Інформаційно-патентні дослідження

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Мая 2012 в 09:12, реферат

Краткое описание

Патентування - це спосіб забезпечити собі право на зроблене винахід, за допомогою якого виключається можливість його використання іншими особами. Патентна охорона є серйозним стимулом до винахідництва і прогресу саме в тих випадках, коли використання інституту комерційної таємниці не дає адекватної охорони.

Содержание

1.Інформаційно-патентні дослідження, як невід’ємна частина марки товару.
2.Патентування в Україні та за кордоном
2.1.Патентування винаходів і корисних моделей
2.2.Патентування промислових зразків
Література

Прикрепленные файлы: 1 файл

власність.doc

— 151.00 Кб (Скачать документ)


Питання

1.Інформаційно-патентні дослідження, як невід’ємна частина марки товару.

2.Патентування в Україні та за кордоном

2.1.Патентування винаходів і корисних моделей

2.2.Патентування промислових зразків

Література

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Інформаційно-патентні дослідження, як невід’ємна частина марки товару.

Патентування - це спосіб забезпечити собі право на зроблене винахід, за допомогою якого виключається можливість його використання іншими особами. Патентна охорона є серйозним стимулом до винахідництва і прогресу саме в тих випадках, коли використання інституту комерційної таємниці не дає адекватної охорони.

З появою нового продукту на ринку відразу ж виникає безліч його виробників, і вони зводять його ціну до виробничих витрат, не залишаючи місця для прибутку, якого можна було б компенсувати витрати, пов'язані з дослідженнями та новими розробками. Оскільки далеко не всі дослідницькі проекти приводять до успіху, патентування успішних розробок повинно бути потенційно настільки прибутковим, щоб можна було компенсувати витрати, в тому числі і на не дали результату дослідницькі зусилля.

Патент - це дорогий для суспільства інститут правової охорони.

Протягом того періоду часу, коли патентовласник має виключне право на виробництво якогось продукту, він буде встановлювати на нього таку ціну, яка перевищує всі його виробничі витрати. Обсяг виробництва при такій монополії буде менше, ніж якщо б цей продукт проводився на конкурентній основі, з неминучим в цьому випадку зниженням його ціни. І саме тому, що патент - це монополія, дорого стоїть суспільству, дуже важливо, щоб вона розповсюджувалася обмежено і лише на той, що дійсно служить внеском у рівень розвитку техніки. Визначення того, що заявлений до патентування винахід є дійсно винаходом, а не очевидним рішенням, процедура не проста і не дешева. Вона вимагає проведення порівняльного аналізу винаходи з усіма іншими, на які коли-небудь були видані патенти, і з усією існуючої технічною літературою. Видача такого висновку кожній країні завжди була справою національної патентної служби.

Проведення патентних досліджень спрямоване на досягнення наступних основних цілей:

- Визначення технічного рівня розробки або продукту, який передбачається поставляти на ринок, що визначає його споживчі властивості, а також тенденцій розвитку в даній області;

- Оцінка конкурентоспроможності продукції: якщо продукт характеризується невисоким технічним рівнем, то велика ймовірність, що його важко буде реалізувати за прийнятною ціною в умовах конкуренції;

- Перевірка на патентну чистоту, тобто виявлення зовнішніх загроз, пов'язаних з наявністю на аналогічну продукцію конкурентів охоронних документів (патентів, свідоцтв тощо), які можуть блокувати вихід вашої продукції на ринок;

- Патентоспроможність Вашої розробки, якщо Ви прийміть рішення її запатентувати.

З метою встановлення єдиних вимог до організації, проведення та оформлення результатів досліджень з патентної та кон'юнктурно-технічної інформації розроблений Державний стандарт «Патентні дослідження, зміст і порядок проведення», який став обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання. У відповідності зі стандартом патентні дослідження - це дослідження технічного рівня і тенденцій розвитку об'єктів техніки, їх патентоспроможності, патентної чистоти, конкурентоспроможності на основі патентної та іншої інформації.

Патентні дослідження проводять при:

- Розробці науково-технічних прогнозів;

- Розробці планів розвитку науки і техніки;

- Створення об'єктів техніки;

- Освоєнні і виробництві продукції;

- Визначенні доцільності експорту промислової продукції та експонуванні її зразків на міжнародних виставках і ярмарках;

- Продажу та придбанні ліцензій;

- При вирішенні питання про патентування створених об'єктів промислової власності та в інших цілях.

Зміст патентних досліджень може включати:

- Дослідження технічного рівня об'єктів техніки, виявлення тенденцій і напрямів їх розвитку;

- Дослідження стану ринків конкретної продукції, що склалася патентної ситуації, виявлення вимог споживачів до товарів і послуг;

- Дослідження напрямків науково-дослідної та виробничої діяльності підприємств і фірм, які діють або можуть діяти на певному ринку продукції;

- Техніко-економічний аналіз та обгрунтування вибору технічних, художньо-конструкторських рішень, що відповідають вимогам створення нових об'єктів техніки;

- Виявлення нових технічних, художньо-конструкторських рішень, визначення їх патентоспроможності та обгрунтування доцільності правової охорони, вибір країн патентування;

- Дослідження патентної чистоти об'єктів техніки;

- Обгрунтування доцільності та форм проведення за кордоном комерційних заходів по реалізації об'єктів техніки, закупівлі і продажу ліцензій, обладнання, комплектуючих виробів .

Рішення щодо патентної активності компаній у зв'язку зі стратегією фірм на ринку були завжди одними з основних для бізнес-менеджерів. Особливо важливим це стає в умовах глобальної конкуренції. Деякі SBU відмовлялися від ліцензування продукції своїх досліджень через потенційного зниження прибутку та / або зниження бар'єрів імітації. Однак сьогодні компанії використовують більш гнучку тактику ліцензування. Останнє особливо важливо, коли:

- Є потреба в особливо цінних даних для організації виробництва і продажів продукції;

- Бар'єри імітації низькі;

- Є багато здібних конкурентів.

Рішення з ліцензування залежать від характеру технології (стабільна вона і змінюється), а також стадії життєвого циклу товару. Загроза старіння продукції реальна навіть перед виведенням товару на ринок. Можна вважати, що фірми у нестабільному технологічному оточенні будуть більш активи у ліцензуванні продуктів / процесів. У роботі досліджуються дві гіпотези:

Н1. SBU, такі стратегії диференціації, будуть купувати ліцензії менш часто, незалежно від характеру технології (ступеня її стабільності) і стадії життєвого циклу (зростання або зрілість);

Н2. SBU в мінливому технологічному оточенні будуть ліцензувати більш часто, незалежно від стадії життєвого циклу товару, конкурентної стратегії (фокусування або диференціації).

База даних для дослідження включала 3336 SBU на національних та мультинаціональних ринках. Основні результати дослідження зводяться до наступного. Загальний рівень ліцензійної активності SBU в мінливому технологічної обстановці вище, ніж в стабільній. Очевидно фірми прагнуть капіталізувати свої патенти і мати прибуток на технологічних ноу-хау, поки вони мають цінність. SBU, що знаходяться в стадії росту, виявляють при ліцензійних рішеннях велику залежність від використовуваної конкурентної стратегії.

У стабільній технологічної обстановці SBU, наступні стратегії високого диференціювання та фокусування, більш схильні до ліцензійної активності, ніж SBU зі стратегіями низького диференціювання та фокусування. У стадії зрілості тип конкурентної стратегії має суттєвий вплив на ліцензійні рішення.

Ще раз підкреслимо, що робота грунтувалася на даних порівняно невеликий і стійкою патентної активності фірм. Різке збільшення патентної активності після 1997 р. свідчить про переоцінку ролі знань як основи отримання конкурентної переваги на ринку. В умовах дедалі більшого нестабільності світового ринку, як випливає з викладеного вище, особливу цінність здобувають не знання, вкладені у вже розроблену продукцію, а знання, на основі яких у майбутньому може бути створена стратегічно значуща продукція.

Таким чином, сучасний менеджмент знань, ставши наріжним каменем стратегії фірми і отримання нею конкурентних переваг за допомогою інновацій, природним чином об'єднує стратегічний менеджмент і менеджмент інновацій в єдиний комплекс знань і дій - стратегічний інноваційний менеджмент.

Однією з найважливіших частин патентного дослідження є пошук патентної інформації. Він включає процеси відбору відповідних завданням документів або відомостей з масиву патентних документів.

Цілі патентного пошуку визначаються завданнями використання патентної інформації на конкретній стадії створення, освоєння та реалізації нової техніки чи продукції. При плануванні тематики патентний пошук проводиться для того, щоб з'ясувати, вирішувалася чи поставлена ​​технічна задача раніше, які рішення захищені патентами, які фірми працюють в даній області техніки, які перспективи розробки теми. Пошук проводиться також з метою техніко-економічного аналізу винаходів при прогнозуванні тенденцій розвитку техніки.

