, який глядач повинен усвідомити в процесі осягнення всього, що відбувається на сцені. Іноді автор підготовляє розв'язку несподівано для глядача, але і ця несподіванка повинна бути породжена всім ходом дії.  
Всі частини хореографічного твору органічно пов'язані один з одним, подальша випливає з попередньої, доповнює і розвиває її. Тільки синтез всіх компонентів дозволить автору створити таку драматургію твору, яка б хвилювала, захоплювала глядача.  
 
Закони драматургії вимагають, щоб різні співвідношення частин, напруженість і насиченість дії того чи іншого епізоду, нарешті, тривалість тих чи інших сцен підпорядковувалися основним задумом, основний завданню, яку ставлять перед собою творці твори, а це, в свою чергу, сприяє народженню різноманітних, різнопланових хореографічних творів. Знання законів драматургії допомагає автору сценарію, хореографу, композитору в роботі над твором, а також при аналізі вже створеного твору.  
 
Говорячи про застосування законів драматургії в хореографічному мистецтві, необхідно пам'ятати про те, що тут існують певні часові рамки сценічної дії. Це означає, що дія повинна укладатися у певний час, тобто драматургу потрібно розкрити задуману ним тему, ідею хореографічного твору в певний часовий період сценічної дії.  
Драматург, що працює над хореографічним произволением, повинен не тільки викласти сюжет, вигаданий їм, але і знайти рішення цього сюжету в хореографічних образах, в конфлікті героїв, у розвитку дії з урахуванням специфіки жанру. Такий підхід не буде підміною балетмейстерської діяльності - це природна вимога до професійного вирішення драматургії хореографічного твору.  
 
Нерідко балетмейстер, автор постановки, буває і автором сценарію, оскільки він знає специфіку жанру і добре уявляє собі сценічне рішення твору - розвиток його драматургії в сценах, епізодах, танцювальних монологах.  
 
Працюючи над драматургією хореографічного твору, автор повинен побачити майбутній спектакль, концертний номер очима глядачів, спробувати зазирнути вперед - представити свій задум в хореографічному рішенні, подумати, чи дійдуть його думки, його почуття до глядача, якщо вони будуть передані мовою хореографічного мистецтва.  
 
Основою сюжету для хореографічного твору може бути якась подія, взяте з життя (наприклад, балети: «Тетяна» А. Крейна (лібрето В. Месхетелі), «Берег надії» А. Петрова (лібрето Ю. Слонімського), «Берег щастя »А. Спадавеккіа (лібрето П. Аболімова),« Золотий вік »Д. Шостаковича (лібрето Ю. Григоровича і І.Глікмана) або концертні номери, такі як« Чумацькі радощі »і« Жовтнева легенда »(балетмейстер П. Вірський), «Партизани» і «Два Першотравня» (балетмейстер І. Моісеєв) та ін); літературний твір (балети: «Бахчисарайський фонтан» Б. Асаф'єва (лібрето М. Волкова), «Ромео і Джульєтта» С. Прокоф'єва (лібрето А. Піотровського і С. Радлова). В основу сюжету хореографічного твору може бути покладено якийсь історичний факт (прикладом тому є «Полум'я Парижа» Б. Асафьева (лібрето В. Дмитрієва та Н. Волкова), «Спартак» А. Хачатуряна (лібрето Н. Волкова), «Жанна д'Арк» Н. Пейко (лібрето Б. Плетньова) та ін); билина, сказання, казка, вірш (наприклад, балет Ф. Ярулліна «Шурале» (лібрето А. Файзі і Л. Якобсона), «Коник-Горбоконик» Р. Щедріна (лібрето В. Вайн-нена, П. Маляревський), «Сампо» і «Кіжскій легенда» Г. Сині-сало (лібрето І. Смирнова) та ін)  
 
Якщо проаналізувати послідовно всі сходинки створення хореографічного твору, то стане ясно, що контури його драматургії вперше виявляються в програмі або в задумі сценариста. У процесі роботи над твором драматургія його зазнає значних змін, розвивається, набуває конкретні риси, обростає подробицями і твір стає живим, хвилюючим уми і серця глядачів.


Информация о работе Драматургічна побудовахореографічного твору. Їх 5 частин