Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары мен прагма-кәсіби тапсырмалар

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2013 в 07:17, реферат

Краткое описание

3. АҚ және ТЖ басқару органдарының қызметтеріне сипаттама беріңдер.
4. ҚР тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолдарын көрсету, елдегі тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдық шараларына сипаттама беріңдер.
5. АҚ туралы ҚР Заңында (7.05.97) белгіленген ТЖ-ды ұйымдастыру мен жүргізу тәртібіне сипаттама беру.

Прикрепленные файлы: 1 файл

СРС сурактары.doc

— 145.50 Кб (Скачать документ)

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК  ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ МЕН  ПРАГМА-КӘСІБИ ТАПСЫРМАЛАР

     1-тақырып: Адам мен оның өмір сүру ортасын залалды әсерлерден қорғау жөніндегі іс-шаралар және оны жүзеге асыру

         Прагма-кәсіби тапсырмалар: 

         1. ҚР ТЖМ-нің  іс-әрекетінің тиімділігін қалай бағалайсыңдар?

         2. АҚ және  ТЖ басқару органдарының қызметтері  туралы не білесіңдер?

3. АҚ және ТЖ басқару  органдарының қызметтеріне сипаттама  беріңдер.

4. ҚР тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолдарын көрсету, елдегі тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдық шараларына сипаттама беріңдер.

5. АҚ туралы ҚР Заңында  (7.05.97) белгіленген ТЖ-ды ұйымдастыру  мен жүргізу тәртібіне сипаттама  беру.

6.  ҚР ТЖМ-нің құрамы мен  құрылымдық аумақтық органдары  туралы түсініктеме беріңдер.

7.  Қатерлі және  төтенше жағдайларда адамның  қауіпсіздігі мен оны қорғау  үшін қандай шаралар ұйымдастырылған?.

8. Табиғи және техногенді ТЖ  түрлеріне не жатады?

Әдебиетттер:

1  Өмір қауіпсіздігі негіздері [Мәтін] : оқу - әдістемелік құрал / Тайжанов С. - Алматы : Дәнекер, 2005. - 178 б.

2 Садыков К.И. Тіршілік ету қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ұйымдастыру негіздері [Электронный ресурс] : курс лекций / К.И. Садыков ; Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Электрон. текстовые дан. (1.2Мб). - Қарағанды : ҚарМУ басп., 2005. - 15 дәріс. - Б. ц.

3 Алтунин А. Азаматтық қорғаныс жасақтары стихиялық апаттарға қарсы күресте [Мәтін] / Алтунин А. - Алматы : Қазақстан, 1981. - 279 б. - 0-70

4  Өмір-тіршілік қауіпсіздігі : оқулық / Қ.С.Қалжігітов, А.М.Төлемісова, Н.Г.Приходько, К.Ш.Исаев. Қазақстан жоғары оқу орындарының қауымдастығы. - Алматы : [б. и.], 2004. - 255 б.

5 Нұрғазина Б. Қ. Тіршілік қауіпсіздігін сақтау : пәнінен практикалық сабаққа әдістемелік нұсқау (барлық мамандықтар үшін) / Б.Қ.Нұрғазина ; ҚР білім және ғылым министрлігі, Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ. - Өскемен : ШҚМТУ, 2004. - 19 б

6 Нұрғазина Б.Қ. Тіршілік қауіпсіздігі [Текст] : барлық мамандықтың және 050731 мамандық студенттеріне тәжірибелік сабақтарға арналған оқу-әдістемелік нұсқау / Б. Қ. Нұрғазина. - Өскемен : ШҚМТУ, 2009. - 68 б.

7 Безопасность жизнедеятельности. Учебник для ВУЗов (Под общ. ред. С. В. Белова) 3-е изд. М, Высшая школа. 2001 г.

8  Белов С.В. Основные понятия, термины и определения в безопасности жизнедеятельности (“Безопасность жизнедеятельности" 2002г№2, с.37-40, №3-c. 37-43).

9 Русак О.Н. и др., Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие 3-е изд. СПб Изд. "Лань" 2000г.

