Історія розвитку екології

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2013 в 23:30, реферат

Краткое описание

Життя людини, суспільства, існування цивілізації на планеті нерозривно пов'язані з природними умовами. Успіхи науково-технічної революції, бурхливим розвитком якої ознаменувалася друга половина ХХ століття, лише на короткий період були сприйняті з оптимізмом як свідоцтво урочистості людського розуму, як передумова до майбутнього благоденствування на основі підкорення природи. Дуже скоро прийшло гірке розчарування: забруднення довкілля, виснаження природних ресурсів, неконтрольоване зростання населення ясно позначили загрозу глобальної екологічної кризи, що насувається.

Содержание

1. Вступ

2. Первісне суспільство і античні цивілізації

3. Від Середньовіччя до Відродження

4. Епоха Відродження

5. Століття Просвіти

6. Століття природознавства

7. Екологія кінця XX - начала XXI століття

8. Висновок

9. Список використаної літератури

Прикрепленные файлы: 1 файл

СОДЕРЖАНИЕ.docx

— 23.32 Кб (Скачать документ)

 

 

 

ЗМІСТ

 

1.  Вступ

 

2.  Первісне суспільство і античні цивілізації

 

3.  Від Середньовіччя до Відродження

 

4.  Епоха Відродження

 

5.  Століття Просвіти

 

6.  Століття природознавства

 

7. Екологія кінця XX - начала XXI століття

 

8. Висновок

 

9. Список використаної літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Життя людини, суспільства, існування цивілізації на планеті нерозривно пов'язані з природними умовами. Успіхи науково-технічної революції, бурхливим розвитком якої ознаменувалася друга половина ХХ століття, лише на короткий період були сприйняті з оптимізмом як свідоцтво урочистості людського розуму, як передумова до майбутнього благоденствування на основі підкорення природи. Дуже скоро прийшло гірке розчарування: забруднення довкілля, виснаження природних ресурсів, неконтрольоване зростання населення ясно позначили загрозу глобальної екологічної кризи, що насувається.

 

 Упродовж майже двох віків слова сліпого провидця Жана-батисту Ламарка : "Людині судилося винищити самого себе, після того, як він зробить Землю непридатною для мешкання" довгий час залишалися незрозумілими.

 

Під впливом наказової необхідності жити з природою в гармонії і згоді людство вимушене відкинути віковий імператив підкорення природи. Усвідомлення аморальності цього імперативу, що насаджувався багатьма діячами, що претендували на філософське і соціальне лідерство, тільки тепер входить в структуру нового ноосферного мислення. Екологічна культура покликана протистояти технократичним стереотипам, щоб фатальний хід історії цивілізації був виправлений і біосфера майбутнього не залишилася безлюдною.

 

У пріоритети науково-технічного прогресу поступово включається не стільки збільшення виробництва, споживчий егоцентризм, скільки порятунок природи, збереження природного місця існування людей. Можливостей для самовідновлення і самоочищення природних систем залишається усе менше. Для глибокого цивільно усвідомленого розуміння цього стало необхідно активізувати увесь потенціал культури в найширшому сенсі, розкрити людям загальнокультурну значущість природи.

 

Первісне суспільство і античні цивілізації

 

Появі розумної людини на Землі передувало декілька видів людиноподібних істот - гоминоидов і первісних людей - гоминидов. Біологічну еволюцію виду супроводив розвиток розумової діяльності, форм господарювання і соціальних стосунків. Найважливішою віхою в історії людей був перехід від привласнюючої форми господарства(збирача і полювання) до тієї, що виробляє - землеробству і тваринництву. Зростання чисельності, швидке розширення ареалу мешкання, темпи розвитку, що прискорюються, - характерні риси людського суспільства.

 

 Первісні люди впливали на видовий склад і чисельність тварин, але обмеженість технічних засобів і навичок полювання не дозволяла їм спустошувати навколишню природу. Правда, у боротьбі за печери був знищений печерний ведмідь, а зміна рослинності поблизу поселень - випалювання, витоптування, збір їстівних видів - призводило до формування синантропної рослинності, що стало початком виникнення антропогенного ландшафту поблизу жител первісних людей.

