Аналіз витрат Державного бюджету України на обслуговування державного боргу

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2014 в 21:20, контрольная работа

Краткое описание

Відповідно до Бюджетного кодексу України обслуговування державного (місцевого) боргу - це операції щодо здійснення плати за користування кредитом (позикою), сплати комісій, штрафів та інших платежів, пов' язаних з управлінням державним (місцевим) боргом. До таких операцій не належить погашення державного (місцевого) боргу. Погашення державного (місцевого) боргу являють собою операції з повернення позичальником кредитів (позик) відповідно до умов кредитних договорів та/або випуску боргових цінних паперів.
Виплата процентів, виграшів, коштів із погашення позик становить основну частку витрат на обслуговування державного боргу. До інших належать витрати з виготовлення, пересилання і реалізації цінних паперів держави, проведення тиражів виграшів, тиражів погашення і деякі інші витрати.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Експертна оцінка.docx

— 39.76 Кб (Скачать документ)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана


Кафедра фінансів

 

 

Експертна оцінка

з дисципліни: «Бюджетна система»

на тему: Аналіз витрат Державного бюджету України на обслуговування державного боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав:

студент ІV курсу,

3 групи

ФЕФ, спец. 6508

Дегтярев Михайло

Перевірила:

ст. викладач

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2013

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України обслуговування державного (місцевого) боргу - це операції щодо здійснення плати за користування кредитом (позикою), сплати комісій, штрафів та інших платежів, пов' язаних з управлінням державним (місцевим) боргом. До таких операцій не належить погашення державного (місцевого) боргу. Погашення державного (місцевого) боргу являють собою операції з повернення позичальником кредитів (позик) відповідно до умов кредитних договорів та/або випуску боргових цінних паперів.

Виплата процентів, виграшів, коштів із погашення позик становить основну частку витрат на обслуговування державного боргу. До інших належать витрати з виготовлення, пересилання і реалізації цінних паперів держави, проведення тиражів виграшів, тиражів погашення і деякі інші витрати. При обслуговуванні зовнішнього і внутрішнього боргів визначають коефіцієнт обслуговування. Для зовнішнього боргу його розраховують як відношення всіх платежів із зовнішньої заборгованості до валютних надходжень держави, виражене в процентах. Сприятливим рівнем обслуговування вважається значення показника на рівні 25 %.

В Україні обслуговування зовнішнього боргу здійснюється в процесі виконання державного бюджету. Розрахунки належних до сплати сум із погашення та обслуговування зовнішнього боргу виконуються в доларах США. Перерахунок у національну валюту проводиться за прогнозним курсом валют до гривні. Безпосередньо оплату здійснює Державне казначейство.

Обслуговування державного внутрішнього боргу здійснюється Міністерством фінансів через банківську систему шляхом проведення операцій з розміщення державних цінних паперів, їх погашення і виплати доходу.

 

Таблиця 1

Витрати бюджету на погашення та обслуговування державного боргу України на 2009-2012 р.

роки

 

показники

2009

2010

2011

2012

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

Платежі за державним боргом, усього, у т.ч.:

41,6

40,4

91,7

42,5

42,2

99,4

90,5

68,8

76,0

93,4

92,3

98,8

внутрішнім

23,7

22,6

96,4

30,6

30,6

100,0

58,0

47,6

82,0

-

-

-

зовнішнім

17,9

17,8

99,4

11,9

11,6

98,0

32,4

21,2

65,3

-

-

-

Платежі з погашення державного боргу, у т.ч.:

 

27,4

 

31,3

 

114,2

 

26,9

 

26,7

 

92,0

 

67,3

 

45,6

 

67,8

 

68,9

 

68,1

 

98,8

внутрішнього

14,5

17,9

123,4

19,7

19,7

99,9

42,5

32,1

75,4

38,0

38,0

100,0

зовнішнього

12,9

13,4

103,9

7,2

7,0

97,0

24,7

13,5

54,7

30,9

30,1

97,4

Видатки на обслуговування державного боргу, у т.ч.:

 

14,2

 

9,1

 

64,1

 

15,6

 

15,6

 

98,8

 

23,2

 

23,1

 

99,8

 

24,5

 

24,2

 

98,8

Внутрішнього

9,2

4,7

51,1

10,9

10,9

100,0

15,5

15,5

100,0

-

-

-

Зовнішнього

5,0

4,4

88,0

4,7

4,7

99,4

7,7

7,6

92,2

-

-

-

Витрати бюджету усього (видатки, надання кредитів, погашення державного боргу)

 

 

307,4

 

 

250,4

 

 

91,2

 

 