10 Соколов Э.М. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. Тула Издат. «Гриф и К» 2001 г.

http://lib.aldebaran.ru/author/ivanyukov_mihail/ivanyukov_mihail_osnovy_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti/

http://www.alleng.ru/d/saf/saf18.htm

http://www.school-obz.org/

http://do.rksi.ru/library/courses/obz10/

http://0bj.ru/

 

2-тақырып:  Төтенше жағдайларда халықтың өмір қауіпсіздігін сақтаудағы азаматтық қорғаныстың рөлі мен міндеттері

         Прагма-кәсіби тапсырмалар:

          1. Қалай ойлайсыңдар еліміз үшін  табиғи сипаттағы ТЖ-ң қандай  түрі қауіпті, оны алдын-алу  мәселелері қалай ұйымдастырылған? 

         2. Табиғаттағы тосын жағдайларда адамның өзін-өзі ұстау тәртіптеріне талдау жасау және АҚ ұйымдастыру мен жүргізу талаптарына сипаттама беріңдер.

3. Азаматтық қорғанысқа  жалпы жетекшілік ету кімнің  және қандай мекемелердің құзырлығында?

4. АҚ құрамы мен  саны қандай мөлшерде құрылады?

5. АҚ-ты құрудың негізгі  түрлерін атаңдар.

Әдебиеттер:

1. Арпабеков С. Тірішілік қауіпсіздігі курсы бойынша ЖОО-ы студенттеріне арналған оқу құралы. І және ІІ – кітап. - Алматы, 2004.

2. Суровцев А.а., Мельников Е.Н  и др. Безопасность жизнедятельности. Уч. пособие для студентов ВУЗ.  Книга 1. – Алматы, 2002.

3. ГО. Под ред.  Е.Шубина. - М., Просвещение, 1991.

4. Ю.Репин, Р.Шабунин, В.Среда.  Основы безопасности человека  в экстремальных ситуациях. –  Алматы, Демеу, 1994

http://ru.wikipedia.org/wiki

h http://ivalex.vistcom.ru/obz.

 

3-тақырып: Табиғи төтенше жағдай – жерсілкінісі кезінде тіршілік қауіпсіздігін сақтау

Прагма-кәсіби тапсырмалар:

1. Жерсілкінісінің пайда болу себептеріне сипаттама беру.

2. Қазақстандағы жерсілкінісі  аймақтары және  еліміздің жерсілкінісіне  дайындығы туралы.

3. Жерсілкінісі кезіндегі  тіршілік қауіпсіздігін сақтау шаралары (тұрғын жайда, көшеде, көлікте).

4. Жерсілкінісінен кейінгі  азаматтық қорғаныс штабының  нұсқауларын орындау.

Әдебиетттер:

1.  Никонов А.А. Землетрясения: прошлое, современность, прогноз. - М.: КомКнига. 2006. 192с.

2. А. Нурмагамбетов, М.С. Кунаев. Физика Земли. Алматы: КазНТУ. 2007. 224с.

3. Дж. Гир, Х. Шах. Зыбкая твердь: Что такое землетрясение и как к нему подготовиться. М.: Мир. 1988. 220с.

4. А.Д. Завьялов. Землетрясение у берегов Суматры //Природа. 2005. №5

 

4-тақырып: Қардың тұрақтылығының бұзылуына байланысты қардың тезжылжуынан адам өміріне төнетін қауіп-қтерлер

Прагма-кәсіби тапсырмалар:

1. Қар көшкіні мен мұз көшкінінің  пайда болу себептеріне сипаттама беру.

2. Республика аумағындағы  қар көшкінінің ошақтары туралы  мәліметтер.

3. Көшкін қаупі бар аудандарда болған кездегі қауіпсіздік шаралары.

4. Алматы облысының таулы аумақтарындағы қар көшкіні, оның зардаптары.

Әдебиетттер:

1. Русско-казахский толковый географический словарь. (Под общей редакцией академика АН КазССР, проф. С. К. Кенесбаева). - Алма-Ата, Изд-во «Наука», 1966, стр. 204.

2. Ж.Жатқанбаев. Экология негіздері. Оқулық – Алматы: “Зият”, 2003ж. -212б. 
3. Оспанова. Экология негіздері. Алматы: 2002ж.

 

5-тақырып: Адам өмірі үшін су тасқыны дағдарысы

Прагма-кәсіби тапсырмалар:

1. Дүние жүзі бойынша су тасқынының пайда болу себептері.

2. Еліміздегі су тасқыны қаупі  бар аймақтар.

3. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай  ауданында болған табиғи апат  су тасқыны туралы мәліметтер.

