Історія зародження і розвитку фондових бірж

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2013 в 19:01, реферат

Краткое описание

Організований в певному місці в певний час фондовий ринок називається фондовою біржею. На ній збираються продавці та покупці або їх представники для здійснення торгів цінними паперами та інших супровідних операцій.
Фондова біржа – це насамперед місце, де знаходять один одного продавець та покупець цінних паперів, де ціни на останні визначаються попитом і пропозицією на них, а сам процес купівлі-продажу регламентується правилами та нормами, тобто фондова біржа – це певним чином організований ринок цінних паперів.

Содержание

1. ФОНДОВИЙ РИНОК ТА ФОНДОВА БІРЖА 3
2. ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ БІРЖ У СВІТІ 4
3. РОЗВИТОК ФОНДОВИХ БІРЖ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 7
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 12

Прикрепленные файлы: 1 файл

Iсторiя зародження i розвитку фондових бiрж.doc

— 64.00 Кб (Скачать документ)

З 1990 року в Україні  почався етап відродження ринку  цінних паперів і фондової біржі. Цей процес в умовах глибокої кризи  проходив дуже боляче. По суті, ринок  фінансових активів формувався в  умовах економічної та політичної нестабільності. Тим не менше, в останні роки стає помітною тенденція до його успішного формування та подальшого розвитку.

В Україні у 1991 році був  зроблений перший крок на шляху становлення  найважливішої ланки фондової системи  – фондової біржі. 1991 рік став роком утворення Української фондової біржі, родоначальником якої вважається Київська біржа, утворена у 1865 році.

Крім того, у 1991 році були зроблені певні кроки до розширення ринку цінних паперів України. Перш за все, це поява фондових бірж і  фондових відділів товарних бірж. В цьому ж році було прийнято Закон України “Про цінні папери і фондову біржу”, в якому визначалися види цінних паперів, дозволені для випуску і обертання на території України, давалися їх характеристики, визначався порядок здійснення операцій з цінними паперами і реєстрації їх випуску, а також давалося поняття фондової біржі, визначені її правове положення, установки та правила.

Одною з особливостей розвитку ринку цінних паперів в  Україні є масовий випуск нового виду паперів – приватизаційного майнового сертифікату (ПМС). Він посвідчував право його власника на безумовне тримання в процесі приватизації частки майна державних підприємств.

Пізніше в обіг був  випущений новий папір – компенсаційний сертифікат (КС), який надавав право  його власнику на компенсацію визначеної суми ощадних вкладів.

1996 рік ознаменував  собою прийняття і введення  в дію Закону України “Про  державне регулювання ринку цінних  паперів в Україні”. Цей закон  визначає правові основи здійснення  державного регулювання фондового ринку і державного контролю за випуском і обертанням цінних паперів та їх похідних в Україні.

Як видно з вищесказаного, в умовах перехідної економіки приватизаційні процеси та розвиток фондового рину є взаємозалежними категоріями, що потребують ретельного вивчення впливу одне на одного. Грамотний аналіз цих явищ дасть змогу сформувати раціональну приватизаційну політику, яка приведе до стабільного розвитку фондового ринку і забезпечить здорове ринкове середовище в країні.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Мозговий О.М.  Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.
  2. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. – 6-е изд., Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1997. – VIII + 648 с. – (Университетский учебник).
  3. Липилина С.  Возникновение и развитие рынка ценных бумаг // Бизнес-Информ. – 1998. – №2. – С. 57 – 59.
  4. Червова Л., Беликова Е.  Биржевой сегмент фондового рынка // Бизнес-Информ. – 1999. – №11 – 12. – С. 81 – 83.
  5. Костіна Н.І., Марахов К.С.  Проблеми формування фондового ринку в Україні // Фінанси України. – 2000. – №2. – С. 30 – 36.

Информация о работе Історія зародження і розвитку фондових бірж