На стадії створення техніки, що включає проведення наукових досліджень та розробку конструкторсько-технологічної документації, основними цілями патентного пошуку є виявлення наявних технічних рішень в даній області, визначення рівня цих рішень і відбір перспективних у науково-технічному відношенні винаходів, визначення патентоспроможності створюваних технічних рішень.

На стадії освоєння та реалізації нової техніки пошук і вивчення патентної інформації необхідний для контролю за зміною рівня техніки, визначення патентної чистоти продукції, що випускається, прийняття своєчасних заходів по використанню новітніх винаходів або за їх обходу у разі, якщо вони захищені патентами.

Роботи з проведення патентних досліджень проводять в наступній послідовності:

1) розробка завдання на проведення патентного дослідження;

2) розробка регламенту пошуку;

3) пошук і відбір патентної та іншої науково-технічної інформації, в тому числі кон'юнктурно-економічної;

4) систематизація та аналіз відібраної інформації;

5) узагальнення результатів і складання звіту про патентне дослідженні.

У завданні зазначаються найменування теми та її шифр, завдання патентних досліджень, підрозділи - виконавці робіт, короткий зміст робіт, яке формується в залежності від завдань патентного дослідження, відповідальні виконавці, строки виконання і форми звітності.

Регламент пошуку являє собою програму, що визначає область проведення пошуку по фондах патентної, науково-технічної й кон'юнктурно-економічної інформації. У регламенті пошуку визначають наступні дані:

- Предмет пошуку (технічний об'єкт в цілому, його складові частини, вузли або елементи, тобто пристрій, технічний процес, речовина);

- Країни пошуку;

- Ретроспективность;

- Класифікаційні індекси об'єкта техніки, технічного процесу або речовини по МПК, НПК та УДК, а також з міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ).

Предмет пошуку повинен бути чітко сформульований, оскільки від цього залежить якість і тривалість пошуку.

Якщо темою патентних досліджень є пристрій, то предметами пошуку можуть бути:

- Пристрій в цілому (загальна компоновка, принципова схема);

- Принцип (спосіб) роботи пристрою;

- Вузли і деталі;

- Матеріали (речовини), що використовуються для виготовлення окремих елементів пристрою;

- Області можливого застосування. Якщо темою патентних досліджень є технологічний процес, то предметами пошуку можуть бути:

- Технологічний процес у цілому;

- Його етапи, якщо вони являють собою самостійний охороняються і об'єкт;

- Вихідні продукти;

- Проміжні продукти і способи їх отримання;

- Кінцеві продукти і області їх застосування;

- Устаткування, на базі якого реалізується даний спосіб.

Якщо темою патентних досліджень є речовина, то предметами пошуку можуть бути:

- Сама речовина (його якісний і кількісний склад);

- Спосіб отримання речовини;

- Вихідні матеріали;

- Області можливого застосування.

Формулювати предмет пошуку слід, по можливості, з використанням термінології, прийнятої у відповідній системі класифікації винаходів.

До переліку країн, за якими слід проводити пошук, включаються найбільш розвинені в промисловому відношенні країни і країни, що займають провідне місце в даній галузі. Вибір країн пошуку інформації залежить від завдання патентного дослідження.

Так, при перевірці новизни технічного рішення пошук повинен проводитися як мінімум по фондах наступних країн: Росії, Білорусі, США, Франції, Великобританії, ФРН, Японії, Швейцарії, а також країн, в яких найбільш розвинена дана область техніки.

При експертизі об'єктів техніки на патентну чистоту пошук проводиться по фондах країн, в які буде здійснюватися експорт продукції або продаж ліцензій, тобто щодо тих країн, щодо яких не повинні бути порушені права патентовласників.

Глибина (ретроспективность) пошуку інформації залежить від завдань патентних досліджень на різних етапах розробки. При визначенні технічного рівня і тенденцій розвитку виду техніки, до якої належить розробляється об'єкт, глибина пошуку може бути обмежена 15 роками. При визначенні новизни розробок пошук проводиться, як правило, на глибину 50 років, а при перевірці об'єкта на патентну чистоту глибина пошуку визначається терміном дії патенту в країні пошуку. Глибина пошуку за джерелами кон'юнктурно-економічної інформації зазвичай становить 5 років.

Информация о работе Інформаційно-патентні дослідження