4. Су тасқыны қаупі және көшіруді алғаннан кейінгі атқарылатын іс-шаралар.

Әдебиетттер:

1. Суровцев А.а., Мельников Е.Н и др. Безопасность жизнедятельности. Уч. пособие для студентов ВУЗ. Книга 1. – Алматы, 2002.

2. Знаменский В.А. Экологическая безопасность водной системы Санкт-Петербурга. СПб 2000. 120с.

3. Гражданская оборона.  Под ред.  Е.Шубина. - М., Просвещение, 1991.

4. Ю.Репин, Р.Шабунин,  В.Среда. Основы безопасности  человека в экстремальных ситуациях.  – Алматы, Демеу, 1994

 

6-тақырып: Өрт қауіпсіздігіне қойылаын жалпы талаптар

Прагма-кәсіби тапсырмалар:

1. Қазақстандағы  өрт қаупін тудыратын орманды аймақтар .

2. Өрттің алдын-алу жүйесіне  қойылатын талаптар.

3. Өрт қауіпсіздігін болдырмаудағы  ұйымдастыру-техникалық шаралар.

4. Ғимараттар мен тұрғын үйлердің құрылысын жобалаудағы өрт қауіпсіздігі шаралары.

Әдебиетттер:

1. Нұрғазина Б.Қ. Тіршілік қауіпсіздігі [Текст] : барлық мамандықтың және 050731 мамандық студенттеріне тәжірибелік сабақтарға арналған оқу-әдістемелік нұсқау / Б. Қ. Нұрғазина. - Өскемен : ШҚМТУ, 2009. - 68 б.

2 Безопасность жизнедеятельности. Учебник для ВУЗов (Под общ. ред. С. В. Белова) 3-е изд. М, Высшая школа. 2001 г.

3. Гражданская оборона. Под ред.  Е.Шубина. - М., Просвещение, 1991.

4. Ю.Репин, Р.Шабунин,  В.Среда. Основы безопасности  человека в экстремальных ситуациях.  – Алматы, Демеу, 1994

 

7-тақырып. Зақымдану ошақтары. Төтенше жағдайда негізгі зақымдау факторлары

Прагма-ксіби тапсырмалар:

1. Бейбіт және соғыс уақтытындағы  төтенше жағдайларға сипаттама  беріңдер.

      2. Төтенше жағдай аймақтары дегеніміз не?

      3. Зақымдану ошақтарының  сипаттамасы.

       4. Радиация көздері, табиғи радиоактивтілік, жердің радиоактивтік ластануы.

       5. Жердің радиоактивті  ластануының  адам организміне  әсері мен салдары

6. ТЖ негізгі белгілері  бойынша қалай жіктеледі?

7.Табиғи ТЖ-ға не жатады?

8.Техногенді сипаттағы ТЖ-ға не жатады?

9. Кикілжің сипатындағы ТЖ-ға  не жатады?

10. Авария, апат  ұғымдарына сипаттама  беріңдер.

Әдебиетттер:

1  Алтунин А. Азаматтық қорғаныс жасақтары стихиялық апаттарға қарсы күресте [Мәтін] / Алтунин А. - Алматы : Қазақстан, 1981. - 279 б. - 0-70

2  Өмір-тіршілік қауіпсіздігі : оқулық / Қ.С.Қалжігітов, А.М.Төлемісова, Н.Г.Приходько, К.Ш.Исаев. Қазақстан жоғары оқу орындарының қауымдастығы. - Алматы : [б. и.], 2004. - 255 б.

3 Безопасность жизнедеятельности. Учебник для ВУЗов (Под общ. ред. С. В. Белова) 3-е изд. М, Высшая школа. 2001 г.

http://www.school-obz.org/

http://do.rksi.ru/library/courses/obz10/

http://0bj.ru/

 

8-тақырып: Бейбіт уақыттағы радиоактивті ластану кезінде еңбек және тіршілік қауіпсіздігін сақтау шаралары

Прагма-кәсібик  тапсырмалар:

       1. Аумақтың радиоактивті ластануы

       2. Химиялық қауіпті  объектілерде қолдандылатын күшті  әсер етуші ұлы заттарға (ҚӘУЗ) сипаттама

       3.  Жердің радиоактивті  ластануының  адам организміне  әсерінің салдары қандай жағдайға  әкеп соқтыруда?