 

Набагато більшого збитку завдавали пожежі. Людина, що сам не боялася вогню, використала його при полюванні і захисті від хижаків. Часто пожежі перетворювалися на стихійне лихо. Гинули ліси і тварини, що населяли їх. Вважають, що збільшенню площі саван сприяло випалювання тропічних лісів первісною людиною. В той же час, мабуть, існували, природоохоронні звичаї, які дозволяли досить великому числу людей жити осіло на одному місці. Про це свідчать сліди древніх вогнищ, полум'я яких підтримувалося в печерах упродовж століть.

 

 Перехідний період в історії людства від холодного клімату до сучасного назвали мезолітом - среднекаменным повікою. Він характеризувався різкою зміною природних умов : великі простори землі звільнилися від льодовика; піднявся рівень Світового океану; холодний клімат змінився теплішим; на зміну тундрової рослинності прийшла лісова.

 

Ці, здавалося б, позитивні зміни на ділі викликали негативні наслідки: одні промислові тварини(мамонти) були винищені або вимерли, інші(північний олень) - відкочовували на північ. Що прийшли їм на зміну лісові тварини(благородні олені, лосі, кабани, косулі та ін.) не вели стадний спосіб життя і були полохливі. Це викликало необхідність змінювати знаряддя і методи полювання. У лісовому ландшафті втратило своє значення колективне полювання, зате збільшилася роль збирача. Застосовуючи мережі і пастки, люди зайнялися рибальством, стали застосовувати нові способи полювання.

 

На Землі є райони, які в силу ряду природних особливостей були найбільш сприятливі для розвитку прадавніх цивілізацій, - це широкі придатні для обробки рівнини, зрошувані річками, вузькі перешийки, архіпелаги, співпадаючі з центрами походження культурних рослин. Виділяють п'ять таких вогнищ: Ніл і Месопотамія з Єгиптом і Шумером; долини Гангу і Інду з цивілізаціями Індії; басейн Жовтої річки(Хуанхе) з китайською цивілізацією і, нарешті, що з'явилися пізніше Центральна Америка з цивілізацією Майя, острови Тихого і Індійського океанів з полінезійською цивілізацією.

 

У Двуречье(Месопотамії) між Тигром і Євфратом, в долині Нілу 6 - 4 тис. років назад, у бронзовому столітті виникають цивілізації Шумера, Вавілона, Ассірії, Єгипту. Їх характерною ознакою було будівництво міст.

 

Походження міського способу життя не менш значимо для людини, чим освоєння землеробства. Людина, тисячі років що жив на лоні природи, уперше створила свій власний світ - місто, стіни якого ізолювали його від навколишнього ландшафту.

 

Зміни природних умов в результаті інтенсивної господарської діяльності призводили до негативних наслідків: ерозії грунтів, їх засоленню, руйнуванню меліоративних систем, запустинюванню і, кінець кінцем, до деградації штучних екосистем, створених людиною. У Месопотамії виникло прадавнє вогнище екологічної катастрофи, спровокованої порушенням крихкої рівноваги між людським суспільством і довкіллям.

 

На рубежі IV - III тисячоліть до н. э. великі "річкові" цивілізації змінюються "морськими" - фінікійською і грецькою. Для них характерне прибережне положення міст і поселень.

 

 Поява наук була продиктована потребами людини, його основним зайняттям - мореплаванням і землеробством.

 

Гекатей Милетский(546 - 480 до н. э.) поставив перед собою завдання зібрати воєдино наявні відомості про навколишній світ і представити їх в доступній формі. У своєму "Землеописі" він узагальнив безліч записок про сухопутні і морські подорожі і постарався як можна повніше і правдивіше охарактеризувати відому йому Ойкумену - простір, заселений людьми. Що жив століттям пізніше Геродот багато подорожував. У "Історії" в 9 книгах ним описана природа багатьох країн і особливості життя народів, що їх, що населяють.

 

 Страбон(ок. 63 до н. э. - ок. 24 н.е.) на підставі особистих спостережень і по матеріалах численних джерел написав твір в 17 книгах "Географія". Це було зведення усіх географічних знань, які мали в розпорядженні древні греки.

 

Вже в античну епоху люди мали знання і розуміння тих проблем, які ми тепер називаємо екологічними.

 

Видатні досягнення античної культури породили уявлення про гармонію людини і природи. На ділі ознаки екологічної кризи були властиві і цивілізації Древньої Греції.

 

Широку популярність у нащадків здобув енциклопедичний твір Плінія Старшого "Природна історія", що складається з 37 книг, в яких він дає детальний огляд більш ніж 2 000 праць.

