Інформація як об'єкт захисту та як ланка економічної безпеки підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Сентября 2013 в 15:15, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність обраної теми: полягає у тому, що комплексна система заходів захисту підприємництва є невід’ємною частиною функціонування усіх підприємств в цілому. Тому просто необхідно розглядати підприємство як цілісну систему, а відповідно і заходи його захисту.
За умов повної економічної самостійності, суб’єкти підприємницької діяльності діяльності самі визначають свою економічну політику, організовують виробничий процес та збут продукції і несуть повну відповідальність за результати своєї господарської діяльності. Все це, значною мірою, вимагає від власників та керівників підприємств вжиття комплексних заходів, спрямованих на забезпечення економічної безпеки власного бізнесу і створення на підприємстві комплексної системи економічної безпеки.

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
1.1 Загальні положення комплексної системи економічної безпеки………....5
1.2 Поняття та класифікація заходів захисту підприємства……………...……9
1.3 Підходи щодо організації економічної безпеки фірми……………………13
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ КОМПЛЕСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «РУШ»
2.1 Організація служби безпеки ТОВ «РУШ» …………………………….....15
2.2 Аналіз показників фінансової складової економічної безпеки ТОВ «РУШ»……………………………………………………………………………20
РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
3.1 Технологічні та функціональні дії щодо захисту від погроз економічної безпеки………………………………………………………………………….25
3.2 Інформація як об'єкт захисту та як ланка економічної безпеки підприємства……………………………………………………………………..33
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….

Прикрепленные файлы: 1 файл

Kursovaya.docx

— 87.94 Кб (Скачать документ)

 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ  ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

1.1 Загальні положення  комплексної системи економічної  безпеки………....5

1.2 Поняття та класифікація заходів захисту підприємства……………...……9

1.3 Підходи щодо організації економічної безпеки фірми……………………13

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ КОМПЛЕСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «РУШ»

2.1 Організація  служби  безпеки ТОВ «РУШ» …………………………….....15

2.2 Аналіз показників фінансової складової економічної безпеки ТОВ «РУШ»……………………………………………………………………………20

РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ  СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

3.1 Технологічні та функціональні дії щодо захисту від погроз економічної безпеки………………………………………………………………………….25

3.2 Інформація як об'єкт захисту та як ланка економічної безпеки підприємства……………………………………………………………………..33

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...38                                                     

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….40

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Актуальність обраної  теми: полягає у тому, що комплексна система заходів захисту підприємництва є невід’ємною частиною функціонування усіх підприємств в цілому. Тому просто необхідно розглядати підприємство як цілісну систему, а відповідно і заходи його захисту.

За умов повної економічної  самостійності, суб’єкти підприємницької  діяльності діяльності самі визначають свою економічну політику, організовують  виробничий процес та збут продукції  і несуть повну відповідальність за результати своєї господарської  діяльності. Все це, значною мірою, вимагає від власників та керівників підприємств вжиття комплексних  заходів, спрямованих на забезпечення економічної безпеки власного бізнесу  і створення на підприємстві комплексної  системи економічної безпеки.

Безпека підприємства (підприємництва) означає захищеність його від  зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих  чинників, що дозволяє надійно зберегти і ефективно використати його матеріальний, фінансовий і кадровий потенціал.

Під системою заходів забезпечення безпеки підприємства мається на увазі комплекс організаційно-управлінських, правових, спеціальних, соціально-психологічних, режимних, технічних, профілактичних і  пропагандистських заходів, направлених на якісний захист суб’єкта підприємництва від зовнішніх і внутрішніх загроз.

В основі розробки комплексної  системи забезпечення економічної  безпеки підприємства повинна знаходитись  певна концепція. Концепція включає  мету комплексної системи забезпечення безпеки, її завдання, принципи діяльності, об’єкт і суб’єкт захисту, стратегію  і тактику захисту.

Проблема комплексної  системи заходів захисту досить таки добре висвітлена у науковій літературі.

