Етична концепція Парсонса

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Мая 2013 в 00:12, дипломная работа

Краткое описание

Сучасний розвиток процесів взаємодії людини і суспільства в динаміці різного роду змін актуалізує проблему поведінки людини, тобто її взаємодію з соціумом. Останні десятиріччя характеризуються різкою зміною життя людини та її поведінки. Змінились ціннісні орієнтири людей: те що було ненормальним, стає нормою і навпаки. Тому вивчення моралі, моральних цінностей та норм не втрачає актуальності і в наш час. Варто зазначити, що суспільна мораль давно є предметом досліджень соціологів. Проблемі цінностей, моралі присвячено безліч наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Формування і розвиток системи цінностей привертає пильну увагу представників усіх галузей соціально-гуманітарного знання: філософів, соціологів, психологів, істориків та ін.

Прикрепленные файлы: 1 файл