 

Від Середньовіччя до Відродження

 

Античний світ відділяє від початку Нової історії тисячолітній період середньовіччя. Головною духовною силою на цьому етапі розвитку людства були різні релігійні конфесії. Під впливом релігій складалися філософія, мораль, етичні і естетичні норми та ін.

 

Роль релігії в розвитку людського суспільства не можна оцінювати однозначно. На певних етапах її пута стримували прогрес. Проте сила усіх релігій - в закликах до духовної досконалості, у визнанні гармонійності створеної Творцем природи.

 

У XI - XIII вв. відбувається масове зведення лісів в інтересах землеробства. Нові землі швидко освоюються під орні угіддя. Двопілля замінюється трехпольем. Урожаї в порівнянні з раннім середньовіччям зростають удвічі. Розвивається гірничодобувна діяльність.

 

 На рубеже ХIII - XIV вв. экологическая ситуация в Европе осложняется. Возможности экстенсивного пути развития земледелия оказались исчерпанными. Продолжалось интенсивное сведение лесов не только под земледелие, но и для строительства домов, кораблестроения, ради топлива, развития металлургии.

 

 Оборонительные стены ограничивали рост городов. Мусор и нечистоты выбрасывались из окон прямо на улицу. Отсутствие канализации приводило к загрязнению грунтовых вод. Колодцы становились рассадниками инфекции. Из-за тесноты застройки каждый пожар имел опустошительные последствия. Скученность населения и антисанитария способствовали распространению эпидемий. Тенденция к сокращению численности населения, обозначившаяся в начале XIV в., получила колоссальное ускорение в годы эпидемии чумы —- 1346 - 1353 гг. Тогда, по разным оценкам, вымерло от 20 до 50 % всего населения Европы1.

 

 Многие произведения арабских ученых получили распространение в Европе. Легендарный врач Авиценна - это Ибн Сина (980 - 1037), родившийся и живший в Средней Азии и Иране. Его мировоззрение формировалось под влиянием классиков античной философии: Платона, Аристотеля, Гиппократа и др. Мировую славу Ибн Сине принесло его искусство врачевания и в особенности книга "Канон врачебной науки". Рассуждения Ибн Сины носят экологический характер. Так, в главе "О вещах, которые возникают от причины, принадлежащей к общим причинам" имеются разделы о влиянии на организм окружающего воздуха, о временах года, о явлениях, обусловленных местом жительства, и др. Ибн Сина занимался проблемами происхождения животного мира, формирования рельефа земной поверхности. Он утверждал, что суша и море много раз в вечной истории Земли менялись местами и окаменелости фиксируют эти события.

 

 

 

