Шпаргалка по "Охране труда"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Декабря 2013 в 20:12, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на вопросы к зачету по "Охране труда".

Прикрепленные файлы: 1 файл

pit_41-80.doc

— 46.00 Кб (Скачать документ)

41-80

®41.Який вид інструктажу проводиться з працівником, коли виявлено незнання ним безпечних правил і методів роботи?

Позаплановий інструктаж

 

®42.Що таке побутова травма?

Побутова травма – травма, яку отримав працівник із будь-якої причини, окрім нещасного випадку, пов'язаного з роботою.

 

®43.Що таке виробнича травма?

Виробнича травма- це травма, одержана працюючим на в-ві внаслідок недотримання вимог охорони праці.

 

®44.В який термін комісія повинна провести розслідування нещасного випадку ,що стався з учнем?

Протягом доби має бути утворена наказом комісія з розслiдування нещасного випадку у складі не менше ніж три особи та організовано розслідування нещасного випадку.

 

®45.Якими нормативними документами необхідно керуватись при розслідуванні нещасних випадків невиробничого характеру?

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру;

Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого  характеру;

 

®46.В який термін комісія проводить розслідування нещасного випадку за заявою потерпілого чи особи яка його представляє?

Протягом 3 днів

 

®47.Який вид інструктажу проводиться з працівником,який буде зайнятий на ліквідації наслідків аварії?

Цільовий інструктаж

 

®48.Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами жінкам за їх бажанням надається відпустка по догляду за дитиною.Яка її тривалість?

До досягнення дитиною трирічного віку

 

®49.Як слід розташовувати робочі місця при використанні комп’ютерів відносно природного освітлення ?

.Не рекомендується в підвальних приміщеннях..Відстань від вікон не менше 1,5 м, кут між площиною вікна і площиною монітора не менше 90º. Рекомендується щоб вікна були збоку , з західної сторони.

 

50.Який із  перерахованих заходів найбільш  доцільно застосовувати для зниження  негативного впливу на організм електро магнітного випромінювання ?

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

 

®51.У чому полягає негативний вплив ультрафіолетового випромінювання ?

Гостре ураження очей під дією УФВ  має назву електрофтальмія (фотоофтальмія). ураженням шкіри

 

®52..Який із перерахованих заходів найбільш доцільно застосовувати для зниження негативного впливу на організм іонізуючого випромінювання?

використання світлозахисних окулярів Для захисту шкіри від УФ-випромінювання використовують захисний одяг, проти-сонячні екрани (тенти, навіси і ін.) спеціальні покривні креми та мазі.

 

®53.Які інструктажі реєструються в «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці»?

Первинний; Повторний; Позаплановий; Цільовий; Вступний;

 

®54.залежно від способу транспортування до місця пожежі вогнегасники поділяють на :

Переносні (ручні та ранцеві); Пересувні (змонтовані на колесах чи візку);

 

55.Коли нещасний  випадок що стався з учнем  оформляється актом формиН-1 і береться на облік підприємством?

Нещасний випадок, який стався з  учнем під час проходження  практики на підприємстві під керівництвом вчителя чи майстра виробничого  навчання навчального закладу.

 

®56.Скільки чинників потрібно для виникнення горіння?

горюча речовина, окисник та джерело запалювання

 

®57.Хто несе відповідальність згідно законодавства україни за створення безпечних та здорових умов праці на кожному робочому місці на підприємстві,в організації, установі?

Власник підприємства

 

®58.На кого покладено вищий нагляд по забезпеченню законодавства з охорони праці?

Генеральним прокурором України і  підпорядкованими йому прокурорами

 

®59.Угода між працівником і керівником установи , організації при прийнятті на роботу є: 

Трудовий договір;

 

®60 .Яка періодичність проведення повторного інструктажу?

1 раз на 3 місяці з підвищеною  небезпекою; 1 раз на 6 місяців на інших роботах;

 

®61.На який термін в разі виробничої потреби працівника переводять на іншу?