Вивченню даної проблеми приділяли увагу багато авторів, які розглядали питання класифікації заходів захисту, способів захисту, проблеми захисту комерційної таємниці, економічної безпеки та безпеки підприємництва. Найбільш чітко та цікаво для сприйняття питання економічного захисту підприємства викладені A.A.Чернявським та В.Е. Духовим.

Мета даного дослідження  полягає у тому, щоб розглянути комплексну систему заходів захисту  підприємництва та визначити основні  напрямки їх захисту.

Завдання курсової роботи:

 • розглянути : загальні положення  комплексної системи економічної безпеки;
 • визначити: поняття  та класифікацію заходів захисту підприємства;
 • описати: підходи щодо організації економічної безпеки фірми;
 • розглянути : організацію  служби  безпеки ТОВ «РУШ»;
 • провести: аналіз показників фінансової складової економічної безпеки ТОВ «РУШ»;
 • визначити : технологічні та функціональні дії щодо захисту від погроз економічної безпеки;
 • розглянути :  Інформацію як об'єкт захисту.
 • Об'єкт дослідження: комплексна система заходів захисту та її складові елементи.

 Предмет дослідження:

Комплексна система заходів  захисту  у складі економічної  діяльності підприємництва.

Джерела інформації: дана робота виконана на основі теоретичних матеріалів навчальних посібників та джерел інтернету.

Методи дослідження: теоретичний аналіз літератури наукового, науково-методичного напряму, яка використовувалась при написані даної роботи, а також розрахунок економічних показників.

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ  ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

1.1. Загальні положення  комплексної системи економічної  безпеки.

 

В основі розробки комплексної  системи забезпечення економічної  безпеки підприємництва повинна  лежати визначена концепція, бачення  її структури тощо. При цьому необхідно  виходити з розуміння таких методичних положень, що:

 • кожне підприємство є системою, що включає різні рівні, пов’язані між собою, складові елементи, причому якісні риси  якої не властиві її частинам й компонентам.  Саме на межі внутрішніх і зовнішніх зв’язок системи (фірми) можуть утворюватись прогалини, через які реалізуються  різні види погроз її економічної безпеки. Для забезпечення належного ступеня захисту від них і необхідно протиставити діяльність, яка б носила системний характер;
 • система економічної безпеки не може бути однаковою в різних підприємствах,установах чи організаціях. Її відмінність та унікальність залежить від спеціалізації та структури виробничої діяльності та промислового потенціалу, місця суб’єкта господарювання на ринку, кваліфікації та дисциплінованості кадрів,тощо;
 • система економічної безпеки окремого підприємства є відносно самостійною й відособленою, по відношенню до аналогічних систем безпеки інших суб’єктів підприємницької діяльності. У той же час, якщо виходити, наприклад, з адміністративно-територіального поділу, система економічної безпеки окремого підприємства є складовим елементом системи економічної безпеки міста, району, області, держави;
 • система економічної безпеки суб’єкта господарювання може бути тільки комплексною. Її забезпечення тісно пов’язано з рівнем забезпечення науково-технічної, кадрової, екологічної,  інформаційної, фізичної безпеки та ін.;
 • ефективне забезпечення економічної безпеки підприємництва можливе за умови, коли вибір та застосування сил, засобів та охоронних заходів здійснюється на основі детально продуманої концепції.

Комплексна система економічної  безпеки підприємництва (КСЕБП) – це комплекс взаємопов’язаних заходів організаційно-правового характеру що здійснюються спеціальними органами, службами, підрозділами суб’єкта господарювання, спрямованих на захист життєво важливих інтересів особистості, підприємства і держави від протиправних дій з боку реальних або потенційних фізичних чи юридичних осіб, що можуть призвести до істотних економічних утрат та забезпечення сталого росту підприємництва у майбутньому[1].

Метою комплексної системи економічної безпеки є недопущення або зведення до мінімум впливу зовнішніх і внутрішніх погроз на власність та працівників суб’єкта підприємництва, у тому числі на його фінансові, матеріальні, інформаційні, кадрові ресурси, на основі реалізації розробленого комплексу заходів економіко-правового та організаційного характеру.

У процесі досягнення поставленої  мети вирішуються конкретні завдання, що поєднують усі напрями забезпечення безпеки.

