Өндірістің жалпы схемасындағы қондырғының маңызы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Ноября 2014 в 12:29, реферат

Краткое описание

Мұнайды өңдеуді тереңдетудің ең кең тараған тәсілі – бұл мазутты вакуумда айдау. Алынған гудронды жоғары тұтқырлығынан қазандық отыны ретінде пайдалануға болмайды. Гудрондардың тұтқырлығын төмендетудің ең қарапайым тәсілі – бұл висбркинг (терең емес термиялық крекинг). Оны пайдаланса сұйылтқыштардың шығыны 20-25% азаяды. Әдетте висбрекинг шикі заты гудрон болып табылады, тағы ауыр мұнай мазуттары мен басқа да ауыр мұнай өнімдерін өңдеуге болады. Висбрекингті термиялық крекингке қарағанда қатаңдау жағдайда қолданады.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Висбрекинг.docx

— 21.69 Кб (Скачать документ)

Өндірістің жалпы схемасындағы қондырғының маңызы.

 

Мұнайды өңдеуді тереңдетудің ең кең тараған тәсілі – бұл мазутты вакуумда айдау. Алынған гудронды жоғары тұтқырлығынан қазандық отыны ретінде пайдалануға болмайды. Гудрондардың тұтқырлығын төмендетудің ең қарапайым тәсілі – бұл висбркинг (терең емес термиялық крекинг). Оны пайдаланса сұйылтқыштардың шығыны 20-25% азаяды. Әдетте висбрекинг шикі заты гудрон болып табылады, тағы ауыр мұнай мазуттары мен басқа да ауыр мұнай өнімдерін өңдеуге болады. Висбрекингті термиялық крекингке қарағанда қатаңдау жағдайда қолданады.

Біздің еліміз мен шет елде висбрекингтің дамуының екі негізгі бағыттары бар: «пештік» висбрекинг, онда жоғары температура (480-500°С) қысқа олуы уақытымен (1,5-2 мин) үйлеседі; реакциялық камерасы (реакторы) сыртқы шығарылған висбрекинг, онда процесті енетін немесе шығатын ағыммен өткізеді.

Кейбір типтегі висбрекингте түрленудің қажетті дәрежесіне 430-450°С температура мен 10-15 мин болу уақытында қол жетеді. Реакциялық камерасы бар висбрекингте пештегі жылулық жүктеме төмен. Дегенмен «пештік» крекингте бензин шығымы төмен тұрақты крекинг-қалдық алынады.

Ресейде пештік висбрекинг қондырғылары қолданылмайды. Мұны мұнайдың қал-дық шикі затының тұтқырлығы мен кокстенгіштігінің жоғарылығымен байланыстыруға болады.

Егер пештік висбрекинг пен реактордағы висбрекингті салыстыратын болсақ, онда бірінші жағдайда 1,5 есе отын көп жұмсалады және қалдықтың тұтқырлығы жоғары болады.

Шикі зат І (майлы гудрон) 2 пеште қыздырылады да, қысымы шамамен 1,7 МПа 3 реакциялық камерада висбрекингке ұшырайды. Содан соң өнімдер қоспасы сұйылтылады және 5 фракциялаушы колоннадан шығатын газойлдің ІІІ бір бөлігімен суытылады. Өнімдердің алынған қоспасы одан әрі бензиндік VI, керосиндік VII, газойлдік фракцияларға III, көмірсутекті газ V, крекинг-қалдыққа IV бөлінетін 5 фракциялаушы колоннаға бағытталады. Төмен қысымды 7 сепараторда көмірсутекті газ V бензиннен VІ бөлінеді.

Ресейде висбрекинг процесінің дамуы өндіріске кететін жоғары шығынға, ашық мұнай өнімдерінің сапасының төмендігіне байланысты тежелуде, негізінен үйлестірілген қондырғылар құрамына енеді.