 • Эпоха Возрождения
 • Возрождение (Ренессанс) положило начало новому этапу в истории мировой культуры. По значению для развития культуры и искусства с ним может сравниться только эпоха расцвета античной цивилизации. Гении Возрождения утверждали принципы реализма и гуманизма в литературе, театральном и изобразительном искусстве. Это было время великих географических открытий, зарождения современного естествознания.
 • В конце средневековья в Италии мощного развития достигли экономика и культура феодальных городов. Крупные города превращались в самостоятельные государства. Возникли первые университеты, которые становились центрами культуры и образования.
 • Начало Возрождения принято связывать с творчеством Данте, Петрарки, Боккаччо, приходящимся на XIV в.
 • После Италии дух Возрождения охватил Пиренейский полуостров, который в то время был завоеван маврами (арабами). Португальцы и испанцы сделали множество великих географических открытий: Христофор Колумб достиг Багамских островов 8 октября 1492 r. Васко да Гама обогнул Африку и показал дорогу в Ост-Индию в 1498 г.; Магеллан обогнул Америку с юга в 1520 г. и совершил первое кругосветное плавание; Америго Веспуччи объездил и описал материк, названный впоследствии его именем; Бальбоа перешел Панамский перешеек в 1513 г. и открыл Тихий океан и т. д.
 • В Англии по инициативе Бэкона, но уже после его смерти, в 1660 г., было основано Королевское общество (Академия наук). Этим событием формально обозначено начало эпохи Просвещения. Среди первых членов Королевского общества были Исаак Ньютон, Роберт Бойль, Роберт Кук, , архитектор Христофер Врен, построивший в Лондоне величественный собор Св. Павла, и др.
 • Бэкон предполагал начать кропотливую работу по изучению и систематизации естественнонаучных наблюдений и экспериментов, которые согласно его концепции должны были стать исходным материалом для последующего индуктивного обобщения. Следует признать, что эти намерения, скорее, дали толчок в работе других исследователей, чем были реализованы самим Бэконом. Бэкон предвидел, что эпоха великих географических открытий не только раздвинет пространственный кругозор человечества, но послужит основой для познания законов природы.
 • Век Просвещения
 • С конца XVI в. в странах Западной Европы начинается быстрый подъем творческой мысли. Расширение географического кругозора человечества, последовавшее за великими географическими открытиями, и накопление огромного багажа эмпирических знаний и фактов нуждались в теоретическом осмыслении. Этого требовали также запросы быстро развивавшихся сельского хозяйства и промышленности,
 • В XVII - XVIII вв. естествознание все еще находилось под контролем религиозных догм. В биологии господствовала концепция креационизма, утверждавшего, что все виды живых организмов созданы Творцом и что они неизменны. Даже К. Линней (1701 - 1778), основоположник естественной системы животных и растений, придерживался аксиомы: "Виды неизменны, их столько, сколько было сотворено Творцом".
 • XVII - XVIII вв. - эпоха бурного расцвета науки и культуры в западноевропейских странах. Наблюдение и эксперимент начинают играть все более важную роль в естественных науках. Совокупность философских попыток толковать и объяснять природу с помощью основных знаний из области естественных наук получило название натурфилософии - философии природы. Целое созвездие имен вошло в историю мировой культуры. Среди них можно выделить Декарта, Вольтера, Руссо (Франция), И. Канта (Германия), Ломоносова (Россия).
 • Век естествознания
 • У спехи естествознания в XVIII в. явились предпосылкой обновления в XIX в. теоретического багажа древней науки - географии и возникновения новой науки - экологии. Научные основы естествознания, а в его рамках географии и экологии, продолжали формироваться в русле натурфилософии. Ее противоречие в дуализме: с одной стороны, утверждалась материальность и познаваемость законов окружающей природы, с другой - явно или скрыто признавался первоначальный акт творения мира Богом. Иногда признание роли Творца выглядело формальной уступкой богословской традиции.
 • На протяжении XIX в. все естественные науки пережили бурный подъем. Достижения географии и биологии (экологии) были связаны прежде всего с именами Александра Гумбольдта и Чарльза Дарвина.
 • Александр Гумбольдт был человеком энциклопедических знаний. Человеком-академией его назвал Гете. В жизни и научной деятельности Гумбольдта можно выделить три главных периода: путешествие в Южную и Центральную Америку, обработка экспедиционных материалов, работа над обобщающим теоретическим трудом «Космос».
 • Чарльз Дарвин (1809 – 1882) открыл новую эпоху в естествознании. Учение Дарвина, преодолев волны критики, легло в основание всех естественных наук. Дарвин отмечал, что каждый организм имеет постоянные связи не только с условиями места обитания, но и со всеми окружающими его существами.
 • Ход рассуждений Дарвина дал повод его современнику и последователю немецкому ученому Эрнсту Геккелю заявить о целесообразности выделения новой науки – экологии – науки и взаимоотношениях живых организмов и образуемых ими сообществ друг с другом и с окружающей средой.
 • Экология конца  XX – начала XXI века
 • Человечество постепенно приходит к сознанию того, что индустриализация, если ее осуществлять без оглядки на природные факторы, порождает явления, разрушительный потенциал которых сопоставим с последствиями применения ядерного оружия. Экологический фронт проходит по самому переднему краю борьбы за выживание человечества наравне с регулированием региональных конфликтов, преодолением экономической отсталости и т. п.
 • Сфера политики смыкается в наши дни со сферой охраны природы в единую дисциплину - политэкологию. Свое практическое выражение в международных делах политэкология находит в концепции экологической безопасности. Под экологической безопасностью понимается такое состояние межгосударственных отношений, при котором обеспечивается сохранность, рациональное использование, воспроизводство и повышение качества окружающей среды в интересах устойчивого и безопасного развития всех государств и создания благоприятных условий для жизни каждого человека. В конечном счете речь идет о воплощении в жизнь тех идей о рациональном взаимодействии человека и природы, которые были сформулированы великим русским ученым В. И. Вернадским. Однако на пути к гармоничному развитию стоят трудноразрешимые противоречия.
 • Особенности экологической ситуации, в которую постепенно втягивается человечество, начали привлекать внимание широкой общественности в конце 60-х гг. В популяризации этих проблем большую роль сыграл так называемый Римский клуб - группа бизнесменов, юристов, ученых, объединенных общим интересом к перспективам развития человеческого общества, проблемам, порождаемым неконтролируемым ростом населения и непрерывным уменьшением естественных ресурсов планеты.
 • Начало исследованиям было положено работой Дж. Форрестера "Мировая динамика". Затем последовала целая серия публикаций, среди которых наибольшую известность получили работы "Пределы роста" и "За пределами роста", выполненные под руководством Д. Мидоуза. Они превратили глобальную экологию в одну из самых популярных научных проблем.
 • Рассмотрим упрощенную модель взаимодействия общества и природы. Население (А), промышленное и сельскохозяйственное производство (Б) имеют положительные связи. Население - это трудовые ресурсы, необходимые для роста промышленности и сельского хозяйства; промышленность обеспечивает человека материальными благами и содействует интенсификации сельского хозяйства; сельское хозяйство дает продукты питания и сырье для промышленности.
 • Положительные связи блоков А и Б являются причиной быстрого безудержного роста как населения, так и промышленности и сельского хозяйства. В математике кривая, отражающая ускоренное наращивание какой-либо величины во времени, называется экспонентой. Современная эпоха развития человеческого общества характеризуется тенденцией к экспоненциальному росту численности населения, потребления энергии, ресурсов, продуктов питания и т. п.
 • Отрицательные обратные связи, усиливающиеся по мере воздействия человека на окружающую среду, служат причиной ограничения роста населения и расширения хозяйства. Природные ресурсы положительно влияют на развитие общества, но интенсивное потребление отрицательно сказывается на их запасах и воспроизводстве. Воздействие общества на природу вызывает загрязнение окружающей среды, отрицательно влияет как на условия жизни людей, так и на качество природных ресурсов - чистоту почвы, воды, воздуха.
 • Анализ современной политэкологической ситуации в мире выполнен на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). В ней принимали участие главы государств и правительств. Впервые политическим деятелям пришлось принять трудное решение об изменении мировоззренческой стратегии человечества. Они признали, что идеал экономически развитых стран, беспрецедентный уровень благополучия и мощь богатого меньшинства недостижимы для развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Конференция ООН констатировала невозможность движения развивающихся стран по пути, которым пришли к своему благополучию развитые страны. Природа не выдержит такого бурного роста потребления.
 • В связи с этим провозглашена необходимость перехода мирового сообщества на рельсы устойчивого развития, обеспечивающего должный баланс между решением социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды, удовлетворением основных жизненных потребностей нынешнего поколения с сохранением таких возможностей для будущих поколений. Если человечество не сделает этого, то его ждет катастрофа. Правительства и парламенты всех стран мира по рекомендации ООН должны рассмотреть решения конференции и сверить с ними свою национальную политику.
