Підсумкові документи знімань забудованих територій для потреб містобудівного кадастру. Технічні характеристики підземних комунікацій д

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2014 в 18:51, контрольная работа

Краткое описание

Об'єктами містобудівного кадастру на державному рівні є:
- територія України;
- окремі частини території України (кілька областей, узбережжя Чорного та Азовського морів, гірські території Карпат, території, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, інші території з підвищеним техногенним навантаженням чи ризиком виникнення надзвичайних ситуацій).

Прикрепленные файлы: 1 файл

контрольна_.doc

— 202.00 Кб (Скачать документ)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

Підсумкові документи знімань забудованих територій для потреб містобудівного кадастру. Технічні характеристики підземних комунікацій для потреб містобудівного кадастру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав студент 53 групи

Сорока П. Ф.

 

 

 

 

 

Луцьк – 2013

Об'єктами містобудівного кадастру на державному рівні є:

- територія України;

- окремі частини території України (кілька областей, узбережжя Чорного та Азовського морів, гірські території Карпат, території, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, інші території з підвищеним техногенним навантаженням чи ризиком виникнення надзвичайних ситуацій).

Обов'язкова інформація для формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру державного рівня формується у бази даних, які характеризують існуючий стан та рішення місто-будівної документації державного рівня щодо кожного із зазначених об'єктів.

Об'єктами містобудівного кадастру на регіональному рівні є:

- територія Автономної Республіки Крим;

- територія області.

Обов'язкова інформація для формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру регіонального рівня формується у бази даних, які характеризують існуючий стан та рішення містобудівної документації (схеми планування території зазначеної адміністративно-територіальної одиниці).

Об'єктами містобудівного кадастру на районному рівні є:

- територія адміністративно-територіальної одиниці (району, населеного пункту та району в місті (крім міст Києва і Севастополя та міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення);

- структурно-планувальний елемент території (житловий район, мікрорайон, квартал, територіальна зона);

- земельна ділянка;

- будівля, споруда;

- мережі інженерно-транспортної інфраструктури.

Обов'язкова інформація для формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру районного рівня формується у бази даних, які характеризують існуючий стан та рішення схеми планування території району, містобудівної документації місцевого рівня щодо кожного із зазначених об'єктів.

База даних про територію району, що містить характеристику існуючого стану включає розділ "Інженерна інфраструктура", в якому містяться графічні (розташування) та атрибутивні дані по району в цілому про кожний з видів інженерної інфраструктури:

 • систему водопостачання:

кількість міст, селищ, сіл, що забезпечені централізованими системами водопостачання, протяжність мереж водопроводу,

кількість існуючих артезіанських свердловин, в тому числі таких, що експлуатуються, резервних, що підлягають ліквідації,

кількість станцій водопідготовлення, кількість водонапірних башт, кількість пожежних резервуарів, загальна ємність пожежних резервуарів, кількість технічних свердловин, кількість пожежних насосних станцій,

кількість водозабірних колодязів для протипожежних потреб з поверхневих джерел, кількість поливальних насосних станцій,

об'єми споживання води за видами (питної, технічної, на протипожежні потреби, для поливу), заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;

 • систему водовідведення:

кількість міст, селищ, сіл, що забезпечені централізованими системами каналізації, наявність централізованого каналізування господарсько-побутових стічних вод,

загальна кількість господарсько-побутових стічних вод, що надходять до централізованої каналізаційної мережі,

загальна кількість скинутих господарсько-побутових стічних вод,

кількість насосних станцій господарсько-побутової каналізації,

кількість локальних очисних споруд господарсько-побутової каналізації,

загальна потужність станцій очищення стічних вод,

кількість вигрібних ям господарсько-побутової каналізації,

наявність централізованих мереж зливової каналізації,

кількість станцій очищення стічних вод зливової каналізації,

протяжність напірних мереж зливової каналізації очищеної та умовно чистої води,

наявність системи виробничого каналізування,

протяжність мереж виробничого каналізування,

загальна кількість виробничих стічних вод, що надходять до централізованої каналізаційної мережі виробничого каналізування,

загальна кількість скинутих виробничих стічних вод, кількість об'єктів оборотних систем водопостачання, об'єм оборотного водопостачання,

заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;

 • систему теплопостачання:

наявність централізованого теплопостачання, протяжність мереж централізованого теплопостачання, кількість ТЕЦ,

кількість котелень (загальна, в тому числі кількість місцевих та групових котелень децентралізованого теплопостачання), сумарна потужність котелень,

сумарна теплова потужність систем автономного теплопостачання, сумарне споживання палива системами автономного теплопостачання,

річні об'єми виробництва теплової енергії за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),

річні об'єми споживання теплової енергії за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),

існуюча та прогнозована кількісна оцінка шкідливих речовин у викидах,

заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;

 • систему газопостачання:

кількість міст, селищ, сіл, що забезпечені централізованими системами газопостачання, джерела газопостачання, ступінчастість системи газопостачання, кількість газорозподільних станцій,

