Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2014 в 15:27, курсовая работа

Краткое описание

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та практичне застосування методик обліку розрахунків з оплати праці.
Предметом дослідження даної роботи є методика організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці.
Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність відкритого акціонерного товариства «Якимівський АГРОС».

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Огляд законодавчої та нормативно – довідкової бази щодо обліку розрахунків з оплати праці……………………………………………………………….5
Розділ 2. Виробничо-фінансова характеристика підприємства………………..8
Розділ 3. Теоретична частина…………………………………………………...14
3.1 Економічний зміст і завдання об’єкту обліку праці та її оплати………...14
3.2 Форми і види оплати праці………………………………………………….17
3.3 Склад фонду оплати праці…………………………………………………..21
3.4 Первинний облік оплати праці……………………………………………...24
3.5 Узагальнення і групування даних з обліку праці та її оплати……………27
Розділ 4. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві……32
Висновки…………………………………………………………………………37
Список використаних джерел…………………………………………………..40

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсовая.docx

— 81.94 Кб (Скачать документ)

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Огляд законодавчої та нормативно – довідкової бази щодо обліку розрахунків з оплати праці……………………………………………………………….5

Розділ 2. Виробничо-фінансова характеристика підприємства………………..8

Розділ 3. Теоретична частина…………………………………………………...14

3.1 Економічний зміст і  завдання об’єкту обліку праці  та її оплати………...14

3.2 Форми і види оплати  праці………………………………………………….17

3.3 Склад фонду оплати  праці…………………………………………………..21

3.4 Первинний облік оплати  праці……………………………………………...24

3.5 Узагальнення і групування  даних з обліку праці та  її оплати……………27

Розділ 4. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві……32

Висновки…………………………………………………………………………37

Список використаних джерел…………………………………………………..40

Додатки…………………………………………………………………………...42

 

ВСТУП

 

Заробітна плата як економічна категорія належить до числа найскладніших. Поряд с такими категоріями, як прибуток, податки, зайнятість, вона є одним з головних елементів, свого роду нервовим центром суспільного організму.

Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює штатний розклад, форми і системи оплати праці, преміювання. Облік праці і заробітної плати – один із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат.

Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників підприємства. Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском з урахування кінцевих результатів діяльності підприємства. Вони регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці встановлюється законодавством.

На підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх заробітної плати є документальним, достовірним та однаковим у всіх галузях господарювання. Робітники реалізують право на працю шляхом підписання трудового договору на підприємстві у відповідності з Законом України конкретизуючи права та обов’язки робітників, а також оплата за працю, відрахування у фонди, розрахунок податку з доходів фізичних осіб. Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює штатний розклад, форми і системи оплати праці, преміювання.

Законодавство України встановлює норми мінімальної оплати праці та певних доплат за роботу в позаурочний час, в святкові та вихідні дні тощо. Через це метою дотримання чинного законодавства необхідно і важливо правильно здійснювати облік витрат на оплату праці. Важливим є правильний облік витрат на оплату праці і з точки зору податкового обліку.

В сучасних умовах правильний і головне дієвий облік витрат повинен стати не лише як засіб дотримання вимог чинного законодавства, а й як джерело надійної інформації для подальшого контролю та управління витратами на оплату праці. Та й об’єктивно на кожному підприємстві є свій максимальний рівень витрат на оплату праці, при перевищенні якого підприємство просто стає збитковим. З іншої сторони надмірне скорочення витрат на оплату праці призводить до послаблення мотивації працівників, зниженню трудової дисципліни, недобросовісному виконанню персоналом своїх обов’язків і, навіть, відтоку найбільш сумлінних і кваліфікованих працівників. Тому основна задача обліку і аудиту розрахунків підприємства по заробітній платі – це знайти оптимальний рівень таких витрат, що забезпечував би і прибутковість підприємства і достатню мотивацію працівників.

Облік витрат в цій системі виступає як один з головних елементів, як інформаційна база на основі якої розробляється стратегія і тактика контролю та управління за витратами та управління за витратами на оплату праці. На жаль на багатьох підприємствах весь процес управління та контролю витратами на оплату праці зводиться просто до механічного їх обліку. Рішення в цій сфері часто приймаються спонтанно, необґрунтовано, що часто призводить до грубих управлінських помилок. Все вищезгадане і визначає актуальність теми обраної курсової роботи.

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та практичне застосування методик обліку розрахунків з оплати праці.

Предметом дослідження даної роботи є методика організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці.

Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність відкритого акціонерного товариства «Якимівський АГРОС».

Курсова робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків і списку використаної літератури.

 

    1. ОГЛЯД ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВОЇ БАЗИ ЩОДО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

 

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Цей закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фіз. звітності в Україні.

Закон України "Про оплату праці”. У цьому законі вживається два терміни – "Оплата праці” і "Заробітна плата”. Заробітна плата – це винагорода обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконавчої роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства (ст. 1 Закону України "Про оплату праці”).

Законом України "Про оплату праці” передбачаються дві сфери рулювання заробітної плати: на державному і договірному рівнях.

Державний рівень заробітної плати полягає у законодавчому регулюванні оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення мінімальної заробітної плати, а також інших державних норм і гарантій; встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ і організацій, що фінансують чи датуються з бюджету, регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів, а також шляхом встановлення податків на доходи працівників.