 • Экологическое благополучие любого государства не может обеспечиваться за счет других государств или без учета их интересов. Любая деятельность государства не должна наносить ущерб окружающей среде как в пределах, так и за пределами его национальной юрисдикции. Например, основными антропогенными источниками прироста содержания углекислого газа в атмосфере являются энергетика и транспорт, работающие на органическом топливе. В соответствии с этим основные выбросы углекислого газа приходятся на долю промышленно развитых стран: США - 25 %, бывший СССР - 19 %, ЕЭС - 14 %; Китай - 10 %, весь остальной мир - 32 %. Это свидетельствует о том, что истоки глобального изменения климата кроются в чрезмерном потреблении ресурсов развитыми странами. Новая модель устойчивого развития общества предполагает улучшение социально-экологических условий в развивающихся странах за счет средств развитых государств.
 • Судя по документам Конференции ООН (1992), становится ясным, что мировое сообщество очень быстро идет к введению системы цен на все виды ресурсов с полным учетом ущерба, наносимого окружающей среде и будущим поколениям, а также к квотированию выбросов на душу населения. Переход к квотированию означает, что многим развитым странам придется покупать квоты на выбросы, в частности на выбросы углекислого газа. В результате, даже с учетом очень серьезной энергосберегающей политики, США, например, окажутся в весьма невыгодном положении как страна, потребляющая больше всех энергоресурсов на душу населения. Учитывая эти соображения, развивающиеся страны заинтересованы в введении квот на загрязнение окружающей среды, а развитые страны, прежде всего США, стараются отодвинуть решение этих вопросов на неопределенное будущее.
 • Ставится вопрос о разработке кодекса цивилизованного и экологически корректного поведения государств, определяющего их права и обязанности в отношении природы и друг друга. В основу экологического кодекса должно быть положено признание безусловного права каждого человека на жизнь в наиболее благоприятной для него окружающей среде. Это право непосредственно вытекает из третьей статьи Всеобщей декларации прав человека, провозгласившей право на жизнь.
 • Удовлетворение человеческих потребностей немыслимо без эксплуатации природных ресурсов. Любое производство, по существу, основано на природопользовании - преобразовании природных ресурсов, составляющих часть общего природного потенциала ландшафтов.
 • Ресурсный потенциал ландшафта - это часть вещества и энергии, которая отторгается в социально-экономическую сферу. На современном уровне развития природа рассматривается как источник самых разнообразных ресурсов: производственных (сырья и энергии для промышленности), сельскохозяйственных (естественного плодородия почв, тепло- и влагообеспеченности для производства продуктов растениеводства и животноводства), здравоохранительных и рекреационных (обеспечивающих лечение и отдых людей), эстетических и научных (служащих источником творческого вдохновения, используемых для изучения природных закономерностей), территориальных и экологических (условий существования людей в конкретном месте) и др. Строго говоря, весь природный потенциал ландшафта в том или ином виде используется человеком сейчас или будет использован в будущем. К оценке ресурсного потенциала ландшафта следует подходить с экономических, экологических и эколого-экономических позиций.
 • При экономическом подходе оценивается стоимость природных ресурсов. При этом учитываются стоимость сырья на внутреннем и мировом рынке, затраты на добычу и транспортировку к месту переработки и т.п., а также экономическая целесообразность выбора взаимоисключающих видов природопользования. Например, добыча минерального сырья, как правило, снижает эффективность лесного хозяйства, рекреации и т.п. В каждом конкретном случае приходится решать, что более целесообразно: вести добычу полезных ископаемых или сохранить ландшафт как источник других природных ресурсов, например лесных.
 • При экологическом подходе природный потенциал ландшафта оценивается как совокупность условий, необходимых для жизни и воспроизводства населяющих данную территорию организмов, в том числе и человека. Отторжение природных ресурсов человеком вызывает изменение состояния как отдельных природных компонентов, так и ландшафта в целом - нарушается экологический режим территории, ухудшается состояние окружающей среды.
 • Особое место занимает эколого-экономическая оценка использования природных ресурсов. Она включает оценку затрат на рекультивацию естественного потенциала ландшафта после его нарушения, вызванного эксплуатацией природных ресурсов. Опыт показывает, что игнорирование эколого-экономической оценки приводит подчас к тяжелым последствиям -затраты на рекультивацию земель могут оказаться выше стоимости использованных ресурсов. Экономия на восстановлении нормальной среды обитания оборачивается трагическими эколого-социальными последствиями - снижением работоспособности, ухудшением здоровья, увеличением смертности людей. Потери на здоровье людей, социальные издержки, вызванные ухудшением состояния окружающей среды, могут быть столь значительными, что ущерб перекроет получаемый хозяйственный эффект.