До основних завдань комплексної системи економічної безпеки підприємницької діяльності відносять:

 • забезпечення економічної ефективності господарської діяльності суб’єкта господарювання, його фінансової стабільності та фінансової незалежності;
 • своєчасне виявлення можливих спрямувань до об’єкта захисту і його співробітників;
 • збір, аналіз та оцінка інформації про партнерів, клієнтів, конкурентів, інших фізичних та юридичних осіб, з метою прийняття превентивних заходів і попередження реальних та можливих погроз економічній безпеці;
 • виявлення, попередження і припинення можливої протиправної та іншої негативної діяльності співробітників об’єкта захисту на шкоду його безпеки;
 • забезпечення збереження матеріальних цінностей і відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства;
 • добування інформації для вироблення оптимальних управлінських рішень з питань стратегії і тактики економічної діяльності;
 • формування в засобах масової інформації, у партнерів і клієнтури сприятливої думки про підприємство, що сприятиме реалізації його планів економічної діяльності;
 • відшкодування матеріального і морального збитку, нанесеного в результаті неправомірних дій організацій і окремих осіб відносно об’єкта захисту;
 • контроль за ефективністю функціонування системи безпеки підприємства.
 • організація навчання персоналу підприємства та контроль щодо дотримання ним відповідних вимог, норм та правил, спрямованих на забезпечення економічної безпеки;
 • розробка інструкції про допуск персоналу фірми до роботи з документами, що містять комерційну, банківську чи іншу таємницю, що охороняються законом, організація ведення закритого діловодства;
 • інші завдання, спрямовані на забезпечення економічної безпеки підприємства та його сталий розвиток [5].

Організація, побудова та функціонування комплексної системи заходів захисту економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності повинні ґрунтуватись на основі додержання принципів (табл. 1.1)[3].

 

Таблиця 1.1

Принципи комплексної системи заходів захисту економічної безпеки

Принцип

Характеристика

Законності

Діяльність господарюючих суб’єктів, утому числі їх підрозділів, повинна здійснюватись з дотриманням вимог чинного законодавства та інших нормативних актів і не суперечити їм.

Економності та економічної доцільності

Витрати на утримання служби економічної безпеки фірми повинні бути економічно цілеспрямованими та виправданими.

Компетентності

Питаннями забезпечення економічної безпеки повинні займатись професіонали, які розуміють суть проблеми та завдання , що їм поставлені, обізнані в методах їх вирішення, а також які своєчасно уміють оцінити обстановку та прийняти правильне рішення.

Безперервності

Функціонування КСЕБП повинне здійснюватись постійно, захищаючи інтереси підприємства в умовах ризику і конкуренції.

Координації та взаємодії

Вирішення поставлених завдань  їз забезпечення економічної безпеки потребує постійного узгодження діяльності різних підрозділів ЕБ між собою.

Диференційованості

Вибір заходів для подолання  загроз, що виникли , відбувається в  залежності від характеру загрози  і масштабів наслідків її реалізації.

Сполучення превентивних і реактивних заходів.

Превентивні –  заходи попереджального характеру, які дозволяють не допустити виникнення або реалізацію загроз ЕБ, реактивні – які розпочинаються у випадку реального виникнення загроз або необхідності мінімізації їх негативних наслідків.


 

 

1.2 Поняття та класифікація заходів захисту підприємства.

 

Під безпекою підприємства розуміється стан його стійкої діяльності, при якому реалізуються його програми, забезпечуються прибуток і захист від  зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих  чинників.

Дестабілізуючі чинники  — це реальні або потенційні дії, які заподіюють або можуть заподіяти шкоду діяльності підприємства або зробити її неможливою.

До зовнішніх дестабілізуючих  чинників відносяться:

 • зміни законодавства, введення нормативних державних актів, які припиняють, гальмують підприємницьку діяльність або роблять її неможливою;
 • дія криміногенних структур;
 • недобросовісна конкуренція.

Информация о работе Інформація як об'єкт захисту та як ланка економічної безпеки підприємства