Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ "КЗШВ "Столичний"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2014 в 00:57, контрольная работа

Краткое описание

Метою даної роботи є визначення основних аспектів здійснення зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ "КЗШВ "Столичний" та дослідження особливостей обліку цих операцій.
Об’єктом дослідження слугувало ЗАТ Київський завод шампанських вин «Столичний».

Содержание

Вступ
Основні аспекти здійснення та обліку зовнішньоекономічної діяльності
Загальні відомості про ЗАТ "КЗШВ "Столичний"
Експортна та імпортна діяльність ЗАТ "КЗШВ "Столичний"
Організація ЗЕД ЗАТ "КЗШВ "Столичний"
Висновки
Список використаних джерел

Прикрепленные файлы: 1 файл

творч роб по шампанском.doc

— 227.50 Кб (Скачать документ)

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Кафедра бухгалтерського обліку

 

 

 

Творча робота

на тему:

«Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ "КЗШВ "Столичний"»»

 

 

 

 

 

Виконали:

студенти. групи Б5/2

Волович Юлія

Голота Ірина

Перевірила:

Пісоченко Т.С.

 

 

 

 

Миколаїв 2013 
План

Вступ

      1. Основні аспекти здійснення та обліку зовнішньоекономічної діяльності
    1. Загальні відомості про ЗАТ "КЗШВ "Столичний"
    1. Експортна та імпортна діяльність ЗАТ "КЗШВ "Столичний"
    2. Організація ЗЕД ЗАТ "КЗШВ "Столичний"

Висновки

Список використаних джерел

 

Вступ

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою складовою суспільного розвитку країн та належить до числа найбільш давніх форм міжнародних відносин. Історичний досвід підтверджує вигідність розширення участі країн у міжнародному поділі праці і різноманітних формах міжнародного бізнесу.

Зовнішньоекономічні зв'язки є важливим фактором, що значно впливає на динаміку й стійкість розвитку національної економіки та окремих підприємств, формування їх структури, ефективність функціонування. В  умовах  глобалізації  світового  господарства  й  міжнародних  економічних відносин різко підвищується роль і значення ЗЕД як для економіки країни в цілому, так і для окремого підприємства.

Інтенсифікація глобалізаційних процесів, збільшення відкритості національних економік вказує на необхідність  розширення ЗЕД в Україні.

Метою даної роботи є визначення основних аспектів здійснення зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ "КЗШВ "Столичний" та дослідження особливостей обліку цих операцій.

Об’єктом дослідження слугувало ЗАТ Київський завод шампанських вин «Столичний».

Предмет дослідження – зовнішньоекономічна діяльність і облік зовнішньоекономічних операцій ЗАТ "КЗШВ "Столичний".

 

1. Основні  аспекти здійснення та обліку зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами .

Основним законодавчим актом, який закріплює правові засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними суб'єктами господарювання, є Закон України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність». Цей Закон визначає основні правові та організаційні засади здійснення ЗЕД в Україні і спрямований на удосконалення правового регулювання усіх видів ЗЕД, включаючи зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне співробітництво, надання послуг відповідно до загальновизнаних засад, принципів, норм і правил міжнародної торгівлі та зобов'язань, взятих Україною в рамках міжнародних угод. У Господарському кодексі України від 16 січня 2003 року загальним положенням про зовнішньоекономічну діяльність присвячена Глава 37.

Зовнішньоекономічна діяльність має такі ознаки:

а) за своєю сутністю вона є господарською діяльністю, тобто діяльністю суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва,спрямованою на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність;

б) ця діяльність побудована на відносинах між суб'єктами господарювання, що перебувають під юрисдикцією різних держав;

в) вона може здійснюватися як на території України, так і за її межами, як з перетином митного кордону України, так і без такого перетину.

Існують різні точки зору на класифікацію видів і форм ЗЕД, які можна об’єднати за деякими параметрами.