338,4

 

 

335,0

 

 

99,0

 

 

368,8

 

 

340,4

 

 

92,3

 

 

508,0

 

 

469,9

 

 

92,5

Питома вага платежів за державним боргом у витратах бюджету, %

 

13,5

 

14,4

 

х

 

12,5

 

12,6

 

х

 

24,5

 

20,2

 

х

 

18,4

 

19,6

 

х


 

 

В таблиці №1 можна побачити витрати бюджету на погашення та обслуговування державного боргу України на 2009-2012 р. Так, загальний обсяг витрат на погашення і обслуговування державного боргу становив 68,8 млрд. грн., або 20,2% усіх витрат державного бюджету, що на 7,6 в. п. більше показників 2010 року. З них видатки на обслуговування державного боргу у 2011 році, як і у минулому році, були профінансовані у повному обсязі і становили 23,1 млрд. грн. Видатки на обслуговування зовнішнього боргу становили 7,6млрд. грн., тобто відбулося майже повне виконання запланованого обсягу (99,2%). Обслуговування внутрішнього боргу профінансовано стовідсотково та становить 15,5 млрд. грн.

У 2012 році видатки на обслуговування державного боргу становили 24,2 млрд. грн., або 81,8% річного планового показника, що на 4,6 в. п. менше за аналогічний показник 2011 року. Загальний обсяг витрат на погашення та обслуговування державного боргу становив 92,3 млрд. грн., або 19,6% усіх витрат державного боргу.

Рис. 1. Динаміка обслуговування Державного боргу України

за 2005 – 2012 роки

 

Можна побачити, що рівень виконання обслуговування державного боргу України за 2005-2012 роки мав низький обсяг 2009 році, лише 64,1 %, це можна пояснити тим, що у 2008-2009 роках в Україні відбулася фінансово-економічна криза, яка помітно позначилася на всіх рівнях виробництва в країні, а значить і на її доходах.

Згідно оперативної інформації Державного Казначейства України від 25 листопада 2013 року про розрахунки за борговими зобов’язаннями держави по загальному фонду державного бюджету за січень-листопад 2013 року, на 25.11.2013 на видатки з обслуговування державного боргу помісячним розписом асигнувань загального фонду Державного бюджету України на січень-листопад 2013 року передбачено 30 521,5 млн. гривень. Станом на 25.11.2013 видатки з обслуговування державного боргу складають 27 862,0 млн. грн. (по внутрішньому державному боргу – 19 486,5 млн. грн., по зовнішньому державному боргу – 8 375,5 млн. грн.). (див. табличку №2)

Таблиця №2

Видатки на обслуговування державного боргу станом на 25.11.13 (млн. грн.)

Усього видатків, у т.ч.:

27 862, 0

по внутрішньому державному боргу

19 486,5

по зовнішньому державному боргу

8 375,5


 

 

 

 

 

 

Висновок

Отже, мною було розглянуто тему «Аналіз витрат Державного бюджету України  на обслуговування державного боргу». В кінці можна зазначити, що оскільки джерелом погашення і обслуговування державного боргу є доходи бюджету, зокрема податкові надходження, то можна стверджувати, що зростання боргу порушує збалансованість бюджету і провокує бюджетний дефіцит із його негативними економічними, соціальними і фінансовими наслідками. Досвід більшості європейських країн підтверджує, що лише ті країни зуміли уникнути серйозних боргових труднощів, які змогли контролювати дефіцити своїх бюджетів. Використання державних запозичень на фінансування поточних витрат бюджету, у тому числі на обслуговування державного боргу, є найменш ефективним шляхом. Цілком очевидно, що кошти, які надходять від державних позик, повинні бути закріплені за бюджетом розвитку. Це створює передумови для їх інвестування в економічний розвиток, завдяки чому додаткові доходи, отримані від зростання ВВП, можуть бути джерелом погашення позик.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

  1. Веб - портал Державної Казначейської служби України http://www.treasury.gov.ua/main/uk/;
  2. Веб – портал Міністерства фінансів України  http://www.minfin.gov.ua/;
  3. Інтернет ресурс «Бюджетний моніторинг 2012» http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Monitor%20Quarter%202012/KV_IV_2012_Monitoring_ukr.pdf;
  4. Кондратюк С.Я. Бюджетна система : Електронний навч.- метод. посібник.― дистанційна система навчання Web-ST // http://10.1.1.200/. — К.: КНЕУ, 2012.— 426 с.
  5. Куценко Т. Ф. Бюджетно-податкова політика : Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 508 с.;

 


Информация о работе Аналіз витрат Державного бюджету України на обслуговування державного боргу