протяжність газопроводів високого тиску першої категорії,

переважний діаметр газопроводів високого тиску першої категорії,

протяжність газопроводів високого тиску другої категорії,

переважний діаметр газопроводів високого тиску другої категорії,

кількість відокремлених газорозподільних пунктів та шафових газорозподільних пунктів,

протяжність газопроводів середнього тиску,

переважний діаметр газопроводів середнього тиску,

протяжність газопроводів низького тиску,

переважний діаметр газопроводів низького тиску,

кількість комбінованих будинкових регуляторів тиску,

річні обсяги споживання газу за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),

заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;

 • систему електропостачання:

джерела електропостачання,

кількість та загальна потужність закритих трансформаторних підстанцій,

кількість та загальна потужність комплектних трансформаторних підстанцій,

протяжність повітряних ліній електропередачі низької напруги,

протяжність повітряних ліній електропередачі високої напруги (всього, в тому числі з розподілом за напругою: 750 кВ, 500 кВ, 330 кВ, 220 кВ, 150 кВ, 110 кВ),

протяжність повітряних ліній зовнішнього освітлення,

протяжність кабельних ліній електропередачі низької напруги,

протяжність кабельних ліній електропередачі високої напруги,

протяжність кабельних ліній зовнішнього освітлення,

річні об'єми виробництва електроенергії за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),

річні об'єми споживання електроенергії за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),

щільність магістральних ліній електропередачі,

заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;

 • систему трубопровідного транспорту:

протяжність магістрального трубопровідного транспорту (за видами), щільність магістральних трубопроводів,

заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;

 • систему зв'язку:

протяжність повітряних ліній зв'язку,

протяжність кабельних ліній зв'язку,

кількість телефонних апаратів, що обслуговуються, ємність АТС,

заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;

 • систему радіомовлення:

протяжність ліній радіомовлення, кількість радіоточок,

заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;

 • систему телебачення:

протяжність кабельних ліній телебачення,

кількість телевізійних приймачів,

заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;

База даних про територію району, що містить рішення схеми планування території району, включає такий набір профільних геопросторових даних:

атрибутивні дані – основні показники схеми планування району:

 • площа території району (всього, у тому числі землі сільськогосподарського призначення, ліси та інші лісовкриті площі, забудовані землі, відкриті землі, внутрішні води, землі природоохоронного 
  призначення, оздоровчого призначення, рекреаційного призначення, історико-культурного призначення),
 • кількість населених пунктів (всього, у тому числі міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів),
 • чисельність населення району (всього, у тому числі міське, сільське),
 • об'єм житлового фонду,
 • місткість закладів обслуговування (шкільних навчальних закладів, лікарень, поліклінік, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів, пожежних депо, клубів, центрів дозвілля),
 • щільність населення,
 • загальна довжина залізничної мережі,
 • довжина автомобільних доріг (всього, у тому числі з твердим покриттям, міжнародних, національних, регіональних, територіальних, обласних, районних),
 • щільність транспортної мережі (залізничної, автомобільної),
 • об'єм споживання електроенергії,
 • об'єм споживання тепла,
 • об'єм споживання природного газу,
 • загальний об'єм водоспоживання,
 • загальний об'єм водовідведення;

графічні дані – креслення в М 1:10 000 – 1:50 000, на якому зображаються:

 • розподіл території за видами та режимами переважного використання (результати функціонального зонування території);
 • межі та центри місцевих систем розселення, розміщення об'єктів міжселенного обслуговування населення;
 • визначені на підставі затвердженої містобудівної документації території для перспективних містобудівних потреб (у тому числі спільних потреб декількох територіальних громад);
 • планувальні обмеження:

території та об'єкти природно-заповідного фонду, водного фонду, рекреаційного та оздоровчого призначення, ліси, лісопарки, території дачних та садівницьких товариств, інші природні території, важливі для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття,

охоронні, санітарно-захисні зони, округи та зони санітарної охорони навколо відповідних територій та об'єктів,

землі історико-культурного призначення, нерухомі об'єкти культурної спадщини, межі зон охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів населених пунктів,

зони радіаційного та іншого техногенного забруднення довкілля, можливих надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру від потенційно небезпечних об'єктів (у тому числі навколо об'єктів, розташованих на територіях суміжних адміністративно-територіальних одиниць),

території зі складними інженерно-будівельними умовами забудови, місця залягання розвіданих запасів корисних копалин;

 • проектні траси комунікацій та розміщення споруд загальнодержавної, регіональної та місцевої інженерно-транспортної інфраструктури, об'єктів комунального господарства, у тому числі спільного використання декількома територіальними громадами.

База даних про територію населеного пункту (крім міст Києва і Севастополя та міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення), що містить характеристику існуючого стану, відповідно теж включає розділ "Інженерна інфраструктура", в якому містяться графічні (розташування) та атрибутивні дані про існуючий стан кожного з видів інженерної інфраструктури:

 • систему водопостачання:

протяжність мереж водопроводу,

кількість існуючих артезіанських свердловин, в тому числі таких, що експлуатуються, резервних, що підлягають ліквідації,

Информация о работе Підсумкові документи знімань забудованих територій для потреб містобудівного кадастру. Технічні характеристики підземних комунікацій д