      4. Радиоактивті өнімдердің тасталуына немесе иондаушы сәулеленудің қалыпты мөлшереден артық пайдаланудан болатын авария, радиациялық аварияның салдары олардың зақымдаушы факторлары;

     5. Зиянды  газдар мен булар туралы жалпы  мәліметтермен, олардың мөлшерін  және жұмыс аймағы ауасының құрамын анықтау әдістері, онда пайдаланылатын құрылғылармен және пайдалану ережелерімен таныстыру;

    6. Өндіріс бөлмелеріндегі  газдалу мөлшерін бағалауға және  бөлме ауасын желдетіп тазартудың  жеңілдетілген есептерін жүргізуге үйрету.

Әдебиетттер:

1  Алтунин А. Азаматтық қорғаныс жасақтары стихиялық апаттарға қарсы күресте [Мәтін] / Алтунин А. - Алматы : Қазақстан, 1981. - 279 б. - 0-70

2  Өмір-тіршілік қауіпсіздігі : оқулық / Қ.С.Қалжігітов, А.М.Төлемісова, Н.Г.Приходько, К.Ш.Исаев. Қазақстан жоғары оқу орындарының қауымдастығы. - Алматы : [б. и.], 2004. - 255 б.

3 Безопасность жизнедеятельности. Учебник для ВУЗов (Под общ. ред. С. В. Белова) 3-е изд. М, Высшая школа. 2001 г.

http://www.school-obz.org/

http://do.rksi.ru/library/courses/obz10/

http://0bj.ru/

 

9-тақырып:  Адам мен оның өмір сүру ортасын залалды әсерлерден қорғау жөніндегі іс-шаралар және оны жүзеге асыру

       Прагма-кәсіби тапсырмалар:

         1.  Еңбек қызметі мен адам  демалысы аймағында қалыпты жағдай  жасау.

       2. ҚР  ТЖМ-нің іс-әрекетінің тиімділігін қалай бағалайсыңдар?

      3. АҚ және ТЖ  басқару органдарының қызметтері  туралы не білесіңдер?

     4. Адамның тіршілікте  өзін қоршаған ортамен тығыз байланысы және  қоршаған ортаға тәуелділігі.

Әдебиеттер:

1. Арпабеков С. Тірішілік қауіпсіздігі курсы бойынша ЖОО-ы студенттеріне арналған оқу құралы. І және ІІ – кітап. - Алматы, 2004.

2. Суровцев А.а., Мельников  Е.Н и др. Безопасность жизнедятельности. Уч. пособие для студентов ВУЗ.  Книга 1. – Алматы, 2002.

3. ГО. Под ред.  Е.Шубина. - М., Просвещение, 1991.

4. Ю.Репин, Р.Шабунин,  В.Среда. Основы безопасности  человека в экстремальных ситуациях.  – Алматы, Демеу, 1994

http://ru.wikipedia.org/wiki

h http://ivalex.vistcom.ru/obz.

 

     10-тақырып: Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардағы АҚ-ң рөлі мен міндеттері

         Прагма-кәсіби тапсырмалар: 

        1.  Қалай  ойлайсыңдар еліміз үшін табиғи  сипаттағы ТЖ-ң қандай түрі  қауіпті, оны алдын-алу мәселелері  қалай ұйымдастырылған? 

      2. Табиғаттағы тосын  жағдайларда адамның өзін-өзі ұстау тәртіптеріне талдау жасау және АҚ ұйымдастыру мен жүргізу талаптарына сипаттама беру.

     3. Техногендік сипаттағы  ТЖ түрлері.

Әдебиетттер:

1  Өмір қауіпсіздігі негіздері [Мәтін] : оқу - әдістемелік құрал / Тайжанов С. - Алматы : Дәнекер, 2005. - 178 б.

2 Садыков К.И. Тіршілік ету қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ұйымдастыру негіздері [Электронный ресурс] : курс лекций / К.И. Садыков ; Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Электрон. текстовые дан. (1.2Мб). - Қарағанды : ҚарМУ басп., 2005. - 15 дәріс. - Б. ц.

3 Алтунин А. Азаматтық қорғаныс жасақтары стихиялық апаттарға қарсы күресте [Мәтін] / Алтунин А. - Алматы : Қазақстан, 1981. - 279 б. - 0-70

Информация о работе Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары мен прагма-кәсіби тапсырмалар