 • Одной из причин возникшего напряжения во взаимодействии общества и природы является укоренившееся в сознании людей потребительское отношение к природе и природным ресурсам. Человек с момента появления на Земле привык непрерывно брать от природы ее ресурсы. Не одно тысячелетие человек вырубал лес, охотился на диких зверей, использовал созданное природой плодородие почв, ловил рыбу, расходовал чистую пресную воду. Сама природа восстанавливала нарушенное в экосистемах равновесие, и это породило у человека представление о безграничности природных ресурсов, о возможности брать их у природы, ничего ей не возвращая.
 • Экологические проблемы человечества имеют своими истоками различия в процессах, совершающихся в природных и социально-экономических системах. Отметим особенности функционирования и воспроизводства природного потенциала в естественных ландшафтах и природно-хозяйственных системах, где отторжение части вещества, энергии и информации в социально-экономическую сферу нарушает устойчивость экосистем.
 • Для естественного ландшафта характерны процессы самоуправления, ведущие к гомеостазу экосистемы – сохранению внутренних и внешних связей, обеспечивающих ее устойчивость. Гомеостаз природных систем поддерживается, с одной стороны, в результате постоянных контактов с внешней средой, из которой система черпает энергию и вещество для своего функционирования. Это первый блок управления, отвечающий за устойчивость системы в условиях разнообразных внешних воздействий. С другой стороны, гомеостаз системы поддерживается благодаря внутренним процессам функционирования, осуществляющимся в виде квазизамкнутых круговоротов вещества при примерно постоянных энергетических затратах, преимущественно за счет рассеянных источников энергии. Это второй блок управления, отвечающий за внутреннюю целостность системы. Оба блока управления - внешний и внутренний - находятся "в руках" экосистем. Ведущая роль в гомеостазе природных систем принадлежит функциям живого вещества, без которого системы быстро деградируют; в них усиливается роль механических форм движения вещества, структура их упрощается.
 • Если применить к прогнозу поведения природных систем второй закон термодинамики, то можно сказать, что в них работают естественные механизмы чрезвычайно экономной передачи энергии с одного уровня потребления на другой. Количество энергии, выделяемой системой в окружающую среду, незначительно. Природные системы благодаря механизмам саморегулирования постоянно стремятся перейти из состояния менее организованного в более организованное, из состояния менее устойчивого в более устойчивое. Энтропия (мера неупорядоченности) в них естественным образом убывает.
 • В природно-хозяйственных системах, особенно в их крайней разновидности - геотехсистемах (города, промышленные предприятия и т.п.), - массоэнергообмен резко отличается от процессов, протекающих в природе. Ресурсные циклы производства и потребления открыты. Поток вещества и энергии через производственную систему почти не имеет обратной положительной связи. На входе - это все возрастающее потребление ресурсов и энергии, ведущее к деградации природных систем; на выходе - огромное количество отходов и отбросов, поступающих в окружающую среду, что является главной причиной ее загрязнения.
 • Энтропия техногенных систем имеет тенденцию к росту: возникают аварии, нарушаются связи управления, усиливается хаос. Для поддержания этих систем в рабочем состоянии, как показывает исторический опыт, требуются все увеличивающиеся энергетические затраты, причем энергия нужна преимущественно в высококонцентрированном виде. Рост производства, увеличение населения городов (урбанизация) ведут к обострению экологических проблем.
 • Коренное отличие природных систем от техногенных заключается в их способности к самоорганизации и саморазвитию; энтропия в природных системах естественным образом уменьшается. Техногенные системы могут сохранять устойчивость только при условии постоянных материальных и энергетических затрат со стороны общества; предоставленные сами себе они разрушаются, энтропия растет.
 • Важным критерием рационального природопользования А. М. Алпатьев (1978) считает сохранение принципа географической и экологической эквивалентности. Для пояснения существа этого принципа можно привести следующий пример. Вырубка леса не только дает определенный объем деловой древесины, но и сопровождается отчуждением из лесной экосистемы углерода, кислорода, азота, фосфора, калия, воды при одновременном изменении баланса углекислого газа и кислорода в атмосфере. Происходит изменение скорости денудации и сопряженной с ней интенсивности выноса из ландшафта веществ. Меняется ряд геофизических параметров на месте лесной вырубки, прежде всего энергетические и водные. Коренным образом перестраиваются фауна и микробиологические процессы. При рациональном природопользовании, направленном на поддержание нормальных динамических равновесий, новая экосистема на месте вырубленного леса - луг или пашня - должна быть эквивалентна исходной по массе продуцируемого органического вещества и энергии.