 

Таблиця 1.1

Види ЗЕД

Форми ЗЕД

Зовнішня торгівля

Експорт

Імпорт

Бартерні угоди

Компенсаційні угоди

Міжнародне інвестиційне співробітництво

Прямі закордонні інвестиції

Портфельні інвестиції

Кредитні угоди

Міжнародний фінансовий лізинг

Спільне виробництво

Міжнародне виробничо-технічне співробітництво

Міжнародна виробнича кооперація

Спільне створення виробничих об’єктів

Спільні виробничі програми

Підрядне співробітництво

Міжнародне науково-технічне співробітництво

Купівля-продаж патентів і ліцензій Спільні наукові дослідження

Надання технічної допомоги

Навчання персоналу

Франчайзинг

Надання консультаційно-інжинірингових послуг

Міжнародне валютно-фінансові і кредитні відносини

Надання кредитів і займів

Проведення міжнародних розрахунків

 Купівля-продаж  валюти

 Купівля-продаж  цінних паперів


 

Організація і здійснення ЗЕД вимагає дотримання відповідної мети і формує специфічні завдання перед бухгалтерським обліком. Основними об’єктами бухгалтерського обліку ЗЕД є: валютні засоби і валютні операції, товари і їх рух на основі експортно-імпортних операцій, розрахункові і кредитні операції між суб’єктами ЗЕД і обслуговуючими їх банками, кінцеві фінансові результати господарської діяльності.

Метою бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності є:

контроль за зберіганням товарно-матеріальних цінностей і валютних засобів;

сучасне надання адміністрації, податковій і статистичній службі інформації про товарорух, ефективність його використання, про доходи, витрати, фінансові результати;

забезпечення сучасних і правильних розрахунків по зовнішньоторгових операціях.

Ведення зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві визначає певні параметри бухгалтерського обліку та його організації. Особливості організації бухгалтерського обліку на підприємствах, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, відображені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Особливості організації бухгалтерського обліку на підприємствах, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність

Особливості обліку

Характер впливу на ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

1. Нормативне забезпечення

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах, що проводять зовнішньоекономічні операції має проводитись у відповідності до вітчизняного та міжнародного законодавства.

2. Обов’язкові процедури 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств в будь-якому випадку виступає об’єктом митного контролю, що також буде впливати на параметри бухгалтерського обліку такого підприємства.

3. Оформлення експортної чи імпортної  операції 

Для чіткого визначення моменту переходу права власності на товар укладається зовнішньоекономічний договір та в обов’язковому порядку передаються товаросупровідні документи.

4. Валюта операції 

Хоча розрахунки між контрагентами відбуваються за обумовленою валютою, в обліку визначається курс НБУ на дату перерахунку готівки.

5. Мовні бар’єри  

Документальне оформлення може здійснюватись як на обох мовах країн-учасниць (українській та іноземній), так і виключно на іноземній мові, але в будь-якому випадку підприємство повинно мати переклад тексту.

6. Ризиковість 

Здійснення ЗЕД містить в собі багато ризиків, тому при здійснення цих операцій має забезпечувати належний високий рівень рентабельності.


Важливим моментом організації бухгалтерського обліку на підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, є побудова робочого плану рахунків. Основна проблема полягає у відсутності аналітики, тому підприємство мусить займатись даним розподілом самостійно і визначати конкретні субрахунки, виходячи із своїх потреб. Облік зовнішньоекономічних операцій передбачає використання рахунків обліку іноземної валюти, доходів та витрат від операційних та неопераційних курсових різниць, розрахунків з іноземними контрагентами, а авансові платежі деталізуються з позначенням іноземної чи вітчизняної валюти. Рахунки обліку експортно-імпортних операцій відображені в таблиці 1.3.

