Іноваційно-інвестиційна стратегія туристичного підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Апреля 2013 в 17:32, реферат

Краткое описание

Приватне туристичне підприємство “Sun Line Travel ” знаходиться в м.Києві вул.Гарматна 31, т/ф: +38(044)456-60-90.
Туристичне агентство “ Sun Line Travel ” утворилося в 2000р. Директором Козієм Дмитром Ігоровичем і має приватну форму власності. Фірма має:
• свій електронний сайт: www.sunlinetravel.com
• свою емблему

Содержание

Аналіз діяльності та інноваційно-інвестиційної стратегії туристичної фірми “ Sun Line Travel ”.
1.1 .Загальна характеристика туристичної фірми “ Sun Line Travel ”.
1.2. Оцінка господарської діяльності підприємства.
1.3.Аналіз інноваційної діяльності підприємства і характеристика інноваційних процесів.
2.Оцінка ефективності реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії туристичної фірми.

Список використаної літератури.

Прикрепленные файлы: 1 файл

индивидуальная.doc

— 678.00 Кб (Скачать документ)


Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України

       Київський університет туризму,економіки та права

 

                                                                       

 

             Індивідуальна робота на тему:

« Іноваційно-інвестиційна стратегія туристичного підприємства»

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Виконала:

                                                           Студентка 4 курсу 43 групи

Спеціальності :менеджмент організацій

                                                       Овчаренко Кароліна

 

 

 

 

                                   Київ-2012

План

 

Вступ

 

 1. Аналіз діяльності та інноваційно-інвестиційної стратегії туристичної фірми “ Sun Line Travel ”.

1.1 .Загальна характеристика туристичної фірми “ Sun Line Travel ”.

1.2. Оцінка господарської діяльності підприємства.

1.3.Аналіз інноваційної діяльності підприємства і характеристика інноваційних процесів.

    2.Оцінка ефективності  реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії туристичної фірми.

 

Список використаної літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз діяльності та інноваційно-інвестиційної стратегії  туристичної фірми “Sun Line Travel”.

1.1. Загальна характеристика туристичної фірми “ Sun Line Travel ”.

 

Приватне туристичне підприємство “Sun Line Travel ” знаходиться в м.Києві вул.Гарматна  31, т/ф: +38(044)456-60-90.

 Туристичне агентство  “ Sun Line Travel ” утворилося в 2000р. Директором Козієм Дмитром Ігоровичем і має приватну форму власності. Фірма має:

• свій електронний сайт: www.sunlinetravel.com

• свою емблему

• ідентифікаційний код – 324945631

• печатку

В туристичному агентстві  « Sun Line Travel» по штатному розкладу працює 3 чоловіка: директор, бухгалтер, методист Інший персонал підприємства працює на контрактній основі згідно чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.1.

Функціональні обов’язки  працівників туристичної фірми  “ Sun Line Travel ”.

Посада

Обов’язки

Директор

Здійснює загальне керівництво  посадовими особами, займається організацією договірних відносин і взагалі всією організаційною діяльністю обліку.

Бухгалтер

Займається бухгалтерським обліком, складає квартальні, піврічні та річні звіти.

Методист

Займається методичною роботою, розробкою екскурсійних та транспортних маршрутів, розробкою прайс-листів, реклами.


 

 

До складу діяльності туристичної фірми відноситься  як внутрішній туризм, який направлений  на туристичну діяльність в межах  однієї країни, так і зовнішній  туризм, який направлений на туристичну діяльність поза межами даної країни.

Туристичні  подорожі за формою організації поділяються  на індивідуальний та груповий, які  відрізняються за видами, класом та комплексом туристичного обслуговування.

За метою подорожі туризм в Україні поділяється  на такі види: пізнавальний, культурно-розважальний, навчальний, промисловий, екологічний, етнічний, релігійний, спортивний, рекреаційний, пригодницький, тощо.

Туристичні підприємства у відповідності з придбаними турами надають обслуговування за такими класами, як: “V.I.P”, люкс-апартамент, люкс по першому класу, по туристичному класу, по шкільному і кемпінгу.