До одного місяця

 

®62.Які основні фактори причин травматизму?

Організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні

 

®63.Які стягнення застосовуються за порушення трудової дисципліни?

Догана ,звільнення

 

®64.Який період доби вважається нічним часом?

3 22.00 до 6.00.

 

®65.Що необхідно для звільнення з роботи осіб віком до 18 років з ініціативи власника?

крім дотримання загального порядку  звільнення, тільки зі згоди відповідного комітету в справах неповнолітніх, до якого перейшли функції, раніше здійснювані  комісією зі справ неповнолітніх

 

®66.в яких документах можуть бути викладені умови праці?

Умови праці при укладенні трудового  договору можуть бути викладені в  самому трудовому договорі, в колективному договорі або в правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства, а також в договорі, укладеному в усній формі.

 

®67.Скільки років повинні зберігатися на п-ві акти форми Н-1, Н-5, НТ разом із матеріалами розслідування?

45років

 

®68.Яка швидкість руху повітря виробничого середовища вважається оптимальною?

0,1

 

®69.Яка температура повітря виробничого середовища вважається оптимальною?

25-16

 

®70.Який із перерахованих заходів найбільш доцільно застосувати для зниження негативного впливу запилення робочої зони?

Респіратор,протигаз

 

 

71.Який із  перерахованих заходів найбільш доцільно застосовувати для приведення показників мікроклімату до оптимальних?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

®72.Залежно від агрегатного стану пального та окисника розрізняють такі види горіння:

Гомогенне горіння газів і пароподібних горючих речовин; Гетерогенне горіння твердих горючих речовин; Горіння вибухових речовин та порохів;

 

®73.До технічних заходів з техніки безпеки належать:

дотримання пожежних норм, вимог  та правил при влаштуванні будівель, споруд, складів; підтримання у справному стані систем опалення вентиляції, обладнання; улаштування автоматичної пожежної сигналізації систем автоматичного гасіння пожеж та пожежного водопостачання; заборона використання обладнання, пристроїв приміщень та інструментів, що не відповідають вимогам протипожежної безпеки; правильна організація праці на робочих місцях з використанням пожежонебезпечних інструментів, приладів, технологічних установок.

 

®74.Протягом якого терміну комісія з розслідування зобов’язана провести розслідування нещасного випадку невиробничого характеру?

Протягом 10 календарних днів після  створення комісії

 

75.Як відшкодовується  шкода, заподіяна працівнику ушкодженням  здоровя?

а) Виплата втраченого заробітку  залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності;

в) Компенсації витрат на медичну та соціальну допомогу

 

®76.Протягом якого часу адміністрація зобов’язана видати потерпілому(або його представнику) акт форми Н-1 про нещасний випадок?

протягом трьох робочих днів

 

®77.Який документ являється основним при обліку нещасного випадку, що стався з працівником на в-ві?

Акт форми Н-1;

 

 

®78.Що повинен зробити майстер або вчитель в першу чергу , дізнавшись про нещасний випадок?

Негайно організувати подання першої долікарської допомоги і направити потерпілого в лікарню

®79.Що таке пожежа?

Неконтрольоване горіння, поза спеціальним  вогнищем, що розповсюджується в часі і просторі і яке наносить матеріальну  шкоду.

 

®80.Хто обов’язково повинен бути включений до складу комісії з розслідування нещасного випадку у разі гострого професійного отруєння?

До  складу  комісії  входять  керівник (спеціаліст) служби

охорони праці або посадова особа,  на яку  роботодавцем  покладено 

виконання  функцій  з охорони  праці (голова комісії),  представник 

Фонду за  місцезнаходженням  підприємства,  представник  первинної

профспілки  (у разі наявності  на підприємстві кількох профспілок -

представник  профспілки,  членом  якої  є  потерпілий,  а  у  разі

відсутності профспілки - уповноважена найманими працівниками особа

з питань охорони праці),  а також  представник  підприємства,  інші

особи.


Информация о работе Шпаргалка по "Охране труда"