 • Итак, суть экологических и географических эквивалентов А. М. Алпатьев формулирует следующим образом. Признавая неизбежность возврата вещества и энергии в природную среду, нет необходимости и реальной возможности осуществлять тождественный возврат. Однако для поддержания нормальной эволюции биосферы, в принципе, возможен и необходим не тождественный, а эквивалентный возврат вещества и энергии.
 • Следует признать, что создаваемые человеком динамические равновесия в природно-хозяйственных системах, видимо, никогда не будут полностью эквивалентны средообразующим функциям естественных биоценозов. Тем не менее эти управляемые равновесия можно лишь тогда назвать нормальными, когда они будут адекватны скорости адаптации человека к изменяющейся окружающей среде. При отсутствии адекватности в темпах изменения среды и темпах адаптации человечество обречено на вымирание. А. М. Алпатьев указывает три пути поддержания экологической безопасности человечества на Земле: 1) сохранение и поддержание расширенного воспроизводства естественных экосистем, прежде всего растительных сообществ, средообразующая функция которых является гарантией поддержания нормальных динамических равновесий в среде обитания человека; 2) управление природно-хозяйственными системами, средообразующие функции которых эквивалентны естественным экосистемам, место которых они заняли; 3) внедрение экологически чистых технологий, устраняющих последствия хозяйственной деятельности, неблагоприятные для жизни человека.
 • Для того чтобы имеющиеся запасы природных ресурсов распределялись в достаточном количестве на душу населения, необходимо регулировать рост численности людей на Земле на уровне простого воспроизводства. Действенный путь сокращения прироста населения предлагает М. Янг (1993). Он состоит в том, чтобы сделать начальное, а еще лучше - среднее образование обязательным. Образование - это своего рода долгосрочное капиталовложение, которое весьма существенно увеличивает "цену" деторождения. Образование ускоряет культурные перемены в обществе и способствует формированию в нем системы ценностей, благоприятствующих устойчивому развитию.
 • Заключение
 • На протяжении тысячелетий людей окружала дикая природа, просторы которой казались безграничными. Во времена Пушкина на Земле жило около 1 миллиарда человек, а в 1987 г. родился пятимиллиардный житель нашей планеты. Влияние человеческой деятельности на природу возрастало не только из-за увеличения численности населения, но и благодаря использованию все более мощной техники. На гребни волн человеческой истории поднимались науки, важность которых в общественном мнении определялась способностью, не ожидая милости от природы, брать от нее как можно больше. Человечество считало важными и те науки, которые усиливали его военную мощь.
 • И вот на рубеже второго и третьего тысячелетий нашей эры перед народами и странами, несмотря на различия их политического строя, экономического развития, религиозных убеждений, во весь рост встали общие проблемы. От них зависят сохранение цивилизации, возможность самого существования людей. Человечество осознало, что размеры и ресурсы нашей планеты ограничены, что усиливающееся загрязнение окружающей среды вредит здоровью нынешнего и может сделать невозможной жизнь последующих поколений.
 • Все вместе эти проблемы являются глобальными. Они называются так потому, что затрагивают интересы всех без исключения народов и стран мира, все его регионы, все акватории Мирового океана. И решить эти проблемы можно лишь совместными усилиями всех землян, всех государств, больших и малых. Настала пора формирования нового мышления, позволяющего перейти от противоборства к объединению усилий для решения глобальных проблем. Человечество должно готовить себя к мирной жизни, сознавая, что численность людей будет расти, а природные ресурсы - истощаться и что, развивая производство, строительство, человек неизбежно обостряет экологические проблемы.
 • Список использованной литературы
 • Баоацкий О. Ф. Экономика и качество окружающей природной среды. – Л.: Гидрометиоиздат, 1989.
 • Биологический энциклопедический словарь. – М., 1986.
 • Блаватский В. Д. Природа и античное общество. – М.: Мир, 1976.
 • Бондарев Л. Г. Особенности экологической ситуации в средневековой Европе // Вестник Московского университета. Сер. 5. География. 1996, №1, С. 15-18.
 • Брылов С. А. И др. Охрана окружающей среды. – М.: Высш. шк., 1985.
 • Дедю И. И. Экологический энциклопедический словарь. – Кишинев, 1990.
 • Комаров В. Д. Социальная экология: философские аспекты. – Л.: Изд-во АН СССР, 1990.
 • Небел Б. Наука об окружающей среде. – М.: Мир, 1993.
 • Одум Ю. Экология. - М.: Мир, 1986.
 • Петров К. М. Общая экология: взаимодействие общества и природы. – СПб: Химия, 1997.
 • Риклефс Р. Основы общей экологии. – М.: Мир, 1979.
 • Розанов С. И. Общая экология. – СПб.: Издательство «Лань», 2001.
 • Реймерс Н. Ф. Экология. Теория, законы, правила, принципы и гипотезы. – М.: ИНФРА-М, 1994.

Информация о работе Історія розвитку екології