Адміністративна функція організації

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Июля 2013 в 14:43, контрольная работа

Краткое описание

Адміністративна функція "організація" передбачає забезпечення підприємства матеріальними, фінансовими і людськими ресурсами.
Наявність всіх цих ресурсів дає можливість виконувати стратегічні, тактичні та оперативні плани.
Ця адміністративна робота повинна виконуватися менеджером будь-якого підприємства.

Содержание

1. Адміністративна функція організації
2. Розпорядження та прийняття рішень
3. Узгодження і розв'язання конфліктів
4. Контроль
5. Висновки
6. Список використаної літератури

Прикрепленные файлы: 1 файл

Адміністративна функція організації АРАПОВ.docx

— 31.87 Кб (Скачать документ)

Контроль повинен  засвідчити, що програма або інше управлінське рішення є і використовується, організація або її структурний  підрозділ правильно функціонує. Він здійснюється для перевірки  стану виробничих, комерційних, економічних, фінансових, технологічних, облікових  та інших видів діяльності. Функції  контролю входять у коло обов'язків  керівників всіх рівнів та їх апарату  управління.

У невеликих приватних  підприємствах функції контролю здійснює його власник-керівник. На великих  акціонерних підприємствах контрольні функції передані спеціальним контролерам, інспекторам, ревізійним комісіям.

Основними умовами, яким повинні відповідати контролери є:

• компетентність;

• почуття обов'язку;

• незалежне положення  відносно контрольованого;

• здоровий глузд;

• тактовність;

• утримуватись від  втручання в управління і виконання  справ.

Контроль є складною і важливою адміністративною функцією менеджера і здійснюється такими видами:

• попередній контроль (готовність до виконання роботи);

• поточний контроль (у ході виконання роботи);

• заключний контроль (після закінчення роботи).

Всі ці види контролю схожі і мають одну ціль: сприяти  тому, щоб фактичні результати були поближче до необхідних. Відрізняються  вони тільки часом здійснення. Процес контролю здійснюється у три етапи:

Таким чином, керівництво, як специфічний вид діяльності здійснюється у формі конкретних дій у визначеній послідовності. Дії — це процеси  у межах діяльності при досягненні конкретної цілі.

Виходячи із законів  економічного розвитку і правових норм, поставлених завдань, менеджери  повинні вирішувати наявні проблеми та виникаючі протиріччя, організовувати роботу працівників. Ця робота проходить  циклічно: починаючи з обґрунтування  цілі і закінчуючи результатом, який був обумовлений постановкою  цілі.

Функції керівництва  — це фази реалізації циклів управління, які здійснює менеджер у визначеній послідовності, основаній на розподілі, взаємодії та координації спільної праці.

Функції менеджерів різних рівнів створюють ієрархію, де кожний цикл взаємопов'язаних дій (постановка цілі, організація, підготовка і прийняття  рішень, узгодження та розв'язання конфліктів і контроль) є частиною циклу більш  високого рівня управління.

Включення діяльності окремого менеджера у цикл управління через взаємодію, координацію і  субординацію циклів управління займає важливе місце у загальній  діяльності колективу організації.

Діяльність менеджера  і її результати залежать від об'єктивних і суб'єктивних умов. Об'єктивні умови  створюють тільки можливості для  суб'єктивної діяльності людей.

 

  1. Висновки

Поняття "менеджер" не завжди має однаковий зміст, тому є ще менеджери загального керівництва, лінійні й функціональні, і при  тому на різних рівнях управління організації.

Управляти - означає вести підприємство до його мети, витягуючи максимум можливості з наявних ресурсів. Керування фірмою вимагає дотримання певної технології розробки, прийняття й реалізації рішень. Фахівцям нового часу необхідні глибокі знання з менеджменту. Тому правильна організація праці менеджера дуже важлива. Праця менеджерів повинна бути організована так, щоб втрати робочого часу були мінімальними. Однак ефективність праці повинна сполучатися з дотриманням норм керованості, норм умов праці й раціональним плануванням робочого дня.

Особливості праці  менеджерів:

1) Управлінська праця має цілеспрямовану природу.

2) Управлінська праця - це робота з людьми.

3) Предметом і продуктом праці менеджера є інформація.

4) Управлінська праця й виробнича праця мають ту саму єдину кінцеву мету. Об'єднання й координування спільних зусиль людей спрямовано на досягнення конкретних запланованих результатів.

5) У менеджерів  інтелектуальна праця. Продукт  праці менеджера - рішення.

6) Праця менеджерів  досить різноманітна.

7) Управлінська  праця є ефективним. Можна говорити  про ефект керування, вираженому  системою параметрів, що характеризують  новий стан виробництва, що  досягає в результаті управлінських  впливів. Ефект керування проявляється  в тім, що елементи системи  наведені в дію й використаються  відповідно до їх призначення  найбільш раціональним способом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  використаної літератури

 

1. Іванова В. Менеджер - професійний керівник: Навчальний посібник/ Ірина Іванова,; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2001. - 106 с.

2. Вачевський М.В. Маркетинг для менеджера: монографія/ М.В.Вачевський, М.І. Долішний, В.Г.Скотний . - Стрий: Просвіта, 1993. - 139 с.

3. Виноградський М. Організація праці менеджера: Навчальний посібник/ Микола Виноградський, Алла Ви-ноградська, Олена Шканова,; Київ. економ. ін-т менеджм.. - К.: Кондор, 2002. - 516 с.

4. Ладанов И. Практический менеджмент: Пособие для руководителей, менеджеров и предпри-нимателей: [В 3 ч.]/ Иван Ладанов; Ред. П. И. Сергеюк. - М.: НИКА. - 1992. Ч. 1: Менеджер и менеджмент. - 1992. - 253 с.

5. Лукашевич Н. Самоменеджмент: Теория и практика/ Николай Лукашевич. - К.: Ника-Центр, 2007. - 339 с.

6. Стеценко І. Основи менеджменту. Хто такий менеджер: Навчальний посібник/ Іван Стеценко,. - К.: А.С.К., 2005. - 221 с.

7. Черкасов В. Управленческая деятельность менеджера: Основы менеджмента: Учеб. для студ. экон. спец. вузов/ Валентин Черкасов, Сергей Платонов, Владимир Третьяк; Отв. ред. А.А.Стативка. - К.: Ваклер, 1998. - 467 с.

8. Шегда А. Менеджмент: Учебник/ Анатолий Шегда,. - 3-е изд., испр. и доп.. - К.: Знання , 2006. - 645 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийняття рішень в адміністративній діяльності

Арапов Алексей Сергеевич

 


Информация о работе Адміністративна функція організації