Бірқатар МӨЗ термиялық крекинг қондырғысының құрылысын өзгерткенде крекинг-қалдықты жеңіл вакуумды гахойлдер мен ауыр висбрекинг-қалдыққа гудронды вакуумда айдайтын висбрекингтің үйлестірілген процесі ашылып меңгерілді. Процестің мақсатты өнімі құрамында 20-40% полициклді көмірсутектері бар жоғары тығыздығымен (940-990 кг/м3) сипатталатын, термогазойль немесе электродты кокс алудың шикі заты, сондай-ақ каталитикалық крекинг, гидрокрекинг немесе термиялық крекинг процестерінің шикі заты болып табылатын ауыр вакуумды газойль болып табылады. Жеңіл вакуумды газойль тек ауыр гудронның сұйылтқышы ретінде қолданылады. Ауыр висбрекинг-қалдықта полициклді ароматты көмірсутектер, шайырлар мен асфальтендер шоғырланған. Сондықтан да осы өнімді пек, байланыстырғыш материал, қазандық пен кеме отыны және кокстеу шикі заты ретінде қолдануға болады. Висбрекингті вакуумда айдаумен үйлестіру екіншілік каталитикалық процестерді қолданбай мұнайды өңдеу тереңдігін арттыруға, қалдық шығымын 35-40% азайтуға мүмкіндік береді.

 

Қондырғының жалпы сипаттамасы.

Процестің арналуы

    Мазуттың  жеңіл термиялық крекинг қондырғысының шикізат бойынша өнімділігі 1 млн тонна/ жыл қолданылады:

  • М 40 және М 100 маркалы тоңу температурасы бойынша техникалық талаптарға сай келетін отындық мазут алу;
  • Бензин және дизель крекинг – фракциясын алу.

Қондырғының шикізаты болып ЛК-6У қондырғысынан және атмосфералық айдау секциясының алынған, тікелей айдаған мазут болып табылады.

 

Өндірістің өнімдері:

  • Отындық газ ( қондырғының технологиялық пешіне отын ретінде қолданылады)
  • Бензин (НК – 1800С тауарлы бензин компоненті)
  • Газойль ( фракция 180-3500С дизелль отының компоненті)
  • Крекинг қалдық ( 3500С жоғары фракция; отындық мазут компоненті)

 

Қондырғы келесі блоктардан тұрады:

 • пеш блогы
 • колонна блогы
 • ыстық сорап блогы
 • суық сорап блогы
 • жылуалмастырғыштар мен мұздатқыштар блогы
 • газдарды тазалау және ағын суларды залалсыздандыру блогы
 • цехаралық эстакадалар және каналдар блогы
 • жылуды утилизациялау блогы

 

 

Жеңіл термиялық крекинг ( Висбрекинг ) қондырғысының жобасы Башгипронефтехим институтының БКҚ 21-10/9М ( жоба А7260–Б 4501–105-ТП) қондырғысының қайта құру нұсқасы секілді МК “Рифин” тапсырмасы бойынша  “Тулаинжениринг” ЖАҚ жасалады.

 

 

Шикізаттың, қосақы материалдар және реагенттер, катализаторлар, еріткіштер, дайын өнімдер сипаттамасын беру.

 

Шикізаттардың, реагенттердің, алынатын өнімдердің, материалдардың аталуы 

ГОСТ

ТУ

СТП 

Бақылауға арналған, сапалық көрсеткіші.

НТД бойынша қалыптылығы

Дайындала-тын өнімді пайдалана-тын аймақ

1

2

3

4

5

6

1

Шикізат: мазут

жобаның талабы МК “Рифин”

1. Тығыздық 200С, кг/ м3

2. Тоңу температурасы 0С

3. Лап ету температурасы 0С

4. Тұтқырлығы 1000С,0 ВУ

көп емес

5. Карбоидтар құрамы %

6. Ароматикалық саны 

қалыпсыз

 

қалыпсыз

 

қалыпсыз

 

     6,8

 

 

Қалыпсыз

 

қалыпсыз

 

2

Шикізат: гудрон

 

1. Тығыздық 200С, кг/ м3

2. Тоңу температурасы 0С

3. Лап ету температурасы 0С

4. Тұтқырлығы 1000С,0 ВУ

көп емес

Қалыпсыз

 

