Астрономія вивчає в космосі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2011 в 16:31, реферат

Краткое описание

Що вивчає астрономия. Зв'язок астрономії з іншими науками, її значення.
Астрономія1 — наука, що вивчає рух, будову, походження і розвиток
небесних тіл і їх систем. Нагромаджені нею знання застосовуються для
практичних потреб людства.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Документ Microsoft Word (5).doc

— 76.50 Кб (Скачать документ)
 
 
 
 

Що вивчає астрономія. Зв'язок астрономії з іншими науками, її значення.

Астрономія1 —  наука, що вивчає рух, будову, походження і розвиток

небесних тіл  і їх систем. Нагромаджені нею знання застосовуються для

практичних потреб людства. 

Астрономія е  однією з найстародавніших наук, вона виникла на основі

практичних потреб людини й розвивалася разом з  ними. Елементарні

астрономічні відомості  вже тисячі років тому мали народи Вавілону,

Єгипту, Китаю і  застосовували їх для вимірювання  часу та орієнтування за

сторонами горизонту. 

І в наш час  астрономію використовують для визначення точного часу й

географічних координат (у навігації, авіації, космонавтиці, геодезії,

картографії). Астрономія допомагає досліджувати й освоювати  космічний

простір, розвивати  космонавтику й вивчати нашу планету з космосу. Однак

цим далеко не вичерпуються завдання, які вона розв'язує. 

Наша Земля —  частина Всесвіту. Місяць і Сонце  спричиняють на ній

припливи і відпливи. Сонячне випромінювання та його зміни  впливають на

процеси в земній атмосфері й на життєдіяльність організмів. Механізми

впливу різних космічних тіл на Землю також  вивчає астрономія. 

Курс астрономії завершує фізико-математичну і природничо-наукову  освіту,

яку ви здобуваєте в школі. 

Сучасна астрономія тісно пов'язана з математикою і фізикою, біологією і

хімією, географією, геологією і космонавтикою. Використовуючи досягнення

інших наук, вона в  свою чергу збагачує їх, стимулює розвиток, висуваючи

перед ними все  нові завдання. 

Вивчаючи астрономію, слід звертати увагу на те, які відомості ?

достовірними фактами, а які — науковими припущеннями, що з часом можуть

змінитися. 

Астрономія вивчає в космосі речовину в таких  станах і масштабах, які не

можна створити в  лабораторіях, і цим розширює фізичну  картину світу,

наші уявлення про матерію. Усе це важливо для розвитку

діалектико-матеріалістичного  уявлення про природу. 

Наперед визначаючи настання затемнень Сонця і Місяця, появу комет,

показуючи можливість природничо-наукового пояснення  походження й

еволюції Землі  та інших небесних тіл, астрономія підтверджує, що межі

людському пізнанню немає. 

У минулому столітті один з філософів-ідеалістів, доводячи обмеженість

людського пізнання, твердив, що, хоч люди й зуміли виміряти відстані до

деяких світил, вони ніколи не зможуть визначити хімічний склад зір.

Проте незабаром  було відкрито спектральний аналіз, і  астрономи не тільки

встановили хімічний склад атмосфер зір, а й визначили  їх температуру.

Неспроможними виявилися  й багато інших спроб установити межі людського

пізнання. Так, учені  спочатку теоретично оцінили температуру  місячної

поверхні, потім  виміряли її із Землі за допомогою  термоелемента і

радіометодів, згодом ці дані були підтверджені приладами  автоматичних

станцій, що їх створили і послали на Місяць люди. 

2. Масштаби Всесвіту. Ви вже знаєте, що природний  супутник Землі —

Місяць — е  найближчим до нас небесним тілом, що наша планета разом з

іншими великими і малими планетами входить до складу Сонячної системи 
 
 
 

великими і малими планетами входить до складу Сонячної системи,

що всі планети  обертаються навколо Сонця. У  свою чергу Сонце, як і всі

видимі на небі зорі, входить до складу нашої зоряної  системи —

Галактики. Розміри  Галактики настільки великі, що навіть світло,

поширюючись зі швидкістю 300 000 км/с, проходить відстань від одного її

краю до іншого за сто тисяч років. Таких галактик у Всесвіті безліч, але

вони дуже далеко, і ми неозброєним оком можемо бачити лише одну з них

--туманність Андромеди. 

Відстані між  окремими галактиками звичайно в  десятка раз перевищують

їхні розміри. Щоб  ясніше уявити собі масштаби Всесвіту, уважно вивчіть

малюнок 1. 

Зорі є найпоширенішим типом небесних тіл у Всесвіті, а галактики і їх

скупчення — його основними структурними одиницями. Простір між зорями в

галактиках і  між галактиками заповнений дуже розрідженою матерією у

вигляді газу, пилу, елементарних частинок, електромагнітного

випромінювання, гравітаційних  та магнітних полів. 

Вивчаючи закони руху, будову, походження й розвиток небесних тіл та їх

систем, астрономія дає нам уявлення про будову і розвиток Всесвіту в

цілому. 

Проникнути в  глибини Всесвіту, вивчити фізичну  природу небесних тіл

можна за допомогою  телескопів та інших приладів, що їх має у своєму

розпорядженні сучасна  астрономія завдяки успіхам, досягнутим у різних

галузях науки  і техніки. 

ПЛАН м.МОСКВИ ПЛАН м.МОСКВИ

 
 

Мал. Масштаби Всесвіту (показано, що вміщується в квадраті, сторона

якого більша від  попереднього у 10* раз, а останнього у 105 раз. Межу

спостережуваної частини Всесвіту подано умовно, лише за порядком

величини). 

 Це  слово   походить   від  двох   грецьких  слів:   а с т  р о н —

світило,   зоря   і н 6 м о с — закон. 
 

Информация о работе Астрономія вивчає в космосі