 

 

 

Таблиця 1.3

Рахунки бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій

Рахунки 

Ведення аналітики

312 

«Поточні рахунки в іноземній валюті» (передбачає додаткову аналітику за формами розрахунків та видами валюти)

314 

«Інші рахунки в банку в іноземній валюті»

362 

«Розрахунки з іноземними покупцями» (вводиться додаткова аналітика для позначення грошових та бартерних операцій)

371 

«Розрахунки за виданими авансами» (аналітику відображають за іноземною або вітчизняною валютою)

632 

«Розрахунки з іноземними постачальниками» (аналітику здійснюють за грошовими та бартерними операціями)

681 

«Розрахунки за авансами одержаними» (додатково вказується вітчизняна чи іноземна валюта)

714 

«Дохід від операційної курсової різниці»

945 

«Втрати від операційної курсової різниці»

744 

«Дохід від неопераційної курсової різниці»


Загалом облік операцій має бути побудований таким чином, аби легко можна було обчислити рентабельність зовнішньоекономічних операцій та їх частку в загальному обсязі здійснених операцій за певний період часу, а також порівняти фінансові результати з продажу товарів та послуг зарубіжним та вітчизняним партнерам.

 

2. Загальні відомості про ЗАТ "КЗШВ "Столичний"

Згідно статуту ЗАТ,,Київський завод шампанських вин "Столичний", зареєстрованого Подільською районною державною адмiнiстрацiєю від 14.05.2003 №02096, та довідки про включення до єдиного державного реєстру підприємств i організацій за № 4534 від 02.04.2001, яка видана Київським міським управлінням статистики Державного комiтeтy статистики зазначена діяльність підприємства виробництво вин (в т.ч. ігристих вин), слабоалкогольної та безалкогольної продукції, виробництво лікеро-горілчаних виробів, виробництво та розлив мінеральної води, здійснення вcix видів торгівлі (в т.ч. роздрібної, оптової, фермової).

Форма власності - колективна.

Сировинна база підприємства – закупка виноматеріалів вiд первинних виноробних підприємств Одеської, Херсонської, Миколаївської областей, АР Крим та Молдови.

Виробничі потужності підприємства на момент перевірки складають: по місткостям одночасного зберігання - 850 тис.дал, по шампанському - 25000 млн. пляшок на рік, 62% виробничих потужностей належать підприємству, 38% - орендовані потужності.

Початком будівництва Київського заводу шампанських вин можна вважати січень 1950р. І вже за рік завод розпочав свою господарську діяльність, яка полягала в зберіганні коньячного спирту та виноматеріалів. Одночасно тривала реконструкція та побудова приміщень заводу. Постійно нарощуючи темпи виробництва, вдосконалювалась технологія.

Головною причиною успіху діяльності заводу є персонал, що відрізняється своїми високими професійними якостями, а результат цього- продукція високої якості,що гідно оцінена в різних країнах світу, таких як: США, Англія, Голландія, Німеччина, Ізраїль, Швейцарія, Росія, Греція, Чехія та ін.

Виробнича діяльність Київського заводу шампанських вин „Столичний” спрямована, насамперед, на збереження лідируючих позицій та підвищення рентабельності підприємства з метою його подальшого розвитку. Статус та лідерський дух Київського заводу шампанських вин „Столичний” є запорукою виконання провідної ролі в галузі виробництва шампанських вин.

На даний час потенціальна потужність підприємства становить 22 млн. пляшок за рік. Достатьо широкий асортимент білих, рожевих і червоних марок шампанського випускається резервуарним періодичним та резервуарним безперервним способами. В перспективі - виробництво шампанського пляшковим класичним методом.

При дослідженні підприємства вивчають його загальну структуру, виробничу структуру та організаційну структуру управління.

Виробнича структура ЗАТ „КЗШВ „Столичний” належить до такого типу виробничих структур, як цехова. За цеховою виробничою структурою основним виробничим підрозділом є цех, тобто адміністративно відокремлена частина підприємства, у якій виконується певний робіт у відповідності з внутрішньозаводською спеціалізацією. У цеховій виробничій структурі присутнє основне, допоміжне та обслуговуюче виробництво.

Информация о работе Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ "КЗШВ "Столичний"