қалыпсыз

 

қалыпсыз

 

      15

 

Алынатын өнімдер

3

 Көмірсутекті газ

 МК “Рифин” жобасының талабы

1. Көмірсутектің құрамы:

- құрамы С5 жоғары % масса, көп емес

2.Құрамы  Н2 S % масса

    

     15

 

 

қалыпсыз

жеке қажеттілікке газдық отын

4

Фракция МК – 1800С тұрақсыз бензин

 МК “Рифин” жобасының талабы

1. Тығыздық 200С, кг/ м3

2.  Фракциялық құрам 0С

қайнау басы 10% дейін айдалады.

     -  t – да айдалады

     -   t қайнау соңы

3. Мысты пластинкада сынау

4. Йодтық саны 100г- ға 1г  н/п

5. Қышқылдануы, мг КОН 100г  – ға н/п 

735

 

н.в 70

 

 

 

н.в 120

н.в 195

ұстап  тұрады

 

   қалыпсыз

 

қалыпсыз

автобензин компоненті

5

фракция 180- 3500С

МК “Рифин” жбасының талабы

1. Тығыздық 200С, кг/ м3

2. Күкірт мөлшері % масса

3. Йодтық саны 100г- ға 1г  н/п

4.Булыңғырлану температурасы

5. Лап ету температурасы 0С

6. Тоңу температурасы 0С

7. Қышқылдануы, мг КОН 100г  – ға н/п 

8. Фракциялық құрам 0С

    - 50% айдалады t ( 0С)

    - 96% айдалады  t ( 0С)

    - 50% айдалады t ( 0С)

    - 3600С дейін айдалады(%)

    - 10% айдалады (%)

    - 90% айдалады (%)

860

 

Қалыпсыз

 

қалыпсыз

 

қалыпсыз

 

н.н 40

 

қалыпсыз

 

қалыпсыз

 

 

 

н.в 280

 

н.в 360

 

н.в 290

 

н.м 90

 

н.н 160

 

н.в 360

дизель отынының компоненті.

Тауарлы пеш отыны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отын компоненті ЛО, 2- 40

 

отын компоненті ЛД - 0,2

 

тауарлы пеш отыны 

6

Крекинг қалдық 3500С жоғары фракция

ГОСТ 10585 - 75

1. Тығыздық 200С, кг/ м3

2. Күкірт мөлшері % масса

3. Лап ету температурасы 0С

4. Тоңу температурасы 0С

5. Шартты тұтқырлық 1000С 0ВУ, көп емес

6. Фракциялық құрам: фракция  құрамы 3500С дейін , көп емес  % масса

7. Карбоидтар құрамы %

8. Ароматикалық саны

1015

 

1,0

 

110

 

42

 

6,8

 

 

8,0

 

 

 

Қалыпсыз

 

қалыпсыз

 

Қосымша материалдар

7

Бензиндегі ионол ерітіндісі

 

1. Ионол құрамы % 10- көп емес

   

8

Инертті газ

ГОСТ 9293-74

1. Қышқыл құрамы %

0,5 көп емес 

 

9

Химиялық тазаланған су 

РД 2403201-91

1. Беріктілігі мг – экв/ кг 

20 көп емес 

 

10

Деаэрирленген су

 МК “Рифин” жобасының талабы

1. Беріктілігі мг – экв/ кг

2. шрифт бойынша булыңғырлануы, см 

3. Қышқыл құрамы, мкг/ кг

4. Көмірқышқыл

5. РН 

6. Май, мкг/ кг 

20 көп емес

 

40 аз емес

 

30 көп емес

 

  болмайды

8,5 аз емес

3 көп емес

 

11

Қаныққан газ

ГОСТ 36499,1-85п.3,2

1.Тұз құрамы ( NaCL бойынша мкг/ кг)  

500 көп емес 

 

 

 


Информация о работе Өндірістің жалпы схемасындағы қондырғының маңызы