Договірне регулювання оплати праці здійснюється на основі системи соціально-партнерських угод, які укладаються на державному (Генеральна угода), галузевому (галузева угода) регіональному (регіональна угода) і виробничому (колективний договір) рівнях згідно із Законом України "Про колективні договори і угоди”.

Наказ Міністерства фінансів України та Головного управління Державного казначейства України від 10 грудня 1999 року № 114 "Про затвердження Плану розрахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Цей план рахунків розроблений на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, призначений для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій установ і організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державних або місцевих бюджетів (надалі – установи), та операцій з виконанням сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

Закон України " Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами. Цей закон є спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює порядок погашення зобов'язань юридичними або фізичними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів), нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, та визначає процедуру оскарження дій органів стягнення.

Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб” За цим законом платниками податку є:

- резидент, який отримує  як доходи з джерелом їх  походження з території України, так і іноземні доходи;

- нерезидент, який отримує  доходи з джерелом їх походження  з території України.

Об'єктом оподаткування резидента є:

- загальний місячний оподаткований  дохід;

- чистий річний оподатковуваний  дохід, який визначається шляхом  зменшення загального річного  оподатковуваного доходу на суму  оподатковуваного кредиту такого  звітного року.

- Доходи з джерелом  їх походження в Україні, які  підлягають кінцевому оподаткуванню  при їх виплаті;

- іноземні доходи.

Об'єктом оподаткування нерезидента є:

- загальний місячний оподатковуваний  дохід з джерелом його походження  з України;

- загальний річний оподатковуваний  дохід з джерелом його походження  з України;

- доходи з джерелом  їх походження з України, які  підлягають кінцевому оподаткування  при їх виплаті.

- річний оподаткований дохід складається з суми загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також іноземних доходів, одержаних протягом такого звітного року.

До складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються:

- доходи у вигляді заробітної  плати, інші виплати та винагороди, нараховані платнику податку.

- Доходи від продажу  об'єктів прав інтелектуальної  власності; доходи у вигляді сум  авторської винагороди;

- Сума пенсійних внесків  межах недержавного пенсійного  забезпечення відповідно до закону;

- Сума страхових сум  або пенсійних виплат;

- Частина доходів від  операцій з моментом.

- Оподатковуваний дохід, не включений до розрахунку  загальних оподатковуваних доходів  попередніх податкових періодів  та самостійно виявлений у  звітному періоді платником податку;

- Дохід отриманий платником  податку від його працедавця  як додаткове благо.

- Дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одежних  платником податку як відшкодування  матеріальної або немайнової  шкоди.

- Сума надміру витрачених  коштів, отриманих платником податку  на відрядження або під звіт  та не повернутих у встановлені  законодавством строки.

 

2 ВИРОБНИЧО ФІНАНСОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

 

ВАТ «Якимівський АГРОС» знаходиться на півдні с.м.т. Якимівка, Запорізької області, на відстані 2 кілометрів від житлового сектору. Відстань до траси Москва — Сімферополь становить 0,7 км, до Якимівської нафтобази — 3,4 км. ВАТ «Якимівський АГРОС» має власні під’їзні залізничні шляхи, так як ВАТ «Якимівський АГРОС» веде торгівлю мінеральними добривами і отримує добрива залізничним транспортом. ВАТ «Якимівський АГРОС» є єдиним в Якимівському районі постачальником мінеральних добрив, а саме аміачної селітри, нітроамофоски та ін.

На території ВАТ «Якимівський АГРОС» знаходиться головний будинок адміністрації, в якому розміщується бухгалтерія, кабінет голови правління, зала проведення зборів акціонерів, їдальня з кухнею і інші відділення санітарно-господарського призначення; капітальний зимній склад для зберігання зерна, насіння і мінеральних добрив; залізний літній склад для зберігання насіння, зерна і мінеральних хімікатів, у який проходить залізничний шлях; автомайстерні; автогаражі; і інші господарські пристройки.

Після розпаювання земель колгоспу ім. Ватутіна ВАТ «Якимівський АГРОС» взяв в оренду паї селян на 7 років починаючи з квітня 2000 року. Землі ВАТ «Якимівський АГРОС» знаходяться у с. Радивонівка, які становлять 1272,07 га. Розміщення підприємства сприятливе для ведення господарської діяльності: поля розташовані на відстані двох кілометрів, Якимівський елеватор знаходиться на відстані двох кілометрів. Підприємство має власний ТОК, що значно зменшує витрати на післязбиральну доробку врожаю, який знаходиться безпосередньо біля полів. Попередня доробка врожаю проводиться на току: очищення, сортування, інспектування проводиться на ЗАВі-40. Після попередньої обробки врожаю с/г продукцію відправляють до елеватору або вже безпосередньо до замовника чи покупця.

Відкрите акціонерне товариство «ЯКИМІВСЬКИЙ АГРОС» (далі-АТ) засновано відповідно до рішення регіонального відділення Фонду Державного майна України по Запорізькій області від 29 лютого 1999 р. № 310 шляхом перетворення підприємства «АГРОС» у відкрите акціонерне товариство «ЯКИМІВСЬКИЙ АГРОС».

Юридична адреса: 72500 смт Якимівка Запорізької обл. вул. Леніна, 99

Основною метою діяльності АТ є одержання прибутку на вкладений акціонерами капітал, шляхом здійснення Господарсько-фінансової та іншої діяльності в порядку і на умовах визначених діючим законодавством і цим Статутом, а також забезпечення науково-технічного та соціального розвитку власного виробництва.

Предметом діяльності АТ є:

Информация о работе Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві