Інтелектуальна власність в епоху Інтернету

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2013 в 21:24, статья

Краткое описание

Перехід до інформаційної економіки нерозривно пов'язаний з бурхливим розвитком електронних засобів зв'язку, новітніх цифрових технологій, які істотно скорочують терміни відтворення інформації, забезпечують можливості її використання, внесення змін та швидкого постачання інтелектуальних продуктів споживачам.

Прикрепленные файлы: 1 файл

науч реф.docx

— 41.14 Кб (Скачать документ)

c. збереження цілісності відповідних збережених комп'ютерних даних;

d. заборону доступу або вилучення цих комп'ютерних даних з комп'ютерної системи, до якої здійснювався доступ.

Отже, уповноважені органи, керуючись положеннями Конвенції, мають право здійснювати заходи по усуненню правопорушень, що посягають  на права інтелектуальної власності  третіх осіб, в т. ч. арешт або подібні  дії щодо комп'ютерної системи  або її частини або комп'ютерного носія інформації.

 

Враховуючи, що інформація (матеріали), яка містить ознаки посягання  на об’єкти інтелектуальної власності  третіх осіб і яка передаються  користувачами (споживачами) мережею  Інтернет зберігається на комп’ютерному носії (сервері) оператора або проавайдера, уповноважені органи мають достатньо підстав для арешту комп'ютерної системи або комп'ютерного носія інформації. Звісно ж оператора або провайдера не притягнуть до відповідальності за розміщення користувачами (споживачами) інформації (матеріалів), що посягають на інтелектуальну власність, проте його комп’ютерна система або носій (сервер) можуть бути вилучені уповноваженими органами до встановлення осіб, винних у скоєні правопорушення.

 

Відповідальність  за порушення прав власності в  Інтернеті

Таким чином, з одного боку, маємо ситуацію, коли оператори та провайдери не несуть відповідальності за дії користувачів (споживачів), а  з іншого – саме оператори та провайдери можуть постраждати за розміщення користувачами (споживачами) інформації (матеріалів), що посягають на прав інтелектуальної власності третіх осіб.

Виходом з цієї ситуації, на нашу думку, може бути лише прийняття  нормативного акту, який би чітко прописував механізм реалізації протидії правопорушенням, що здійснюються за допомогою мережі Інтернет, та взаємодію операторів і провайдерів телекомунікацій  з уповноваженими компетентними  органами.

 

 

 

Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз ми маємо  багато проблем, пов’язаних з порушенням прав на об’єкти інтелектуальної власності в Інтернеті. Причиною є полегшення доступу до цих об’єктів через поширення комп’ютерних комунікацій. Це могло б бути виключно позитивним явищем, тому що надало нові можливості для поліпшення освіти, духовного, культурного та інтелектуального розвитку. Але багато хто зловживає цими можливостями.

 

Розгляданням проблеми захисту  об’єктів інтелектуальної власності  в Інтернеті займались Арданов  О., Гуменюк О., Денисюк М. та інші. Але незважаючи на достатній об’єм  досліджень, ця проблема й досі залишається невирішеною.

Юридична основа для захисту  авторських прав в Інтернеті на міжнародному рівні була закладена ще в 1996 році на дипломатичній конвенції Всесвітньої  організації інтелектуальної власності. Саме тоді були прийняті Договори з авторського права та виконання фонограм з метою забезпечення відповідних прав і можливостей власників щодо використання ефективної охорони при розповсюдженні їх творів через  Інтернет шляхом електронної торгівлі. Проте для ефективної реалізації Інтернет-договорів необхідні відповідні заходи на національному рівні кожної з держав [1, С. 10].

 

Але законодавче регулювання  цієї сфери та судовий захист прав порушених з використанням Інтернету, ускладнюється їх анонімністю, та технічною складністю, що і створює можливості для уникнення відповідальності за порушення авторського права.

 

Особливу увагу вважаємо за необхідне приділити такому порушенню  авторського права, як плагіат. Найвагомішою передумовою поширення плагіату можна виділити розвиток Інтернету, що спричиняє неконтрольований рух інформації, обсяги якої постійно збільшуються.

 

 

Таким чином, проникнення  комерційних відносин у мережу Інтернет породжує якісно нові проблеми, пов'язані  з охороною прав на об'єкти інтелектуальної  власності. Це зумовлює необхідність перегляду  традиційних підходів до охорони та захисту цих прав, усвідомлення того, що інституційне середовище функціонування інтелектуальної власності в індустріальну епоху стало непридатним для інформаційного суспільства, в якому все більш актуальними стають проблеми охорони авторського і суміжних прав у цифровому просторі; охорони ділових методів та недопущення порушення прав щодо засобів індивідуалізації недобросовісної конкуренції в електронній торгівлі.

Вирішенням проблем охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності в Інтернеті може стати, на думку науковців, по-перше, спеціалізоване законодавче регулювання держави. Тоді б автори не боялись таких негативних явищ, як плагіат, піратство, а електронні бібліотеки могли б повноправно працювати належним чином, не ставлячи під загрозу чиїсь права. В такому випадку користувачі зможуть знаходити необхідну їм інформацію в зручний для них спосіб і не порушуючи закон, а автори будуть у спокої за свої авторські права.

 

Література:

  1. Базилевич В.Д.Інтелектуальна власність –  http://pidruchniki.com.ua/17810409/ekonomika/intelektualna_vlasnist_-_bazilevich_vd
  2. Галінська С. Існування електронних бібліотек в Україні: сучасність та перспективи // Інтелектуальна власність. – 2009. -  № 11. – С. 17-22.
  3. Гуменюк О., Арданов О. Плагіат та інші актуальні проблеми реалізації авторського права у діяльності засобів масової інформації // Інтелектуальна власність. – 2009. - № 5. – С. 13-21.
  4. Денисюк М. Інтелектуальна власність та Інтернет: нові можливості чи нові проблеми? // Інтелектуальна власність. – 2009. - № 6. – С. 9-12.
  5. Найда Є. Правовий аналіз чинного законодавства щодо захисту інтелектуальної власності в Інтернеті – http://dominion.in.ua/uk/articles/15-intellectual-property/45-intellectual-property-in-internet
  6. Передерій А.О. Проблеми захисту об’єктів інтелектуальної власності в Інтернеті – http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2010/Pravo/74041.doc.htm
  7. Штепа О.О. Порушення права інтелектуальної власності в мережі Інтернет: поняття та проблема доказування – http://www.rusnauka.com/1_NIO_2011/Pravo/77946.doc.htm
  8. Якубовський Р. В. Деякі аспекти охорони прав інтелектуальної власності в інтернеті. –  http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=124

 


Информация о работе Інтелектуальна власність в епоху Інтернету