До напрямків діяльності туристичної фірми відносяться: індивідуальний туризм, груповий туризм, розробкою маршрутів вихідного  дня, екскурсійним обслуговуванням.

Розробка туристичного продукту – тяжкий та багатоступеневий процес, який включає маркетингові дослідження та аналіз сегментів ринка і конкурентів на ньому.

Попит в туризмі визначається як ціна туристичних продуктів (товарних послуг), використовується для повного  задоволення туристів або екскурсантів. Сюди відносяться витрати клієнта та пакет послуг (тур продукту) або різних витрат на розміщення, харчування, транспорт, відпочинок, культурні, спортивні, екскурсійні та інші заходи. Під туристичним продуктом слід розуміти сукупність товарів і послуг, тобто комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі.

Туристичні послуги  – послуги суб’єктів туристичної  діяльності щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо, спрямовані на задоволення потреб туристів.

В договорах (контрактах), укладених між туристичним підприємством  і готелем, повинні бути передбачені  такі питання :

 • термін подання повідомлення про заїзд туристів;
 • клас обслуговування туристів;
 • категорія комплексного обслуговування туристів з переліком обов’язкових послуг, що ввійшли до придбання туру.

Туристичні підприємства посилають готелям повідомлення про заїзд туристів у терміни, передбачені договорами (контрактами), але не пізніше, ніж за 7 днів до прибуття груп туристів і за дві доби до заїзду туристів, які подорожують індивідуально.

Необхідним пунктом  є страхування, яке є видом  цивільно-правових відносин щодо захисту  майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі страхування певних подій(страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів.

Туристське агентство  «Sun Line Travel» при наданні послуг туристам співпрацює з готелями та з підприємствами харчування. При цьому тур агентство керується відповідними законами України та складає необхідний договір.

Відповідно до ЗУ «Про туризм» ст. 12 підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, фізичні особи здійснюють діяльність, пов’язану з наданням туристичних послуг лише за наявності ліцензії.

 

 

1.2. Оцінка господарської діяльності підприємства

 

  За своїми основними  характеристиками туризм немає якихось принципових відмінностей від інших форм господарської діяльності.

  Специфічні ознаки, що відрізняють від торгівлі  товарами та послугами: 

 • має місце торгівля послугами та товарами;
 • особливий характер споживання туристичних послуг і товарів в місці їх виробництва;
 • особливий характер туристичних послуг в певній ситуації.

   В широкому  розумінні туристичний продукт  – це комплекс товарів, що  в сукупності створює туристичну  поїздку. В вузькому розумінні  тур продукт – це послуги  кожного окремо взятого сектору туристичної індустрії. Основним продуктом є комплексне обслуговування, тобто стандартний набір послуг проданий в одному пакеті.

    В систему  індустрії туризму входять спеціалізовані  підприємства, організації та заклади:

 • підприємства, що розробляють та реалізують тур продукт;
 • підприємства харчування;
 • транспортні підприємства;
 • рекламно-інформаційні туристські заклади;
 • підприємства торгівлі;
 • підприємства сфери дозвілля;
 • суспільні туристські організації та об’єднання;
 • координуючи органи в туризмі на національному, регіональному і муніципальному рівнях.

Туристська політика держави - сукупність мір що визначають умови для розвитку туристської  індустрії, раціональне використання ТРР, підвищення економічної ефективності в туризмі.

   Фактори під впливом яких формується ТПД:

 • природні умови;
 • транспортні умови;
 • соціально – економічні і правові умови розвитку туризму.

Починаючи аналіз господарської  діяльності підприємства необхідно  висвітлити конкурентне середовище, в якому функціонує підприємство. зареєстровано і функціонує близько 1000 підприємство туристичної галузі:

 

Рис. 2.1. Кількість ліцензованих  підприємств

 

Показники оцінки роботи суб’єктів туристичної діяльності поділяються на регіональні та особистісні.

До регіональних можна  віднести:

  • Кількість ліцензованих  (представлено на рисунку 2.1.);
  • Кількість підприємств, які працювали:

Рис. 2.2. Кількість підприємств, які працювали

 

Рис. 2.3. Кількість обслуговуваних туристів

 

 

Рис. 2.4. Обсяг наданих туристичних  послуг, тис.грн..

 

Рис. 2.5. Надходження до бюджету, тис.грн..

 

Рис. 2.6. Середньо облікова чисельність працюючих у туристичних підприємствах

 

Далі розглянемо безпосередньо  фінансово-господарську діяльність туристичної  фірми “Sun Line Travel” .Наступні представленні матеріалі характеризують деякі аспекти діяльності підприємства за 2007-2008рр. У порівнянні з конкурентами :

  1. Виручка від реалізації

Рис. 2.7. Виручка від реалізації продукції  та послуг.

 

Рис. 2.8. Чистий дохід від комерційної  діяльності туристичної фірми

 

 

Рис. 2.9. Дебіторська заборгованість перед підприємством

 

 

 

Рис. 2.9. Кредиторська заборгованість підприємства

 

Із наведених фінансових показників ми можемо скласти висновок, що фінансовий стан підприємств покращується. Покращення фінансового стану підприємства характеризується збільшенням прибутку та зменшенням кредиторської заборгованості підприємств.

 

 

1.3 Аналіз інноваційної діяльності підприємства і характеристика інноваційних процесів.

 

Основні техніко-економічні показники роботи туристичної фірми  «Sun Line Travel» за період з 2007- 2008 р., представлені в таблиці 2.5

Аналізуючи  основні показники роботи підприємства за період з 2007 – 2009 рік видно, що обсяг наданих послуг підприємства виконаний у2007 на 102,2%, а в 2008р. на 71,9%. Темп росту до рівня 2007р. склав 62,5%. За підсумками роботи за 2008р. обсяг послуг підприємством виконаний на 63,9%, темп росту до рівня 2007р. склав 48,9%. Зниження обсягу наданих послуг порозумівається жорсткістю конкуренції як на регіональному рівні, так і глобальному.

Собівартість  наданих послуг підприємства зменшилася в 2007р. у порівнянні з 2008р. на 23,7%, що впливає на фінансову стійкість підприємства. Однак за підсумками господарської діяльності отриманий збиток у 12,3% (на 2008р.). 8 цьому є спад обсягів наданих послуг підприємства, що викликало ріст накладних витрат у росту на одиницю продукції і збільшення собівартості.

 

                                                 

  Таблиця 2.2

Основні техніко-економічні показники роботи туристичного підприємства «Sun Line Travel»» за період з 2007-2008 р.

 

Показники

Од.виміру

2007

2008

   

план

факт

план

факт

1.Надані послуги в  % на 1.01.2001-2002р. до 1.01.2000

2.Продукція в діючих  цінах

3.Собівартість товарної  продукції

4.Рентабельність товарної продукції

5.Прибуток балансова

6.Чисельність працюючого  персоналу

7.Продуктивність праці

8.Середня з/п

9.Сума постійної заборгованості  з/п –усі

у т.ч. непогашена заборгованість за минулий рік

10.Ліквідність балансу

на 1.01.2000р.

на 1.07.2001р.

на 1.10.2002р.

на 1.01.2003р.

11.Показник загальної  платоспроможності

на 1.01.2000р.

на 1.07.2001р.

на 1.10.2002р.

на 1.01.2003р.

12. Витрати на 1 грн.  товарної продукції

 

 

%

 

%

 

%

 

%

%

 

чіл.

 

%

%.

 

 

 

 

%

 

т.гр.

 

 

 

 

 

 

т.гр.

 

 

110

 

98

 

96

 

115

123

 

2

 

120

106

 

 

 

 

-

 

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

 

0,883

 

 

123,1

 

103,1

 

98,9

 

108,6

136

 

2

 

118

112

 

 

 

 

-

 

3,97

4,87

3,26

2,91

 

 

4,34

7,09

4,63

4,22

 

0,885

 

 

125

 

98

 

95

 

115

140

 

3

 

125

120

 

 

 

 

-

 

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

 

0,697

 

 

156,8

 

101,7

 

97,3

 

123,5

158

 

3

 

136

123,7

 

 

 

 

-

 

2,91

3,99

3,48

3,31

 

 

4,22

6,08

5,36

5,10

 

0,974

Информация о работе Іноваційно-інвестиційна стратегія туристичного підприємства